Skip to main content
Đức TGM Charles J. Chaput (AKA Catholic)

Đức Tổng Giám Mục Chaput: Không Được Phép Làm Phép Cho Đôi Hôn Phối Đồng Tính

Philadelphia, 09/02/2018 (MAS) - Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput thuộc Philadelphia đã viết một lá thư gửi các linh mục và phó tế trong Tổng Giáo Phận Philadelphia, nói về khả năng làm phép cho các cặp đồng tính.

V“Tôi muốn nhắc nhớ tất cả chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh thì một linh lục hay phó tế thuộc tổng giáo phận không được phép tham gia, làm chứng hay hợp thức bất cứ một cuộc hôn nhân dân sự nào của những người đồng tính, hay có bất cứ một nghi thức tôn giáo nào tìm cách chúc lành cho một sự kiện như thế”, Đức Tổng Giám Mục Chaput viết trong một lá thư ngày 07/02, mà CNA có được.

“Đây không phải là một sự khước từ những người tìm kiếm một cuộc kết hôn như thế, nhưng hơn thế là một sự khước từ để không phớt lờ điều mà chúng tôi biết là thật về bản chất của hôn nhân, gia đình, và phẩm giá của tính dục con người”, Ngài viết tiếp.

Những lời của Đức Tổng Chaput diễn ra giữa những tranh cãi xoay quanh những nhận định gần đây của các nhà lãnh đạo Giáo Hội Đức là những vi áp dụng việc làm phép hôn phối cho các cặp đồng tính.

Vào Tháng 1, Cha Johannes Zu Eltz, cha tổng đại diện của Giáo Hội Công Giáo tại Fankdpfurt, đã nói rằng Giáo Hội cần xem xét “những nghi thức làm phép về mặt thần học” đối với các đôi không đáp ứng những đòi hỏi tiêu chuẩn đối với hôn nhân trong Giáo Hội, vốn sẽ đón nhận những kết hôn đồng tính.

Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, đã lên tiếng vào ngày 03/02, nói rằng mặc dù “không có những giải pháp phổ quát”, thì các vấn đề làm phép cho các đôi đồng tính cần phải tuỳ thuộc vào “vị mục tử sở tại”.

”Chúng tôi đang nói về việc chăm sóc mục vụ cho các trường hợp cá nhân, và việc đó áp dụng cho các khu vực khác nữa, điều không thể đưa ra qui định, nơi mà chúng ta không có một mớ các qui định”, Đức Hồng Y Marx nói.

”Sự thiếu cẩn trọng trong những lời nói cho công chúng đang gây bận tâm sâu sắc”, Đức Tổng Chaput viết cho các linh mục của Ngài.

“Như anh em biết, làm phép cho những người ở trong hình thức sống đặc viết thì đang khích lệ họ ở trong tình trạng ấy - trong trường hợp này, những cuộc hôn nhân đồng tính”, Ngài nói thêm.

Trong bài viết trên trang Catholic Philly, Đức Tổng Chaput còn lưu ý xa hơn nữa về luận điểm của Giáo Hội phía sau lập trường của Giáo Hội về hôn nhân đồng tính và việc làm phép cho họ.

“Không có tình yêu - không có bác ái - không có sự thật, cũng như không có lòng thương xót thật sự tách ra khỏi một khuôn khổ công lý đã được sự thật thông báo và dẫn dắt”, Ngài viết.

Ngoài ra, bài viết của Đức Tổng Chaput đưa ra hai nguyên tắc để suy xét.

“Thứ nhất, chúng ta cần đối xử với hết mọi người bằng sự tôn trọng và sự quan tâm mục vụ mà họ xứng đáng trong tư cách là con cái của Thiên Chúa với phẩm giá cố hữu”, Ngài nói, nhấn mạnh rằng điều này “một cách đồng cảm sẽ bao gồm cả những người có sự hấp dẫn đồng phái”.

“Thứ hai, không có sự thật, lòng thương xót thật, lòng thương cảm thật trong việc làm phép cho một hành động dẫn người ta lìa xa Thiên Chúa”.

Đức Tổng Chaput cũng viết rằng mọi cá nhâb đều có “quyền nghe theo sự thật”, điều đôi khi, không dễ chịu. Ngài nói các nhà lãnh đạo Giáo Hội cần phải “rõ ràng, trung thực và cẩn trọng trong điều các vị nói và làm”, để không gây bối rối.
“Chúa Giêsu nói sự thật sẽ giải thoát chúng ta”, Đức Chaput viết. “Chúng ta vẫn cần phải nghe sự thật cách rõ ràng - và chia sè sự thật, cách rõ ràng, luôn bằng tình yêu”.

“Tạo ra sự bối rối quanh những chân lý đức tin quan trọng, bất luận nó tích cực thế nào về ý định, thì chỉ làm cho nhiệm vụ vốn khó trở nên khó hơn”.

Âu Dương Duy (Theo CNA)