Skip to main content
Một nhà thờ ở Hà Lan (Unsplash)

Một nửa số vị giám mục Hà Lan trong cuối thế kỷ 20 có liên hệ đến nạn lạm dụng, báo cáo cho biết

Amsterdam, Hà Lan, 18/09/2018 (MAS) – Một báo cáo công bố vào Thứ Bảy bởi tờ nhật báo Hà Lan công bố rằng chỉ trên một nửa số giám mục Hà Lan giữa những năm 1945 và 2010 là hoạc là những người lạm dụng tình dục trẻ em hoặc là cho phép thuyên chuyển các linh mục lạm dụng.

Tờ NRC Handelsblad đã nói vào ngày 15/9 rằng trong thời gian đó, 4 vị giám mục lạm dụng trẻ em, và 16 vị khác “đã cho phép thuyên chuyển các linh mục ấu dâm là những người có thể tạo ra những nạn nhân mới ở các giáo xứ khác”. Vào thời gian đó có 39 giám mục tại đất nước.

Giáo Hội tại Hà Lan cho biết “các giám mục không hành động với sự chăm sóc đủ” trong việc thuyên chuyển linh mục.

Một phát nữ phát ngôn viên Giáo Hội đã cho AFP biết rằng đa số hàng giáo sĩ đã bị tố cáo trong báo cáo hiện đã qua đời, và rằng luật về những giới hạn đã hết hạn trong tất cả mọi trường hợp.

Bản báo cáo dựa trên báo cáo độc lập năm 2011 do Giáo Hội tại Hà Lan thực hiện, cũng như chứng từ của nạn nhân đối với ủy ban điều tra, và bản nghiên cứu của NRC.

Báo cáo độc lập nói rằng có khoảng 20,000 nạn nhân đã bị lạm dụng bởi các tổ chức Công Giáo tại đất nước trong khoảng thời gian kéo dài 45 năm, bởi khoảng 800 giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân.

Báo cáo Hà Lan diễn ra theo gót chân của báo cáo tương tự tại Đức, và giữa những vụ bê bối lạm dụng tình dục tại Hoa Kỳ, Chile, Ireland, và Úc.

Đan Sĩ (CNA)