Skip to main content
Đức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng Giám Mục Washington (Bohumil Petrik/CNA)

Đức Hồng Y Wuerl đưa ra kế hoạch có sự tham gia của giáo dân trong mức độ đáng tin cậy của hàng giám mục

Washington, 14/08/2018 (MAS) – Đức Hồng Y Donald Wuerl đã đưa ra tầm nhìn của Ngài đối với việc có sự tham gia của người giáo dân trong những cơ quan giám sát mới như là một phần cho sự đáp trả đang diễn ra trước những bê bối gần đây trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Ngài là một trong số vài vị giám mục đang nhấn mạnh đến sự cộng tác giữa người giáo dân và các giám mục để đảm bảo sự đáng tin cậy trong hàng giáo phẩm Giáo Hội.

Viết trên trang web của Catholic Standard, tạp chí của Tổng Giáo Phận Washington, Đức Hồng Y Wuerl nói rằng có một chương trình thần học được thiết lập rất tốt cho một sự tham gia nhiều hơn nữa của người giáo dân khi Giáo Hội đối diện với “hoàn cảnh thách đố hiện tại và tìm kiếm sự đáp trả mang tính tổ chức và đúng đắn của Công Giáo”.

Nói đến sự lan rộng của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục ngay từ khởi đầu của thiên niên kỷ, mà trong đó có một sự bùng nổ về sự thất bại của các giáo phận để đáp trả cách phù hợp trước những tố cáo về nạn lạm dụng, đức hồng y nói các giám mục đã hành động để tạo ra những thay đổi quan trọng.

“Vào năm 2002, khi chúng ta đối diện với cuộc khủng hoảng khủng khiếp về nạn lạm dụng trẻ em hàng giáo sĩ, các giám mục đã tạo ra Hiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ. Sau đó trong cùng năm, ‘Những Qui Định Thiết Yếu’ đã được tạo ra để áp dụng Hiến Chương, cũng đã được phê chuẩn, bởi cả hàng giám mục và Tòa Thánh”.

Trong những tuần gần đây khi sự tín nhiệm của Hiến Chương Dallas đã bị đặt vấn đề bởi nhiều người bình luận, là những người chỉ ra vai trò sáng giá mà Đức Theodore McCarrick đã thực hiện trong việc tạo ra những qui định của Hiến Chương và lên tiếng chống lại vụ lạm dụng.

Những người khác đã nhấn mạnh rằng sự thất bại áp dụng Hiến Chương và Qui Định Thiết Yếu đối với hàng giám mục cũng như linh mục và phó tế là mang tính tế nhị. Trong khi điều này được thực hiện theo những vấn đề hợp pháp về thẩm quyền của hội đồng giám mục Hoa KỲ để thông qua những qui định buộc đối với việc xử lý các giám mục, thì trong sự nhận biết sau này dường như là việc thất bại đang làm vấy bẩn công trình của năm 2002.

Nhưng Đức Hồng Y Wuerl nói rằng nhiều điều tốt lành thực tế đã đạt được tại Dallas và trong những năm sau đó, nhấn mạnh rằng ngay cả những cuộc khủng hoảng mới đây nhất có liên quan đến quá khứ chứ không phải là những lời tố cáo hiện tại.

“Dường như thật công bằng để nói Hiến Chương đã hoạt động và tiếp tục có hiệu quả. Hầu như tất cả mọi trường hợp lạm dụng hàng giáo sĩ mà chúng ta biết ngày nay là từ một giai đoạn thời gian trước Hiến Chương”.

Đức Hồng Y Wuerl nói rằng nhiều cuộc cải tổ Dallas có thể được áp dụng hay mở rộng để bao gồm cả việc suy xét đến những tố cáo được thực hiện với các giám mục.

“Một thành tố chính trong việc áp dụng Chiến Chương Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ là cả Ban Rà Soát Quốc Gia vốn đang giám sát việc tuân thủ giáo phận với Hiến Chương, và các ban rà soát cấp giáo phận địa phương đều xem lại những tố cáo với một quan điểm để quyết định về mức độ đáng tin cậy của chúng. Điều thật hữu ích ngày nay là việc cùng một cơ chế giờ đây có sẵn khi giải quyết những tố cáo vụ lạm dụng hay hành xử sai trái bởi một vị giám mục”.

Đức Hồng Y đưa ra đề xuất cụ thể là một hay nhiều các ban như thế, với sự tham gia thành viên là hàng giáo dân, những người nam nữ, cũng như là các vị giám mục. Những ban này có thể được thiết lập “hoặc ở cấp quốc gia hay ở cấp khu vực hay tỉnh” và chịu trách nhiệm đánh giá mức độ uy  tín của những lời tố cáo đối với các giám mục.

“Dường như là để phục vụ cho cả mức độ uy tín và minh bạch, thì các ban như thế vốn phản ánh sự hình thành Giáo Hội, giáo dân và giáo sĩ, sẽ giúp nhấn mạnh mức độ tín nhiệm mới này”, Đức Wuerl viết.

“Những kết quả của những phát hiện từ các ban rà soát này sẽ được trình lên cho vị đại diện của Tòa Thánh, Đức Khâm Sứ. Do đó sẽ thật rõ ràng là việc nhìn nhận là phán quyết sau cùng tùy thuộc với người đứng đầu được thiết lập cách thánh thiêng của Giám Mục Đoàn, Giám Mục Rôma”.

Trong việc đưa ra đề xuất của mình, Đức Hồng Y Wuerl đã nhấn mạnh rằng các giám mục và người giáo dân là một phần của Thân Thể Đức Kitô, và việc mang lại sự đáng tin cậy ấy sẽ là một sự nỗ lực chung.

Trước đó Đức Hồng Y Wuerl đã nói rằng sẽ không thể chấp nhận được đối với hàng giám mục đợi chờ cho đến khi có cuộc họp chung của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mới đưa ra những đáp trả đối với cuộc khủng hoảng, khi nói với NCR rằng “Chúng ta cần phải thực hiện mọi việc trước Tháng 11 đẻ khi chúng ta đến Tháng 11....chúng ta sẽ đi vào cuộc họp này với nhiều công việc đã được thực hiện và nhiều việc thử nghiệm các ý tưởng này đã sẵn sàng”.

Cho đến giờ, những thảo luận đã tập trung vào cách liên hệ người tín hữu vào trong một tổ chức hay tiến trình mới, nhưng những người khác cũng đã đặt vấn đề liệu có bất cứ một tiến trình nào có sự tham gia của hàng giám mục Mỹ có thể đáng tin cậy không.

Một chuyên gia giáo luật là người đang hoạt động về những vụ lạm dụng tình dục có liên quan đến hội đồng giám mục Hoa Kỳ trong tiến trình này đã cho CNA biết họ không đáng thuyết phục.

“Nếu sẽ diễn ra một ban pháp lý đúng [ban thẩm phán] cho một vụ án đối với một giám mục Mỹ, thì người sau cùng mà tôi muốn có tham gia là các vị giám mục Mỹ khác”, chuyên gia giáo luật này nói.

“Tuy nhiên những ý định tốt lành của các vị, tôi luôn có những quan ngại về sự khách quan của các vị khi giải quyết những vấn đề này – vì những liên hệ cá nhân và vì vấn đề lạm dụng tình dục đã quá đổi thay trong Giáo Hội Mỹ”.

Đan Sĩ (CNA)