Skip to main content
Đức Hồng Y Reinhard Marx (AP)

Đức Hồng Y Marx Nói Giáo Hội Nên Làm Phép Cưới Cho Các Đôi Đồng Tính

Munich, Đức, 05/02/2018 (MAS) – Các linh mục nên được phép để làm phép cho các đôi đồng tính trên nền tảng từng trường hợp một, vị hồng y hàng đầu người Đức cho biết.

Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, cho biết rằng quyết định cần phải được thực hiện “bởi vị mục tử trên thực tế, và cá nhân dưới sự chăm sóc mục vụ”.

Theo Trang CNA, Ngài nói với Đài Phát Thanh Bavaria: “Đó là việc chăm sóc mục vụ đối với các trường hợp cá nhân, và việc đó áp dụng trong các lãnh vực khác nữa, một điều mà chúng tôi không thể đưa ra qui định, nơi mà chúng tôi không có các qui định”.

Tháng trước Đức Giám Mục Franz-Josef Bode, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã kêu gọi một cuộc tranh luận về việc liệu hàng giáo sĩ Công Giáo có được làm phép cho các cuộc hôn nhân đồng tính hay không.

Ngài nói: “Chúng ta phải tự hỏi chính mình về cách mà chúng ta đang gặp gỡ những người đang hình thành nên những mối quan hệ như thế, và cũng đang có liên hệ đến Giáo Hội, cách mà chúng ta đồng hành với họ về mặt mục vụ và phụng vụ”.

Mùa thu năm ngoái, các đám cưới đồng tính đầu tiên đã được thực hiện ở Đức, sau khi có sự đồng thuận ở thượng viện vào Tháng 6 cho phép hôn nhân đồng tính hoàn toàn.

Đức Hồng Y Marx trả lời phỏng vấn khi Ngài kỷ niệm 10 năm làm Tổng Giám Mục Munich và Freising.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)