Skip to main content
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (Vatican Media)

Đức Hồng Y Parolin: Năm 2018 Sẽ Là Năm Về Giới Trẻ và Gia Đình Đối Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vatican, 12/01/2018 (MAS) – Trong một bài phỏng vấn với Alessandro Gisotti của Vatican News, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã đưa ra một tầm nhìn vào năm 2018 cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã mô tả năm 2018 sẽ mang nét đặc thù “bởi sự chú ý đặc biệt của Giáo Hội đối với giới trẻ, nghĩa là, về niềm hy vọng của họ, mục tiêu, và những thách đố mà họ đang phải đối diện”.

Đại Hội Thế Giới về Gia Đình sẽ diễn ra tại Dublin, Ireland vào ngày 21-26/08, chỉ trước Phiên Họp Toàn Thể Bình Thường của Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Rôma, mà tâm điểm của phiên họp này sẽ là về “Giới Trẻ, Niềm Tin, và Biện Phân Ơn Gọi”.

Đức Hồng Y nói một khía cạnh quan trọng, mang tính sáng tạo là “mối quan hệ mới của Giáo Hội đối với giới trẻ được thể hiện trong một mô thức về trách nhiệm vốn sẽ loại trừ bất cứ một kiểu chủ nghĩa phụ tử nào”.

“Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng đang mời gọi người trẻ...họ có thể đóng góp gì cho Tin Mừng và việc loan báo, ngày nay!”, Ngài nói.

Amoris Laetitia và giới trẻ

Nói đến Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Amoris Laetitia, Đức Hồng Y Parolin nói văn kiện “là kết quả của một chương trình mới mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện bằng sự khôn ngoan, sự cẩn trọng, và nhẫn nại”. Những khó khăn xoay quanh nó, Ngài nói, “ngoài một số khía cạnh của nội dung, thì do sự thay đổi thái độ này mà Đức Giáo Hoàng nói hỏi chúng ta”.

“Tôi tin Amoris Laetitia – ngoài việc là sự đón nhận của Giáo Hội đối với gia đình và các vấn đề của gia đình trong thế giới ngày nay, thì thật sự giúp để đưa Tin Mừng vào trong gia đình, vốn là một Phúc Âm: Phúc Âm của gia đình – thì đồng thời là một lời mời gọi đối với các gia đình để giúp sức bằng việc cộng tác và góp phần vào sự phát triển của Giáo Hội”.

Cải tổ Giáo Triều

Sau đó Đức Hồng Y Parolin nói về tiến trình cải tổ Giáo Triều, điều mà Ngài nói “đã thực hiện được vài bước quan trọng”.

Ngài nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung nhiều hơn vào “tinh thần sâu vốn phải làm sống lại tất cả mọi cuộc cải tổ của Giáo Triều, một điều vốn là chiều kích nền tảng của đời sống Kitô Hữu, nghĩa là, hoán cải”.

Thái độ này, Ngài nói, đi trước “những cải tổ về mặt tổ chức, với việc ban hành những luật mới, những qui định mới, và những bổ nhiệm mới...”

Cải tổ phải làm cho Giáo Triều Rôma “thành một sự trợ giúp thật sự đối với Đức Giáo Hoàng trong việc loan báo Tin Mừng”.

“Tôi cần khẳng định về khía cạnh này”, Đức Hồng Y Parolin nói.

Chuyến Tông Du đến Chile và Peru

Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nói về Chuyến Tông Du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Chile và Peru.

“Đức Giáo Hoàng sẽ đi như một Mục Tử Hoàn Vũ của Giáo Hội để gặp gỡ các giáo hội địa phương...những nơi đang thấy chính bản thân họ đang phải đối diện với quá nhiều thách đố mà các thực tại của thế giới ngày nay đặt ra”.

Ngài nói, “Trước hết là thách đố đối với người dân tộc thiểu số”, khi nói về Thượng Hội Đồng năm 2019 về vùng Amazon được Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập.

Ngài nói vấn đề xoay quanh “vai trò và sự đóng góp của các dân tộc này trong một đất nước và xã hội của họ”.

Thách đố thứ hai, Đức Hồng Y Parolin nói, là tình trạng tham nhũng.

“Một chủ đề mà Đức Giáo Hoàng nói mạnh mẽ và điều mà Ngài quay trở lại ở mọi ngôn ngữ là tình trạng tham nhũng, một điều làm ngăn cản sự phát triển và làm giảm tình trạng nghèo và thống khổ”, Ngài nói.

Kết thúc, Đức Hồng Y Parolin nói, “Đó sẽ không phải là một chuyến đi dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ là một chuyến đi đầy phấn khích”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)