Skip to main content
ĐHY Sean Patrick O'Malley, Tổng Giám Mục Boston (CNA/Alan Holdren)

Đức Hồng Y O'Malley yêu cầu điều tra chủng viện Boston

Boston, Hoa Kỳ, 13/08/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Séan O’Malley đã thông báo một cuộc điều tra lớn đối với Chủng Viện Thánh Gioan tại Tổng Giáo Phận Boston, sau khi có những tố cáo được hai cựu chủng sinh đưa ra. Đức hồng y cũng thông báo rằng hiệu trưởng chủng viện, Cha James Moroney, đã bị buộc phải rời khỏi ngay lập tức để giúp cho “một cuộc điều tra hoàn toàn độc lập”.

Thông báo đã được Đức Hồng Y O’Malley vào chiều thứ Sáu, 10/08.

Trong một thông cáo đã được chuẩn bị, đức hồng y nói rằng Ngài đã biết về những tố cáo vào hồi đầu tuần này, sau khi những bài đăng của các cựu chủng sinh đã đăng trên mạng xã hội. Tổng giáo phận đã không xác nhận bản chất của những lời tố cáo.

“Đầu tuần này tôi đã được thông báo rằng hai cựu chủng sinh của Chủng Viện Thánh Gioan thuộc Tổng Giáo Phận Boston đã đăng những lời tố cáo trên các trang truyền thông xã hội gồm cả trang Facebook của Tổng Giáo Phận rằng trong thời gian của họ tại chủng viện họ đã chứng kiến và kinh qua những hoạt động vốn trực tiếp đi ngược với các chuẩn mực và yêu cầu về đạo đức của việc đào luyện ơn gọi linh mục Công Giáo”, Đức O’Malley nói.

Đức Hồng Y, một vị cũng đang phục vụ trong vai trò Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em, nhấn mạnh rằng Ngài vẫn chưa thể hoặc chứng minh hay bác bỏ những tố cáo, nhưng rằng vấn đề được xử lý bằng sự nghiêm túc cao nhất.

“Là Tổng Giám Mục Boston, với trách nhiệm về sự nhất quán của chủng viện và sự tuân thủ của chủng viện với Chương Trình Đào Tạo Linh Mục của Giáo Hội, tôi cam kết hành động ngay để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này”.

Ngoài việc thông báo về “tình trạng nghỉ ngay” của Đức Ông Moroney, Đức O’Malley còn nói rằng Ngài bổ nhiệm Cha Stephen E. Salocks đóng vai trò là Quyền Hiệu Trưởng của Chủng Viện Thánh Gioan. Cha Salocks hiện đang phục vụ trong vai trò giáo sư của chủng viện.

Cuộc điều tra đối với những lời tố cáo đang được Đức Giám Mục Mark O’Connell, Giám Mục Phụ Tá Boston; Tiến Sĩ Francisco Cesareo, Chủ Tịch Trường Cao Đẳng Lên Trời và Chủ Tịch Ban Rà Soát Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, vốn cố vấn cho HĐGM về các vấn đề chính sách và thực hành bảo vệ trẻ em và giới trẻ; và Bà Kimberly Jones, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Chiến Lược Pháp Lý Athena.

Khi đưa ra tiêu chí của cuộc điều tra, Đức O’Malley nói Ngài đã hướng dẫn ban điều tra hãy xem xét “những lời tố cáo được đưa ra vào tuần này, văn hóa của chủng viện có liên quan đến chuẩn mực cá nhân được mong đợi và yêu cầu nơi các ứng sinh cho chức linh mục, và bất cứ một vấn đề nào về xâm hại tình dục hay các hình thức hạ nhục và phân biệt đối xử khác”.

Cuộc điều tra được quản lý về nhân sự bởi ông Mark Dunderdale, giám đốc Văn Phòng Chuẩn Mực Nghề Nghiệp và Giám Sát của Tổng Giáo Phận.

Đức Hồng Y nói Ngài sẽ chỉ đạo đội ngũ điều tra báo cáo lại cho Ngài “càng sớm càng  tốt” với những phát hiện của họ và một loạt các đề nghị để đảm bảo những chuẩn mục hành xử cho đúng với giáo huấn Giáo Hội ở hết mọi cấp độ của đời sống chủng viện.

“Những tố cáo được thực hiện vào tuần này là một nguồn quan ngại nghiêm túc đối với tôi là Tổng Giám Mục Boston”, Đức O’Malley nói.

“Sứ vụ của chức linh mục Công Giáo đòi hỏi một nền tảng của sự đáng tin cậy với dân của Giáo Hội và cộng đoàn rộng hơn mà vị linh mục này phục vụ. Tôi quyết tâm là mọi chủng sinh đáp ứng tiêu chuẩn tin cậy đó và mang lại việc đảo luyện cần thiết cho các linh mục để sống ơn gọi đầy đòi hỏi của việc phục vụ trong xã hội đương đại của chúng ta”.

Âu Dương Duy (CNA)