Skip to main content
Đức Hồng Y Joseph Tobin tại Đại Học Notre Dame (CNS/Don Clemmer, Our Sunday Visitor)

Đức Hồng Y Tobin: Giáo Hội đã bị lật nhào bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng hiện tại

Newark, New Jersey, 07/09/2018 (MAS) – Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ đang sống trong những cơn bão, Đức Hồng Y Joseph Tobin đã nói.

Có chính sách “bất khoan nhượng” đối với những người di dân không có giấy tờ, vốn đã nhận chìm các cộng đồng vào trong sự sợ hãi, và Chúa Thánh Thần đang hoạt động “giống như một cơn bão” để nghiền nát những cơ cấu của chủ nghĩa giáo sĩ trị qua cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ hiện tại, Ngài nói.

Đức Hồng Y Joseph Tobin, Tổng Giáo Phận Newark, New Jersey, đã dành những lời nhận định của Ngài trong một bài giảng tại Đại Học Notre Dame cho đề tài di dân, thảo luận về sự ảnh hưởng của bối cảnh chính trị bào mòn và nền giáo sĩ trị và nói về giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về những mối nguy của những xã hội bị đồng tiền và sự loại trừ xã hội chi phối.

Nhưng phần hỏi đáp sau bài nói của Ngài tập trung nặng nề vào cuộc khủng hoảng lạm dụng trong Giáo Hội. Về cả hai vấn đề, Đức Hồng Y Tobin nói người Công Giáo đang hỏi về cách để giải quyết điểm này.

Về não trạng chống di dân, Ngài nói trong bài giảng của mình, “là một sự thể hiện rõ ràng rất cao của sự khốc liệt chung, của bờ vực không xót thương mà chúng ta quá nhanh chóng để áp dụng cho chương trình của chúng ta”. Ngài nói thêm rằng sự hà khắc đã vận hành bộ các chính sách di dân mang tính cực đoan của bộ máy ông Trump, là điều mà Ngài nói thật buồn đang phù hợp với “bản chất bất khoan nhượng hiện tại của nền chính trị của chúng ta”.

Đức Hồng Y trích những lời nói vào năm 2010 của Đức Cố Hồng Y Francis George, Tổng Giáo Phận Chicago là vị đã nói: “Đối với quá nhiều người, chính trị là chân trời tối hâu cho tư tưởng và hành vi của họ”. Dựa trên điều này, Đức Hồng Y Tobin nói đó là “vấn đề giới răn thứ nhất” khi các chương trình chính trị lại chiếm một vị thế quan trọng vốn thuộc về Thiên Chúa và các giá trị vốn xuất phát từ niềm tin của chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng các giám mục, trong văn kiện “Đào Luyện Lương Tâm Cho Người Tín Hữu”, đã kêu gọi rằng niềm tin của người dân phải thông tin cho các quan điểm chính trị của họ, chứ không phải cách nào khác.

Đức Hồng Y nói rằng sử dụng Kinh Thánh để biện minh cho việc tách con trẻ ra khỏi cha mẹ chúng tại biên giới là một điển hình của một niềm tin được bọc trong một thứ ý thức hệ. Ngài cũng đã trích thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Cuộc Họp Thế Giới Các Phong Trào Phổ Biến vào năm 2016 và 2017, đoạn mà Ngài nói “Sợ người thân cận của bạn” là một lệnh mới từ những người thao túng sự sợ hãi và tuyệt vọng của người dân.

Khi đáp trả những thách đố mà tình trạng di dân đặt ra, Đức Hồng Y Tobin trích thông điệp của Thánh Gioan Phaolô II về di dân, đoạn nói là những bất quân bình về xã hội và kinh tế đang thiêu đốt tình trạng di dân “không được coi là một điều gì đó là không thể, nhưng như là một thách đố về cảm thức trách nhiệm của con người nhân loại”.

Đức Hồng Y Tobin nói sự đáp trả của người Công Giáo Mỹ khi chống lại những chia ly gia đình ở biên giới mang lại cho Ngài niềm hy vọng là người Mỹ vẫn có thể có một sự thay đổi tâm hồn về di dân.

“Chúng ta thấy công việc tốt lành đang diễn ra của các Tổ Chức Bác Ái Công Giáo, Mạng Lưới Di Dân Hợp Pháp Công Giáo và các nỗ lực tổ chức khác nhắm vào việc đồng hành một cách rõ ràng với các thành viên hoảng sợ của các cộng đoàn di dân của chúng ta khi họ đối diện với cơn bão”, Đức Hồng Y nói.

Trong phần hỏi đáp, đức hồng y đã đồng ý với lá thư ngày 20/8 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là tình trạng giáo sĩ trị là căn nguyên gốc của cuộc khủng hoảng lạm dụng. Ngài nói rằng việc đặt hàng giáo sĩ ra như một đẳng cấp cao thì không chỉ tạo nên sự lạm dụng mà còn tạo nên nền văn hóa bí mật và né tránh vụ bê bối dẫn đến sự bao che.

“Giáo Hội đã bị lật nhào”, Đức Hồng Y nói, khi nói đến những vụ bê bối về nạn lạm dụng và bao che gần đây. Ngài nói rằng Ngài đón nhận việc người giáo dân đòi hỏi vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội của họ, một điều mà Ngài nói phản ánh tầm nhìn của Công Đồng Vatican II.

Những hoa trái của công đồng, Ngài nói thêm, đã bị biến thành những cấu trúc cũ trong vòng 50 năm qua. Ngài nói sự tác động của Chúa Thánh Thần không phải luôn là làn gió nhẹ mà giống như một cơn gió bão hơn và rằng, “vào những ngày tươi đẹp”, Ngài có thể nhìn vào những dòng tít và thấy Chúa Thánh Thần “đang nghiền nát các cấu trúc”.

Đức Hồng Y là một diễn giả tại hội thảo thường niên của Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Đề Xã Hội của Đại Học Notre Dame để nhấn mạnh các chủ đề của truyền thống xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

Đan Sĩ (Catholic Herald)