Skip to main content
ĐHY Peter Turkson, Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện (Lee Ferris/Mount Saint Mary's College)

Đức Hồng Y Turkson: Đừng Gạt Sang Lề Người Mắc Bệnh Tự Kỷ

Vatican, 03/04/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Peter Turkson đã công bố một thông điệp nhân Ngày Thế Giới Nhận Thức Về Bệnh Tự Kỷ kêu gọi các cộng đoàn đức tin hãy có những cuộc gặp gỡ ý nghĩa với những người mắc bệnh tự kỷ và với gia đình của họ, trong sự đối nghịch chống lại với nền văn hóa loại trừ.

Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, Đức Hồng Y Turkson nói thật quan trọng để các chính phủ, các tổ chức, và toàn bộ cộng đồng “hãy làm việc để đáp trả cách đầy đủ trước những nhu cầu của những người đang mắc chứng rối loạn tự kỷ”.

“Bằng cách này, nền văn hóa gặp gỡ và liên đới sẽ được nuôi dưỡng thay vì nền văn hóa loại trừ và lãng phí, mà thay vào đó sẽ đẩy những người tự kỷ ra bên lề xã hội”, Ngài viết vào ngày 2/4.

Người bị ảnh hưởng chứng rối loạn tự kỷ phải đối diện với những khó khăn mỗi ngày, Ngài giải thích, cả những thách đố được tạo ra từ những hoàn cảnh của họ, và những hoàn cảnh đặt ra phía trước họ bởi xã hội, “tước khỏi họ quyền có thể sống cách trọn vẹn nhất trách nhiệm của họ”.

Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng 50 năm qua, sự thắng thế của bệnh tự kỷ đã gia tăng, và rằng giờ đây người ta ước đoán là cứ một trong 160 trẻ em sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh này, đòi hỏi thậm chí một sự dấn thân lớn lao hơn về phía các Kitô Hữu để mang lại một sự đáp trả đầy đủ.

Ngài nói rằng Giáo Hội làm chứng cho sự quan tâm của mình đối với người mắc chứng rối loạn tự kỷ qua các công việc của mình và qua thái độ đón tiếp của các cộng đoàn, ngay cả khi vẫn còn quá nhiều tiến trình cần phải được thực hiện trước sự đón nhận thật sự.

Đức Hồng Y Turkson đã khen ngợi các gia đình có người mắc bệnh tự kỷ, Ngài nói, họ là những người được hết sức nể phục vì cách mà họ chấp nhận những thách đố và khó khăn bằng tình yêu.

Thật “thiết yếu”, Ngài nói tiếp, để hiện diện với những người mắc bệnh tự kỷ và hiện diện với các gia đình của họ.

Trích dẫn lời một bài diễn văn năm 2014 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với hội thảo quốc tế về bệnh tự kỷ, Đức Hồng Y Turkson nói rằng “đó là một sự dấn thân cần thiết của hết mọi người để cổ võ sự chấp nhận, gặp gỡ, liên đới, trong một công việc cổ võ cụ thể và một sự cổ võ được canh tân của niềm hy vọng”.

Do đó, khi góp phần cho việc phá vỡ “sự cô lập và, trong nhiều trường hợp, ngay cả vết tích đang đè nặng trên người mắc bệnh tự kỷ, thì thường cũng cả ở trên gia đình họ nữa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã đề cập đến Ngày Thế Giới Nhận Thức Bệnh Tự Kỷ của Liên Hiệp Quốc vào ngày 2/4, bằng việc đưa ra một lời mời gọi cầu nguyện cho dịp này, sau khi xướng Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Âu Dương Duy (Theo CNA)