Skip to main content
Ma Quỷ (Internet)

Nhà Trừ Quỷ: Cám Dỗ - chứ không phải nhập - là hoạt động chính của Ma Quỷ

Vatican, 13/05/2019 (MAS) – Qua những sự trình bày mang tính kịch nghệ về các vụ quỷ nhập, như đã thấy trên Hollywood, có thể làm cho người ta hiểu là phương pháp chính của ma quỷ là nhập, một vị linh mục và là nhà trừ quỷ Dòng Đa Minh đã cảnh báo là mối nguy lớn hơn và phổ biến hơn đối với ơn cứu độ của một người là cám dỗ phạm tội.

“Biểu hiện phổ biến nhất của ma quỷ là cám dỗ, là một thứ quan trọng hơn cả việc nhập vào”, Cha Francois Dermine, OP, đã cho CNA biết vào ngày 10/5.

Là một nhà trừ quỷ 25 năm, Ngài giải thích rằng nhập vào không phải là một mối nguy thiêng liêng theo cùng một cách của việc cám dỗ, và rằng một người đã bị quỷ nhập vẫn “tạo ra sự tiến bộ thiêng liêng ngoại thường”, và ngày nào đó vẫn có thể là một vị thánh.

Đó là vì quỷ nhập vào thân xác của một người xảy ra không có sự hiểu biết hay đồng thuận của người ấy. Việc nhập vào và tự bản thân việc này khongo làm cho nạn nhân đáng trách về mặt luân lý.

“Chúng ta phải không được coi thường tầm quan trọng của việc cám dỗ. Nó không mang tính rõ nét như việc nhập, nhưng lại quy hiểm hơn nhiều cho linh hồn”, Cha Dermine nói.

“Chống lại cơn cám dỗ thì đơn giản”, Ngài khích lệ, mặc dù việc ấy không phải luôn dễ dàng gì. “Bạn phải tránh các dịp cám dỗ, dĩ nhiên, và bạn phải có một đời sống Kitô Giáo và thiêng liêng. Bạn phải cầu nguyện, bạn phải nỗ lực hành xử đúng, và yêu thương người mà bạn gặp gỡ mỗi ngày và người mà bạn sống cùng”.

Cha Dermine nói hình thức phổ biến tiếp theo của hoạt động ma quỷ là sự áp chế. Đôi khi, người ta có thể có nhiều vấn đề, thường là về sức khoẻ, kinh doanh, hay bản chất gia đình, là điều không thể giải thích được bằng những căn nguyên tự nhiên.

Nếu căn nguyên được tin là do sự áp chế ma quỷ, thì những vấn đề này được gọi là “không bình thường”, và có thể cần đến sự trợ giúp của một nhà trừ quỷ.

“Đây là hành động ngoại thường nhất của ma quỷ”, Cha Dermine cho biết, trong khi việc cám dỗ được coi là hành động ma quỷ “bình thường”.

Cha Dermine cảnh báo rằng người ta phải không được ngay lập tức bao gồm các vấn đề hay đau khổ thể lý là kết quả của sự áp chế ma quỷ, vì chúng thường có thể được giải thích dễ nhất bởi các căn nguyên tự nhiên.

Nếu một người đi khám bác sĩ, hay một nhà tâm lý trị liệu nếu áp dụng, và không thể tìm được lời giải thích tự nhiên, thì hộ có thể gặp một nhà trừ quỷ. “Khi một người đến và xin một phép lành vì một vấn đề cụ thể, thì điều đầu tiên một nhà trừ quỷ phải hỏi là, bạn đã đi khám bác sĩ chưa?”, cha nói.

Cha Dermine, một người Canada gốc Pháp, đã sống tại Ý ngay sau khi thụ phong linh mục năm 1979. Một nhà trừ quỷ từ năm 1994, Ngài phục vụ tại Tổng Giáo Phận Ancona-Osimo của Ý.

Ngài nói về cuộc sống của một nhà trừ quỷ trong khoá học trừ quỷ và cầu nguyện giải thoát lần thứ 14, được tổ chức bởi Học Viện Giáo Hoàng Athenaeum Regina Apostolorum và GRIS tổ chức.

Khóa học kéo dài một tuần, đã kết thúc vào ngày 10/5, không đào luyện các nhà trừ quỷ mới, nhưng được nhắm để mang lại sự đào luyện phổ quát cho các linh mục và giáo dân về trừ quỷ là gì và các chủ đề liên quan. Cha Dermine nói rằng nhiều người giáo dân đã tham dự khoá học là theo yêu cầu của giám mục, để họ có thể học cách hỗ trợ và trợ giúp linh mục tốt hơn trong các vụ trừ quỷ.

Cha Dermine đã cho CNA biết rằng bài giảng của Ngài cũng sẽ nói về một số sai phạm mà các nhà trừ quỷ gặp phải, một trong những lỗi này là sự nhầm lẫn giữa những thể hiện (siêu nhiên) của ma quỷ với các đặc sủng siêu nhiên, một điều xuất phát từ Thiên Chúa.

“Đó là một khác biệt rất quan trọng”, Ngài nói. “Chúng ta có bản tính con người và không thể biết mọi sự mà không học qua các giác quan của chúng ta”.

“Thiên Chúa tạo nên chúng ta để hoạt động theo một cách cụ thể. Nếu bạn có những sự nhận biết vượt ra cảm giác, và những sự thế này, và chúng không có ý để giúp hay gợi nên một kết quả thiêng liêng, thì chúng không đến từ Thiên Chúa”, Ngài cảnh báo. Những người có những sự nhận biết này thường được mô tả là “những người trung gian” theo văn hoá thế tục.

Những kiểu cảm nhận hay biểu hiện siêu nhiên thế này có thể là “một căn nguyên cho nhiều vấn đề” đối với mọi người, vì chúng sẽ cần một sự trợ giúp từ một nhà trừ quỷ, Cha Dermine nói.

Vị linh mục nhấn mạnh rằng có một giá trị văn hoá khi tổ chức một khoá học về trừ quỷ cho các vị linh mục và người giáo dân được chọn, và đây là vì chủ đề thường mang tính mầu nhiệm, vì thế lòng muốn hiểu là quan trọng.

“Đa số người dân đến đây, họ đến đây là vì họ đã có ý không trở thành những nhà trừ quỷ, nhất định, nhưng để hiểu”, Ngài nói.

Joseph C. Pham (CNA)