Skip to main content

Người Được Uỷ Quyền Của Vatican Kêu Gọi Đức Giáo Hoàng Phanxicô Bãi Nhiệm Đức Tổng Giám Mục Guam Vì Tội Lạm Dụng Tình Dục

Guam, 20/09/2016 (MAS) – Nhà điều tra đặc biệt do Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm để nghiên cứu các cáo buộc rằng đức tổng giám mục Công Giáo của Guam đã lạm dụng các cậu giúp lễ đang thúc giục Toà Thánh Vatican rút khỏi hàng giáo sĩ.

Trong một bản thông cáo được đọc tại các buổi phụng vụ tại 26 nhà thờ Công Giáo của đảo vào Chúa Nhật, Đức Tổng Giám Mục Savio Hon Tai Fai đã nói hiện tại Ngài đang ở Rôma và đã đề nghị Toà Thánh bãi bỏ Đức Tổng Giám Mục Anthony Apuron và bổ nhiệm một người kế nhiệm sau khi Đức Apuron từ chối tình nguyện từ chức.

Dòng Tên Giải Thích Qui Trình Bầu Bề Trên Tổng Quyền Mới Của Họ

Rôma, 29/09/2016 (MAS) – Một linh mục Dòng Tên đã giải thích tiến trình bầu chọn người lãnh đạo trong hội dòng như thế nào.

Anh em Dòng Tên có một qui trình độc nhất cho việc bầu chọn bề trên tổng quyền cho hội dòng của họ, một qui trình mà “nếu bạn chưa từng thấy bao giờ, bạn sẽ nghĩ điều đó là không thể”, Linh Mục Dòng Tên Orlando Torres, bề trên của một nhà quốc tế dành cho việc học tập của Dòng Tên.

Subscribe to Giáo Hội Toàn Cầu