Skip to main content
Nhà Thờ St. Paul, Giáo Phận Pittsburg (Tupungato/Shutterstock)

Giáo Phận Pittsburgh công bố danh tánh linh mục lạm dụng tình dục

Pittsburgh, Hoa Kỳ, 08/08/2018 (MAS) – Một khi được công bố, một báo cáo đại bồi thẩm đoàn về một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng đối với những tố cáo về lạm dụng tại 6 giáo phận vùng Pennsyvalnia trong vòng thời gian 70 năm “sẽ là một sự mô tả buồn và bi đát về các biến cố đã xảy ra trong Giáo Hội”, Đức Giám Mục Pittsburgh David Zubik đã nói.

“Cho phép tôi dùng cơ hội này để chuẩn bị cho mọi người việc công bố công khai bản báo cáo này và cũng là đưa nó vào trong một số bối cảnh”, Ngài nói trong một lá thư gửi người Công Giáo tại giáo phận. “Tôi muốn anh chị em biết rằng giáo phận của chúng ta đã cộng tác với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý và đại bồi thẩm đoàn. Chúng tôi đã không nỗ lực để ngăn chặn bản báo cáo”.

Gần 90% tất cả các vụ việc lạm dụng được báo cáo tại Giáo Phận Pittsburgh mà báo cáo này nêu rõ đã xảy ra trước năm 1990, Đức Giám Mục Zubik nói, nhưng Ngài nói thêm: “Mọi hành vi lạm dụng tình dục trẻ em là ghê tởm, bất luận là nó đã xảy ra bao lâu”.

Trong giáo phận ngày nay, Ngài nói, “Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có linh mục hay phó tế đang thực hiện mục vụ đã có bất cứ một tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em nào được đưa ra”.

“Trong vòng hơn 30 năm, Giáo Phận Pittsburgh đã có những chính sách phù hợp đáp trả nhanh chóng và đầy lòng thương cảm khi các nạn nhân vụ lạm dụng đã xuất hiện”, Ngài nói.

“Chúng tôi đáp trả lại những tố cáo ngày nay rất khác so với nhiều chục năm trước”, Ngài giải thích.

Đức Giám Mục Zubik cũng đã thông báo rằng ngày mà báo cáo của bồi thẩm đoàn được công bố, giáo phận sẽ công bố công khai danh tánh hàng giáo sĩ đã bị tố cáo lạm dụng.

Với sự công bố bản báo cáo, được mong đợi sớm vào Thứ Tư và không trể hơn Thứ Năm tới đây, “Tôi sẽ tiếp tục hết sức quan tâm đến các nạn nhân và nỗi đau và nỗi thống khổ vẫn tiếp diễn mà họ phải chịu. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện với và cho họ, và mang lại sự trợ giúp bất cứ nơi nào có thể”, Đức Giám Mục Zubik nói trong lá thư, đọc trong hết mọi Thánh Lễ vào dịp cuối tuần.

“Kể từ khi trở thành Giám Mục của anh chị em vào 11 năm trước, tôi đã gặp gỡ nhiều lần với các nạn nhân của vụ lạm dụng tình dục và gia đình họ, Đức Giám Mục Zubik nói. “Tôi đã chứng kiến sự nguy hại lâu dài mà vụ lạm dụng đã tạo ra trong đời họ. Tôi, cùng với đội ngũ nhân sự tận tụy của giáo phận chúng ta, sẽ tiếp tục trong các nỗ lực của chúng tôi để trợ giúp về sự chăm sóc tình cảm và thiêng liêng của họ để giúp chỉnh sửa lại sự nguy hại mà họ đã chịu”.

Ngoài Giáo Phận Pittsburgh, thì 5 giáo phận khác là chủ đề của báo cáo đại bồi thẩm đoàn là Harrisburgh, Greenburg, Allentown, Scranton và Erie.

Âu Dương Duy (Theo Catholic Herald)