Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, Tổng Giám Mục Philadelphia (CNS)

Đức Tổng Giám Mục Chaput nói với Thượng Hội Đồng Giới Trẻ: Cụm 'LGBTQ' phải không được đưa vào trong văn kiện Giáo Hội

Vatican, 05/09/2018 (MAS) – Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của Philadelphia đã nói với Thượng Hội Đồng Giới Trẻ là cụm “LGBTQ” cần phải được tránh trong các văn kiện chính thức của Giáo Hội.

Nói với các anh em giám mục của Ngài hôm nay, Đức Tổng – một trong 5 vị giám mục Hoa Kỳ đã được bổ nhiệm tham dự thượng hội đồng – nói rằng Giáo Hội “không phân loại con người” qua “những khuynh hướng tính dục” của họ.

Kết quả là, Đức Tổng nói, “’LGBTQ’ và ngôn ngữ tương tự không nên được sử dụng trong các văn kiện của Giáo Hội”.

Đức Tổng Chaput cũng thể hiện sự quan ngại của Ngài là Tài Liệu Làm Việc, văn kiện làm việc của thượng hội đồng, không giải thích “lý do vì sao giáo huấn Công Giáo về tính dục con người là đúng, và tại sao giáo huấn là cao cả và thương xót”.

Tài Liệu Làm Việc nói rằng “Một số bạn trẻ LGBT, qua nhiều đóng góp khác nhau đã được Uỷ Ban Thư Ký Thượng Hội Đồng nhận được, mon muốn ‘được hưởng từ sự gần gũi lớn lao hơn’ và kinh nghiệm sự quan tâm lớn lao hơn bởi Giáo Hội”.

Việc sử dụng cụm “LGBT” đã thu hút nhiều sự tranh cãi. Đức Hồng Y Baldisseri, nhà tổ chức thượng hội đồng, đã nói vào tháng 6 rằng Ngài nghĩ cụm này xuất phát từ một tài liệu được viết bởi những cố vấn trẻ. Nhưng cụm từ này không xuất hiện trong văn kiện”.

Trong một phần phát biểu đầu ngày hôm nay, Đức Tổng Chaput nói: “Không có một thứ như kiểu ‘Công Giáo LGBTQ’ hay ‘Công Giáo chuyển giới’ hay ‘Công Giáo đa phái tính’, như thể là những khuynh hướng tính dục của chúng ta sẽ xác định chúng ta là ai; như thể là những xác định này mô tả những cộng đồng cụ thể của sự khác biệt nhưng nhất quán với cộng đồng giáo hội thật sự, thân mình Đức Giêsu Kitô. Điều này chưa bao giờ đúng trong đời sống của Giáo Hội, và giờ đây cũng không đúng”.

Đức Tổng cũng nói rằng Giáo Hội, thay vì mang lại cho người trẻ ‘sự nịnh nọt’, cần phải nhìn nhận rằng họ được hình thành “bởi một nền văn hoá vốn đang thắng thế và chủ yếu là vô thần”. Để truyền giáo trong bối cảnh này có thể là “công việc khó khăn”, Ngài nói. Nhưng “nếu chúng ta thiếu niềm tin để rao giảng Đức Giêsu Kitô mà không chần chừ hay biện hộ cho mọi thế hệ, đặc biệt là người trẻ, thì Giáo Hội chỉ là tổ chức cung cấp các thứ đạo đức khác mà thế giới này không cần”.

Đan Sĩ (Vatican News)