Skip to main content
Thông cáo đã được phê chuẩn bởi hội đồng thường trực hội đồng giám mục Đức

Hội Đồng Giám Mục Đức Cổ Võ Việc Hiệp Lễ Cho Người Đã Tái Hôn

Berlin, Đức, 01/02/2017 (MAS) – Hội đồng thường trực của Hội Đồng Giám Mục Đức đã cổ võ việc Hiệp Lễ cho người đã tái hôn, trong cùng một tuần khi vị đứng đầu bộ giáo lý của Vatican đã nói việc này là một việc đi ngược lại với lề luật thánh.

Trong một thông cáo mới được hội đồng thông qua, gồm có 27 trong tổng số 66 giám mục Đức, các vị nói rằng người tái hôn có thể lãnh nhận Hiệp Lễ mà không cần phải triệt để sống “như anh chị em”. Các Ngài nói rằng điều này là khả thể qua “Những giải pháp khác biệt vốn phù hợp cho từng trường hợp cá nhân”. Một thông cáo đồng hành nói rằng giải pháp sẽ được tìm kiếm qua “quá trình đưa ra quyết định, được một vị linh mục đồng hành”.

Hội đồng thường trực không bao gồm vị đứng đầu bộ giáo lý, Đức Hồng Y Gerhard Muller, mà trong bài phỏng vấn gần đây cho rằng việc cho người tái hôn Hiệp Lễ là đi ngược với lề luật thánh.

Trong Tông Huấn Familiaris Consortio (1981), Thánh Gioan Phaolô II nói rằng người tái hôn chỉ có thể lãnh nhận Hiệp Lễ khi họ nỗ lực sống “trong tình trạng khiết tịnh hoàn toàn”. Cùng một giáo lý đã được Đức Benedict XVI dạy, khẳng định giáo huấn nhiều thế kỷ của Giáo Hội.

Đức Hồng Y nói rằng giáo huấn được tái khẳng định bởi Thánh Gioan Phaolô II trong Familiaris Consortio không chỉ là giáo huấn của một vị giáo hoàng, chứ không phải là một điều có thể được thay đổi bởi bất cứ một vị giám mục, giáo hoàng, hay thậm chí một thiên thần.

Ngài nói thêm rằng một số vị giám mục đang đi lạc xa khỏi giáo huấn của Giáo Hội, và vì thế có nguy cơ trở nên “người mù dắt người mù”.

Hội đồng thường trực của Hội Đồng Giám Mục Đức đã đề xuất Hiệp Lễ cho người đã tái hôn vào năm 2014, nói rằng đó là một “cuộc thử thách về uy tín của Giáo Hội”. Một số vị giám mục Đức đã tự tách các Ngài khỏi thông cáo năm 2014.

Sau Thượng Hội Đồng về Gia Đình, các giám mục đã không phê chuẩn đề xuất. Nhưng kể từ khi có văn kiện Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng, một số vị giám mục đã đề xuất rằng việc Hiệp Lễ cho người đã tái hôn giờ đây là có thể.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Đức Hồng Y Muller nói: “Amoris Laetitia phải được giải thích cách rõ ràng dưới ánh sáng của toàn bộ giáo huấn của Giáo Hội”, thêm rằng: “Thật không đúng là quá nhiều vị giám mục đang giải thích Amoris Laetitia theo cách hiểu của họ về giáo huấn của Đức Giáo Hoàng”.

Joseph C. Pham (Theo Catholic Herald)