Skip to main content
Nguyên hồng y Theodore McCarrick (Getty Images)

Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi Đức Giám Mục McCarrick trở về hàng giáo dân

Texas, Hoa Kỳ, 01/08/2018 (MAS) – Những tố cáo lạm dụng tình dục xoay quanh Vị Hồng Y giờ đây là cựu hồng y Theodore McCarrick đã thúc đẩy một số các nhân vật trong giáo hội kêu gọi một sự áp dụng các chính sách lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ của Giáo Hội Hoa Kỳ.

Với sự từ nhiệm của vị này vào ngày 28/7 rút khỏi Hồng Y Đoàn, Đức Giám Mục McCarrick vẫn duy trì chức danh tổng giám mục. Tuy nhiên, “việc ngay lập tức giảm xuống hàng giáo dân theo giáo luật của vị này cần phải được thực hiện cách mạnh mẽ”, Đức Giám Mục Michael Olson thuộc giáo phận Fort Worth, Texas cho biết.

“Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi biết rằng đức hồng y trước đây không chỉ được cho là đã thực hiện hành vi lạm dụng đối với trẻ nhỏ mà còn với những người thuộc quyền gồm các linh mục, chủng sinh và các thành phần giáo dân. Những ảnh hưởng dữ của những hành động này đã được nhân ra bởi sự thật là những giàn xếp về tài chính đã được sắp đặt với các nạn nhân mà không có sự minh bạch hay những giới hạn trên công việc mục vụ của nguyên hồng y này”, Đức Cha Olson nói.

“Công lý cũng đòi buộc rằng tất cả những người đang trong vai trò lãnh đạo Giáo Hội là những người biết về những tội phạm và hành xử sai trái về tình dục của vị nguyên hồng y và không làm gì cả có thể được minh xác về sự khước từ hành động của các vị để từ đó làm cho người khác bị tổn thương”.

“Chúng ta có thể - và tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể - gia cố lại những qui luật và qui định và những trừng phạt đối với bất cứ sự nỗ lực để thoát khỏi tầm soát hay ‘phớt lờ đi’ trước những hành vi tội ác và phá hủy như thế”, Đức Giám Mục Edward Scharfenberger thuộc Albany, New York, trong một lá thư gửi cho hàng giáo sĩ giáo phận của Ngài. “Nhưng, trọng tâm của vấn đề, đây còn hơn cả một thách đố của việc thi hành luật; đó là một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu”.

“Nói theo ngôn ngữ tiêu cực, và thật rõ ràng và trực tiếp như tôi có thể lặp lại giáo huấn của Giáo Hội, thì đó là một trọng tội khi có ‘quan hệ tình dục’ bên ngoài một giao ước hôn nhân thật sự. Một hồng y thì không được miễn trừ khỏi điều mà một giáo dân hay một thành viên của hàng giáo sĩ đang không được miễn trừ”, Đức Cha Scharfenberger nói.

“Một thành viên của hàng giáo sĩ là những người hứa sẽ sống một cuộc đời khiết tịnh phải duy trì sự khiết tịnh trong mối quan hệ của mình với tất cả mọi người mà người ấy phục vụ như những đôi bạn trong một cuộc hôn nhân. Đây là điều mà đức tin của chúng ta dạy và điều mà chúng ta sẽ phải thực thi. Không có ‘con đường thứ ba’”, Ngài nói thêm.

Đức Giám Mục Scharfenberger nói, “Lạm dụng thẩm quyền – trong trường hợp này, với những sai trái mạnh về tình dục – với những người mỏng giòn thì thật là ít khó hiểu hơn so với việc lạm dụng tình dục trẻ em, điều mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nỗ lực để giải quyết năm 2002. Thật không may, vào thời điểm đó – một điều gì đó mà tôi chưa bao giờ hiểu – ‘Hiến Chương’ [‘Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ’] lại không đi xa đủ để áp dụng cách ngang bằng trên các hồng y, tổng giám mục, và giám mục, nếu không hơn, áp dụng so với các linh mục và phó tế”.

Ngài nói Ngài tin rằng “đại đa số hàng giáo sĩ – các linh mục, phó tế và giám mục cùng một trật – đang sống hoặc, ít nhất, đang nỗ lực để sống những phong cách sống thánh thiện và đáng kính phục. Tôi thật xấu hổ về những người này trong số anh em của tôi, như đức hồng y này, là người đã không và chưa từng sống”.

Đan Sĩ (Theo Catholic Herald)