Skip to main content
ĐGH Phanxicô với Hồng Y Đoàn tại Đền Thờ Thánh Phêrô (CNS)

Giới học thuật thỉnh nguyện Hồng Y Đoàn: Hãy cố vấn Đức Giáo Hoàng 'rút lại sự thay đổi Giáo Lý đang gây cớ vấp phạm'

Thế Giới, 16/08/2018 (MAS) – 45 triết gia, thần học gia và tác giả đã ký một lá thư thỉnh nguyện công khai gửi đến Hồng Y Đoàn. Các vị này đã yêu cầu các vị hồng y hãy khuyên Đức Giáo Hoàng Phanxicô rút lại sự thay đổi về Giáo Lý gần đây, mà trong đó án tử hình được mô tả là “không thể chấp nhận được”.

Theo truyền thống, Giáo Hội đã dạy rằng các chính phủ có thể, về nguyên tắc, sử dụng án tử hình. Có một sự tranh cãi rộng khắp về việc liêu từ “không thể chấp nhận được”, và toàn bộ điểm Giáo Lý mới, có đi ngược với học thuyết này không.

Lá thư, được đăng trên trang the First Things, nói rằng cụm từ mới hàm ý rằng giáo huấn đã được thiết lập của Giáo Hội là sai. Việc áp dụng là “gây cớ vấp phạm nghiêm trọng”, những chữ ký nói, một phần vì giáo huấn được đặt trên nền tảng Thánh Kinh.

Các chữ ký nói rằng sự thay đổi của Đức Giáo Hoàng “sẽ tạo ra và đã đang làm cho nhiều người, cả người có niềm tin và không, cho rằng Giáo Hội đang suy xét, trái với Lời Thiên Chúa, rằng án tử là sự dữ về mặt bản chất”.

Khoảng một nửa số chữ ký là các giáo sư triết, gồm J Budziszewski thuộc Đại Học Texsas ở Austin, Isbel Camp thuộc Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Aquinas, và Thomas Pink thuộc Cao Đẳng King London.

Một số chữ ký chống lại việc sử dụng hiện hành về án tử, nhưng tin là về nguyên tắc thì án tử “không phải là sự dữ về bản chất”. Michael Sirilla, Giáo Sư Thần Học Tín Lý và Hệ Thống tại Đại Học Steubenville thuộc Dòng Phanxicô, đã cho Catholic Herald biết: “Nhiều người trong số chúng tôi, gồm cả chính bản thân tôi, đã ký thỉnh nguyện này không phải về nguyên tắc vì chúng tôi muốn án tử hình được áp dụng, mà vì từ ngữ mới trong Giáo Lý là từ mới nhất trong một loạt các giáo huấn có cụm từ mập mờ vốn đang tạo ra sự bối rối quan trọng về giáo lý và luân lý nơi người tín hữu.

“Đa số mọi người đều coi việc thay đổi này là một sự đảo ngược lại giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề đã được mạc khải trong Kinh Thánh và nhất định và nhất quán được dạy dỗ bởi Huấn Quyền qua các thế kỷ. Dĩ nhiên điều này sẽ dẫn một số người yêu cầu Giáo Hội thay đổi các giáo huấn khác, chẳng hạn về tính vô luân lý của tình dục đồng phái.

“Đức Giáo Hoàng có nghĩa vụ làm rõ các vấn đề thuộc đức tin và luân lý, nhưng không có quyền đưa ra các giáo thuyết mới, hay làm trái lại điều mà Giáo Hội vẫn luôn tin. Chúng tôi đã gửi thỉnh nguyện đến các hồng y vì các Ngài theo truyền thống là những cố vấn của chính Đức Giáo Hoàng”.

Khoảng 45 người đã ký vào các tuyên bố trước đó, như lá thư của các thần học gia gửi về Amoris Laetitia và “sự chỉnh sửa con thảo” đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Có những tên mới, như Cha Anselm Ramelow, OP., hiện đang làm chủ tịch khoa triết thuộc Trường Triết và Thần Dòng Đaminh tại California.

Tác giả và là nhà bình luận Cha George Rutler, cũng nằm trong số các chữ ký, nhận định: “Để đưa ra một sự ngăn cấm hoàn toàn về án tử, và để làm thế qua việc sử dụng một thuật ngữ ‘không thể chấp nhận được’ không hợp với giáo luận và không giải thích, là thay thế giáo thuyết bằng tình cảm. Việc ấy lạm dụng sự phát triển đúng đắn của giáo thuyết”.

Cha Rutler nói sự bối rối có từ thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài đã “thêm một quan điểm cẩn trọng vào Giáo Lý” bằng việc đề nghị rằng việc sử dụng án tử hình ngày nay có thê là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Cha Rutler cho rằng Thánh Gioan Phaolô đã hiểu rằng giáo huấn Giáo Hội không hoàn toàn bác bỏ khả năng. “Với tư tưởng rõ ràng và linh hồn tuyệt vời của Ngài, Ngài biết rằng ngay cả ý kiến của Ngài cần phải đáp ứng với giáo thuyết chính thức của Giáo Hội”.

Lá thư nhấn mạnh rằng giáo huấn của Thánh Thomas Aquinas là “Nếu đức tin bị lâm nguy, thì một đối tượng cần phải quở trách bề trên của mình ngay cả cách công khai”.

Lá thư kết thúc bằng việc nói với các vị hồng y: “chúng tôi nói lên niềm xác tín của chúng tôi là [việc yêu cầu Đức Giáo Hoàng rút lại sự thay đổi] là một nghĩa vụ nghiêm túc tùy thuộc nơi các vị trước Thiên Chúa và trước Giáo Hội”.

Âu Dương Duy (Catholic Herald)