Skip to main content
Mẹ Teresa Calcutta (Reuters)

Goa Tổ Chức Liên Hoan Phim Quốc Tế Về Mẹ Teresa Calcutta

Goa, Ấn Độ, 05/01/2017 (MAS) – Giáo Hội Công Giáo tại Goa, Ấn Độ sẽ tổ chức một Liên Hoan Phim Quốc Tế 6 ngày về Mẹ Teresa Calcutta từ ngày 05/01. Liên Hoan sẽ chiếu các phim của Ấn và quốc tế dựa trên cuộc đời và sự nghiệp cảu vị thánh sinh ra gốc Albania.

Một thông cáo báo chí được Trung Tâm Truyền Thông Xã Hội của Giáo Phận Goa cho biết rằng mục đích của liên hoan là “để làm cho cuộc đời và sự nghiệp của Mẹ Teresa được biết đến để tất cả mọi người có được động lực từ cuộc đời của Mẹ để phục vụ xã hội”.

Sự kiện là một phần của nhiều sự kiện vui mừng được tổ chức bởi Giáo Hội để tôn vinh Mẹ Teresa, thông cáo nói thêm. Như là một phần của liên hoan, các bộ phim sẽ được trình chiếu tại các địa điểm tại Panaji cũng như tại Margao.

Một số phim sẽ được chiếu tại liên hoan 6 ngày, một liên hoan sẽ bắt đầu từ ngày 05/01, là các phim "In the name of God's poor" (USA), "All for God's Love" (India), "Mother Teresa and Me" (UK), "The Fifth World" (Spain) and "Nirmal Hriday" (India).

MAS (Theo UCAN)