Skip to main content
Đức Hồng Y Gerhard Mueller (CNA)

Đức Hồng Y Mueller: Để lãnh đạo Châu Âu, Nước Đức phải khôi phục lại sức mạnh luân lý

Parramatta, Úc, 31/07/2018 (MAS) – Mặc dù Nước Đức có tiềm năng để trở thành nhà lãnh đạo chính của Châu Âu, thì Giáo Hội tại nước này phải có một lập trường mạnh mẽ để khẳng định sự định hướng đạo đức, Đức Hồng Y Gerhard Mueller nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

“Nước Đức là một nước dẫn đầu về kinh tế nhưng chúng ta cũng cần khả năng lãnh đạo trong sự định hướng về luân lý – đạo đức”, cựu bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin nói.

Ngài cảnh báo rằng “đa số các nhà lãnh đạo Châu Âu và người có thẩm quyền đều quá bám dính vào những thứ ý thức hệ nhất định”, như việc phò phá thai, an tử và hôn nhân đồng tính. “Họ nghĩ đây là tiến trình của nhân loại nhưng là một sự thoái trào”.

Đức Hồng Y Mueller nói với Catholic Outlook, tờ báo giáo phận Parramatta, Úc trong chuyến đi gần đây của Ngài đến đất nước để trò chuyện với một nhóm các linh mục.

Trong bài phỏng vấn, được đăng vào ngày 23/7, Đức Hồng Y Mueller đã trả lời một câu hỏi về hội đồng giám mục Đức đang thúc đẩy để cho phép những người bạn đời Tin Lành của người Công Giáo được nhận Hiệp Lễ trong một số trường hợp.

“Thật không may, các giám mục của chúng ta đang nghĩ nhiều hơn về các kiểu chính trị và quyền lực chứ không theo đường lối của Công Cuộc Tân Phúc Âm Hóa”, Đức Hồng Y Mueller nói.

“Liên hiệp lễ là không thể, hoàn toàn, một cách khách quan, là không thể vì Hiệp Lễ là một sự đại diện về mặt bí tích cho sự hiệp thông về Đức Tin”, Ngài nói. “Nếu bạn không có sự hiệp thông trọn vẹn về Đức Tin, thì thật không thể để có sự hiệp thông trọn vẹn về mặt thể hiện bí tích, đặc biệt trong Thánh Thể”.

“Chúng ta không thể nói tất cả đều như nhau khi nói đủ để có một cảm giác về tôn giáo, hay tâm tình là chúng ta thuộc về nhau”, Ngài nói. “Điều đó rất tốt nhưng vẫn chưa đủ chó sự hiệp thông bí tích và do đó tôi hy vọng Hội Đồng Giám Mục Đức sẽ tìm được đường về với một sự hiểu biết hơn nữa về tôn giáo và thiêng liêng của Giáo Hội và tôn trọng những nền tảng của Niềm Tin Công Giáo, vốn không thể thay đổi được”.

Đức Hồng Y Mueller cũng nói về mối quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước. Chính phủ có vai trò và những giới hạn cụ thể, Ngài nói, khi cẩn trọng cho rằng không phải mọi hành động pháp lý đều mang tính đạo đức.

“Quyền lực của nhà nước phải chịu trách nhiệm trước lề luật và thực tại minh bạch và cao hơn”, Ngài nói.

“Quyền lực của chính phủ không phải là tuyệt đối, mà phải gắn liền với luật đạo đức tự nhiên, vốn mang tính hoàn vũ, Ngài nói. Những nỗ lực để phá vỡ luật luân lý tự nhiên này – chẳng hạn, bằng việc phợp pháp hóa việc phá thai hay nỗ lực để yêu cầu các linh mục phá vỡ ấn tòa giải tội – là không công bằng.

Giáo Hội có thể giúp xã hội hiểu nền tảng của một nhà nước dân chủ, đa nguyên, đức hồng y Mueller nói: “Nhà nước phải khoan dung và chấp nhận hết mọi tôn giáo đa dạng và khác biệt nhưng trên nền tảng quyền con người và luật luân lý tự nhiên”.

“Chúng ta trong tư cách là Giáo Hội Công Giáo là những người cổ võ cho sự tự do tôn giáo, chứ không phải đòi hỏi quyền này cho riêng chúng ta. Chúng ta không phải là những người vận động hành lang cho riêng mình, mà chúng ta là những người cổ võ quyền tự nhiên này, mà mọi người đều xứng đáng: quyền tự do tôn giáo xuất phát từ luật tự nhiên và quyền tự do lương tâm”.

Giáo Hội cũng đóng góp cho xã hội qua sự phát triển và cổ võ Học Thuyết Xã Hội Giáo Hội Công Giáo, giáo dục, và các vấn đề về quyền của người lao động, Ngài nói.

Trong việc tham gia vào những thách đố hiện đại, người Công Giáo cần phải cẩn trọng để không rơi vào những nhãn quan chính trị của sự bảo thủ và cấp tiến, Đức Hồng Y nói.

“Thật hết sức cần thiết là chúng ta vượt thắng sự cách biệt này, sự ly giáo này trong Giáo Hội, cũng như là ở nơi các cộng đồng Kitô Giáo khác nơi mà chúng ta có cùng vấn đề này”, Ngài nhấn mạnh.

“Lời Chúa là thực tại này đang làm hiệp nhất, và làm thống nhất mọi người. Chúng ta không bị chia rẽ vào các đảng phái...tất cả chúng ta hiệp nhất trong một Thân Mình của Đức Kitô, chúng ta là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, Đức Kitô là đầu của thân thể Ngài, vốn chính là Giáo Hội”.

Sự chia rẽ giữa người Công Giáo “trung lập” và “bảo thủ”, Đức Hồng Y Mueller nói, “là chống lại Chúa Thánh Thần...[Đấng] hiệp nhất Giáo Hội và là phương dược chống lại những chia rẽ và ly tán”.

Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong sự khiêm tốn là quan trọng, Ngài nói tiếp.

“Không một ai, kể cả Đức Giáo Hoàng hay một hội đồng, có mối liên hệ trực tiếp với Chúa Thánh Thần vì các vị ấy không nhận lãnh những mạc khải mới. Có một mạc khải, vĩnh cửu được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô và do đó nền tảng của chúng ta là Thánh Kinh”.

“Chúng ta chẳng thể nói được điều gì, cũng chẳng tạo nên một giáo lý hay một sự hiểu biết trong Giáo Hội vốn đi ngược lại với Lời Chúa trong Kinh Thánh và sự thể hiện của truyền thống Công Giáo”, Ngài nhấn mạnh.

Âu Dương Duy (CNA)