Skip to main content
Ông Greg Burke, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh (Vatican Media)

Greg Burke: Đức Giáo Hoàng Liên Lạc Thường Xuyên Với Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh Về Vấn Đề Trung Quốc

Vatican, 31/01/2018 (MAS) – Trước sự tham chiếu đến tin tức lan rộng về một sự khác biệt mang tính giả định về tư tưởng và hành động giữa Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài tại Giáo Triều Rôma trước các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, tôi có thể nói như sau:

“Đức Giáo Hoàng đang liên lạc cách liên lỉ với các cộng sự của Ngài, đặc biệt là tại Bộ Ngoại Giao, về các vấn đề Trung Quốc, và được họ thông tin cách trung tín và chi tiết về tình hình của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc và về các bước trong cuộc đối thoại trong tiến trình giữa Tòa Thánh và Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, là điều mà Ngài đang theo dõi sát sao. Chính vì thế thật kinh gạc và đáng tiếc là có sự trái nghịch được người trong Giáo Hội minh xác, do đó nuôi dưỡng sự bối rối và tranh cãi”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)