Skip to main content

Đức Giám Mục Robson, người Scotland bị tố cáo về việc đạo văn trong luận văn tiến sĩ của Ngài

Edinburgh, Scotland (MAS) – Một vị giám mục người Scotland đã bị tố cáo về tội đạo văn trong bài luận tiến sĩ của Ngài đã cho CNA biết là trong khi Ngài chưa bao giờ cố ý thực hiện bất cứ một hành động đạo văn nào, thì Ngài sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào có thể xuất phát từ việc tố cáo.

Đức Hồng Y Mueller: Cuộc khủng hoảng Giáo Hội xuất phát từ việc bỏ mặc Thiên Chúa, chạy theo văn hoá

Phoenix, Arizona (MAS) – Cuộc khủng hoảng mà Giáo Hội Công Giáo ngày nay đang đối diện xuất phát từ một sự nỗ lực – thậm chí bởi một số vị trong Giáo Hội – để chạy theo nền văn hoá và bỏ mặc giáo huấn của niềm tin, Đức Hồng Y Gerhard Mueller đã nói vào ngày 1/1/2020.

Đức Hồng Y Tagle nói về truyền giáo và phúc âm hoá

Manila (MAS) – Trong lễ khánh thành Viện Bác Ái Truyền Thông Xã Hội tại thủ đô của Filipino, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Manila đã nói về công việc truyền giáo, khi đưa ra những thách đố mục vụ của việc truyền thông và phúc âm hoá trong thế giới số. “Mọi Kitô Hữu đều được mời gọi để truyền thông, qua cuộc sống của mình, sự hiện diện và lòng thương cảm của Đức Kitô”, Ngài nói.

Việc phong chân phúc cho Đức Tổng Fulton Sheen bị hoãn lại

Peoria, Illinois (MAS) – Việc phong chân phúc đã được lên kế hoạch đối với Tôi Tớ Chúa Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen đã bị trì hoãn lại sau khi một vài vị giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu án cần nhiều thời gian hơn để xem xét. Giáo Phận Peoria đã thông báo về sự hoãn lại vào ngày 3/12.

Đức Tổng Giám Mục Gomez và Vigneron được bầu làm chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Baltimore (MAS) – Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bầu tân chủ tịch và phó chủ tịch mới để dẫn dắt Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới. Vào sáng Thứ Ba, ngày làm việc thứ hai của phiên họp chung, các giám mục đã bầu Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles làm chủ tịch và Đức Tổng Giám Mục Allen Vigneron của Detroit làm phó chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục.

Subscribe to Giáo Hội Toàn Cầu