Skip to main content
Đức Hồng Y Marc Ouellet, Bộ Trưởng Bộ Giám Mục (Vatican Media)

Đức Hồng Y Ouellet: Đức Tổng Viganò "trong một sự nổi loạn công khai và gây vấp phạm" đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vatican, 08/10/2018 (MAS) – Bộ Trưởng Bộ Giám Mục thuộc Tòa Thánh Vatican đã công bố một lá thư vào sáng Chúa Nhật bác bỏ những tố cáo là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bỏ các lệnh trừng phạt đối với vị nguyên hồng y Theodore McCarrick, và nói rằng những cáo buộc đã được thực hiện bởi vị nguyên đại sứ Tòa Thánh Vatican là “một cuộc tấn công bất công” vào Đức Giáo Hoàng “vốn không thể xuất phát từ Thần Khí của Thiên Chúa”.

“Lập trường hiện tại của Ngài đối với tôi dường như là không thể hiểu nổi và hết sức đáng trách, không chỉ vì sự bối rối đã gieo vào trong dân Thiên Chúa, mà vì những tố cáo công khai của Ngài đang làm tổn hại hết sức nghiêm trọng đến danh tiếng của các Đấng Kế Vị Các Thánh Tông Đồ”, Đức Hồng Y Marc Ouellet đã viết trong một lá thư ngày 7/10/2018 gửi Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò.

“Tôi nói thẳng với Ngài là để tố cáo Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc đã ao che với đầy đủ sự hiểu biết về những dữ kiện về người vi phạm tình dục này và do đó là một người đồng lõa về sự hư hỏng vốn đang lan tỏa trong Giáo Hội, đến mức coi Đức Thánh Cha là không xứng đáng cho việc tiếp tục việc cải tổ của Ngài trong vai trò vị mục tử hàng đầu của Giáo Hội, là không đáng tin cậy và rất không thể từ hết mọi quan điểm”, Đức Hồng Y Ouellett viết thêm.

Lá thư, được công bố bởi Phòng Báo Chí Vatican, đã được viết để trả lời cho hai lá thư của Đức Tổng Viganò, vị cựu khâm sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, vốn tố cáo rằng Tòa Thánh Vatican đã phớt lờ những báo cáo từ Ngài và những vị khác về sự vô luân tính dục về phía Đức Tổng McCarrick trong vài năm, cho đến khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã áp đặt “lệnh trừng phạt” trên sứ vụ của Đức McCarrick vào năm 2009 hay 2010.

Đức Tổng Viganò tố cáo rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bỏ những giới hạn trên sứ vụ của Đức McCarrick sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, và rằng Đức McCarrick trở thành một cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Rồi Ngài kêu gọi Đức Giáo Hoàng hãy từ chức.

Đức Viganò cũng cho rằng Đức Ouellet có sự hiểu biết trực tiếp về lịch sử những tố cáo và những đáp trả trong vụ của Đức McCarrick, và đã kêu gọi Đức Ouellet hãy “làm chứng cho sự  thật”.

Đức Viganò tuyên bố rằng Đức Ouellet đã nói với Ngài vào năm 2011 về những lệnh trừng phạt được áp đặt trên Đức McCarrick, nhưng thêm rằng “công việc trong vai trò là bộ trưởng Bộ Giám Mục của Đức Hồng Y Ouellet đã bị coi thường vì những đề nghị bổ nhiệm giám mục được chuyển trực tiếp sang Đức Giáo Hoàng Phanxicô bởi hai ‘người bạn’ đồng tính của bộ này, qua mặt Đức Hồng Y, Ngài đã đầu hàng. Bài viết dài của Ngài trên L’Osservatore Romano, mà trong đó Ngài lại thể hiện là thích những khía cạnh gây tranh cãi của tông huấn Amoris Laetitia hơn, cho thấy sự đầu phục [Đức Giáo Hoàng Phanxicô] của Ngài.”

Đức Hồng Y Ouellet bác bỏ những tuyên bố.

“Những hướng dẫn được viết ra mà Bộ Giám Mục đã chuẩn bị cho Ngài ngay khởi đầu sự phục vụ của Ngài vào năm 2011 không nói bất cứ điều gì về Đức McCarrick, trừ điều tôi đã nói với Ngài về tình hình của Đức McCarrick trong vai trò là Giám Mục Hưu là người đã tuân thủ những điều kiện và những giới hạn vì những lời đồn về hành vi của Ngài trong quá khứ”.

“Vị cựu hồng y, một vị đã nghỉ hưu từ Tháng 5/2006, đã được mời gọi cách mạnh mẽ là không được đi lại và không xuất hiện nơi công chúng, để không tạo ra thêm những lời đồn đại nữa về Ngài. Thật giả trá để đưa ra những biện pháp đã thực hiện đối với Ngài là ‘những lệnh trừng phạt’ được thực thi bởi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô hủy”, lá thư nói.

“Sau khi đã xem xét lại các văn khố, tôi nhấn mạnh rằng không có những tài liệu có liên quan đã được ký bởi một trong hai vị Giáo Hoàng, cũng không có một lưu ý nào từ phía vị tiền nhiệm của tôi, Đức Hồng Y Giovanni-Battista Re, là những tài liệu bắt buộc Đức Tổng Giám Mục Hưu McCarrick phải thinh lặng và sống đời sống riêng tư, với lòng nhiệt thành đáp trả lại những lệnh trừng phạt theo giáo luật. Lý do cho điều này là vì, không giống như thời nay, chưa có đủ chứng cứ về sai phạm của Ngài vào thời điểm ấy. Do đó lập trường của Bộ đã được thúc đẩy bởi sự cẩn trọng và những lá thư của vị tiền nhiệm của tôi và của tôi đã lặp lại, qua Đức Khâm Sứ Pietro Sambi và do đó cũng qua Ngài, huấn lệnh về một đời sống kín ẩn của sự cầu nguyện và sám hối đã là chủ thể của các biện pháp kỷ luật mới nếu Tòa Khâm Sứ tại Washington, hay bất cứ nguồn nào khác, đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mới và mang tính quyết định về hành vi của Đức Tổng”.

Đức Hồng Y Ouellet nhìn nhận rằng Ngài “rất kinh ngạc” một người có tính cách rõ ràng như Đức McCarrick đã được thăng tiến qua Giáo Hội, đến mức trở thành Tổng Giám Mục Washington vào năm 2000. Ngài nói Ngài có thể “nhận biết những khiếm khuyết trong tiến trình chọn lựa đã thực hiện trong trường hợp của đức tổng”.

Ngài nói thêm rằng các giáo hoàng là những vị đã vinh thăng Đức McCarrick đã làm thế với thông tin tốt nhất sẵn có với các Ngài, và rằng phán quyết của các Ngài về những việc bổ nhiệm giám mục là “không phải không sai phạm”.

“Dường như không công bằng với tôi để kết luận rằng những người hữu trách trong sự biện phân trước đó là hư hỏng ngay cả khi, trong trường hợp cụ thể, một số thông tin cung cấp bởi các chứng từ lẽ ra cần phải được xem xét hơn nữa. Vị giám mục đang có vấn đề có thể tự bảo vệ mình với tài khéo léo tư những hoài nghi xuất hiện có liên quan đến mình”.

Liên quan đến những tố cáo là một mạng lưới hàng giáo sĩ đồng tính đã thi hành có ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm các giám mục, Đức Hồng Y Ouellet viết rằng “sư thật là có lẽ sẽ có người ở Vatican là người thực thi và ủng hộ hành vi trái với các giá trị của Tin Mừng trong các vấn đề tình dục không trao quyền cho chúng tôi để làm khái quát hóa và tuyên bố điều này hay điều kia và thậm chí chính Đức Thánh Cha không xứng và thỏa hiệp. Chẳng lẽ các vị thừa tác của sự thật lại không, trước hết, bảo vệ lại chính bản thân các vị đối với sự thóa mạ và sự bôi nhọ?” Ngài nói thêm.

Vào ngày 6/10, Tòa Thánh Vatican đã thông báo là Tòa Thánh sẽ thực hiện một cuộc rà soát lại các hồ sơ của mình có liên quan đến vụ việc Đức Tổng McCarrick.

Lá thư của Đức Hồng Y Ouellet thể hiện niềm hy vọng là “cuộc điều tra đang được thực hiện tại Hoa Kỳ và Giáo Triều sau cùng sẽ mang lại cho chúng ta một cái nhìn tổng thể đúng đắn về những thủ tục và những hoàn cảnh của trường hợp đớn đau này, để những sự kiện như thế khonong tái diễn nữa trong tương lai”.

Lá thư của đức hồng y gồm một số những tố cáo mạnh mẽ đối với lá thư của Đức Tổng Viganò. Ngài viết rằng lời tố cáo của Đức Tổng Viganò có liên quan đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô là “một sự thiết lập mang tính chính trị mà không có nền tảng thật vốn có thể buộc tội Đức Giáo Hoàng, và tôi lặp lại rằng lá thư ấy làm tổn thương sâu sắc sự hiệp thông của Giáo Hội”.

Đức Hồng Y nói thêm rằng vì kinh nghiệm của riêng Ngài với Đức Giáo Hoàng, Ngài “khong thể đặt vấn đề về sự chính trực của Đức Giáo Hoàng, về sự được thánh hiến cho sứ vụ của Ngài và đặc biệt là đặc sủng và sự bình an ngự trị nơi Ngài bởi ân sủng của Thiên Chúa và năng quyền của Chúa Phục Sinh”.

Ngài nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô “đối xử với con người và những vấn đề với lòng bác ái, lòng thương xót, sự chú ý và nghiêm túc lớn lao, như chính bản thân Ngài [Viganò] có thể kinh nghiệm”.

Vì điều này, Đức Hồng Y Ouellet viết, những tố cáo của Đức Viganò đối với tính cách của Đức Giáo Hoàng “đối với tôi dường như quá mang tính chua cay và phạm thượng!”

Ngài mời gọi Đức Viganò hãy “sám hối về sự nổi loạn của Ngài và trở về với những cảm giác tốt hơn với Đức Thánh Cha, thay vì gia cố sự thù nghịch đối với Ngài. Làm sao Ngài có thể cử hành Thánh Thể và công bố danh của Đức Giáo Hoàng theo luật Thánh Lễ? Làm thế nào Ngài có thể cầu nguyện Kinh Mân Côi, Tổng Lãnh Micae và Mẹ Thiên Chúa, mà lại lên án người mà Mẹ bảo vệ và đồng hành mọi ngày trên cõi trời và sự mục vụ can đảm”?

“Tôi hiểu sự đắng cay và thất vọng đã đánh dấu thế nào trong hành trình của Ngài trong khi phục vụ Tòa Thánh, nhưng Ngài không thể kết thúc đời linh mục của Ngài theo cách này, theo một sự nổi loạn công khai và gây cớ vấp phạm, là điều vốn ảnh hưởng đế một vết thương rất đau trên Hiền Thê của Đức Kitô, Đấng mà Ngài đã tuyên bố là sẽ phục vụ tốt hơn, khi đang làm tồi tệ đi sự chia rẽ và sự hoang mang nơi dân Thiên Chúa!”

Joseph C. Pham (CNA)