Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ (CNA)

Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Kêu Gọi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Lắng Nghe

Miami, Florida, 14/06/2018 (MAS) – Phát biểu trước hội đồng giám mục Hoa Kỳ trong cuộc họp mùa xuân vào Thứ Tư, Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre đã kêu gọi tầm quan trọng của việc lắng nghe: nghe giới trẻ, nghe người dân gốc Tây Ban Nha, và nghe Đức Thánh Cha.

“Tình phụ tử thiêng liêng và việc truyền giáo hiệu quả đòi hỏi việc lắng nghe”, vị khâm sứ tại Hoa Kỳ nói vào ngày 13/06 khi khai mạc cuộc họp Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại Ft. Lauderdale, Florida.

Ngài nói giới trẻ “cần phải là một ưu tiên đối với Giáo Hội tại Hoa Kỳ”, và rằng “chúng ta cần lắng nghe cách chú tâm đến tiếng nói của họ”, vốn mời gọi một cuộc gặp gỡ thật với Đức Kitô, một cộng đoàn đón tiếp, “các bậc thẩm quyền sẽ đồng hành với các bạn trẻ và giúp các bạn khám phá điều gì là ích lợi và cuốn hút các bạn”, và một sự cởi mở trước những đóng góp của các bạn.

Giới trẻ muốn “một cuộc gặp gỡ cá nhân, sống động với Đức Kitô”, Đức Tổng nói, “thay vì một niềm tin bị giảm xuống thành một giáo huấn và nền luân lý”.

Đức Tổng Giám Mục nói người trẻ, Ngài tin, mong muốn “không phải là một nội dung Công Giáo thuần túy mà là một sự đào luyện cao cả”.

Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cộng đoàn khi đối diện với truyền thông xã hội và các vấn đề khác. “Những nỗ lực thực tế giúp cho các giáo xứ trở nên đón tiếp hơn và mang tính hỗ trợ hơn có thể tạo ra môi trường cho người trẻ để cảm nhận rằng Giáo Hội là nơi họ thuộc về”.

Đáp trả trước những phê bình về văn kiện chuẩn bị cho thượng hội đồng về giới trẻ, vốn đã được soạn thảo với sự trợ giúp từ người trẻ, như là một thể hiện niềm tin yếu kém của họ hoặc “một đanh mục mong muốn về điều mà người trẻ muốn hơn là điều họ cần”, Ngài nói đó là “một sự thể hiện chân thành về thực tại của người trẻ, vốn bao gồm cả sự thất vọng của họ với kiểu quan liêu tổ chức và sự không sẵn lòng của người khác để nhìn đến các bạn một cách nghiêm túc”.

Đức Tổng Giám Mục Pierre đề nghị rằng các giám mục phải “lắng nghe và đưa ra kinh nghiệm và sự khôn ngoan của chúng ta, lôi cuốn họ bằng sự trung thành của chúng ta và chứng tá về đời sống của chúng ta...Chúng ta cần phải gắn kết cách trung tín hơn nữa với Truyền Thống, điều mà chúng có thể, qua kinh nghiệm và cuộc gặp gỡ của họ với chúng ta, kiểm tra tính nhất quán của Niềm Tin Công Giáo”.

Thượng hội đồng giới trẻ sẽ là một dịp “để xem xét liệu chúng ta đã làm điều gì đó tại các giáo phận của chúng ta để trang bị cho cuộc gặp gỡ với Đức Kitô hay chưa”, Ngài nói, và đánh giá khả năng của chúng ta “để thu hút người trẻ đến với Đức Kitô”. Đó cũng là cơ hội “để trở nên sáng tạo trong việc tạo ra những cách thế cho người trẻ góp một điều gì đó cho Giáo Hội”.

Đức Khâm Sứ cũng nói có một sự cần thiết phải lắng nghe “người dân gốc Tây Ban Nha và Latinh ngày càng tăng” tại Hoa Kỳ, tập trung vò tiến trình Fifth National Encuentro.

Tiến trình Encuentro đã giúp xác định các nhà lãnh đạo trong cộng đồng Người Tây Ban Nha, cũng như những ưu tiên mục vụ, Ngài nói.

Tiến trình này cũng là một dịp để tái xem xét lại những chiến lược nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi người trẻ gốc Tây Ban Nha, Đức Tổng Giám Mục Pierre nhấn mạnh.

“Làm thế nào khi mà đại đa số người trẻ Công Giáo tại Hoa Kỳ ngày nay là gốc Tây Ban Nha hay Latinh, mà lại có quá ít chủng sinh, linh mục và tu sĩ xuất thân từ gốc Tây Ban Nha?”

Sau cùng Đức Khâm Sứ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cách cụ thể là tông huấn mới của Ngài Gaudete et exultate, nói rằng sự thánh thiện là “máu huyết của Công Cuộc Tân Phúc Âm Hóa”.

Ngài nói cách đặc biệt đến tầm quan trọng của Tám Mối Phúc và những cảnh báo của Đức Giáo Hoàng về Chủ Thuyết Pelagius và Ngộ Đạo.

Đan Sĩ (Theo CNA)