Skip to main content
Đức Giáo Hoàng bước xuống xe buýt chở đoàn giáo triều đi dự kỳ linh thao Mùa Chay 2019 (Vatican Media)

Kỳ linh thao Mùa Chay 2019 dành cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều bắt đầu

Vatican, 10/03/2019 (MAS) – Cùng với các cộng sự của Ngài trong Giáo Triều Rôma, Đức Thánh Cha sẽ tham dự vào Kỳ Linh Thao kéo dài một tuần cho khởi đầu Mùa Chay.

Kỳ linh thao sẽ được dẫn dắt bởi Tu Viện Trưởng Bernardo Francesco Maria Gianni, người đứng đầu Tu Viện Olivetan Sant Miniato al Monte. Các bài suy tư của Ngài tập trung vào chủ đề “Thành Đô của Những Khao Khát Bừng Cháy: Đối Với Những Cái Nhìn và Nghĩa Cử Mục Vụ trong Đời Sống của Thế Giới”.

Trong thời gian Linh Thao, tất cả mọi buổi tiếp kiến tại Vatican, gồm cả Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư sẽ bị ngừng lại. Kỳ Linh Thao sẽ kết thúc vào ngày 15/03.

Đan Sĩ (Vatican News)