Skip to main content
ĐGH Phanxicô gặp gỡ các giám mục Chile, 16/01/2018 (Vatican Media)

Những nỗ lực ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục của hội đồng giám mục Chile được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phê chuẩn

Santiago, Chile, 07/08/2018 (MAS) – Vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết thư gửi cho Hội Đồng Giám Mục Chile để thể hiện sự phê chuẩn của Ngài về một kế hoạch mới áp dụng để ngăn chặn những lập trường lạm dụng tình dục trong tương lai trong Giáo Hội.

“Tôi ấn tượng với công việc suy tư, biện phân, và các quyết định mà anh em đã thực hiện”, Đức Giáo Hoàng viết trong lá thư đề ngày 05/08 gửi cho Đức Giám Mục Santiago là Jaime Silva Retamales thuộc giáo phận quân đội Chile, hiện đang là chủ tịch hội đồng giám mục Chile.

“Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh em trong nỗ lực cộng đồng và mục vụ”.

“Các quyết định là thực tế và cụ thể”, Ngài nói. “Tôi chắc chắn là những quyết định này sẽ giúp ích cách dứt khoát trong toàn bộ tiến trình này. Nhưng điều đánh động tôi nhất là gương của cộng đồng giám mục hiệp nhất trong sự chăm sóc mục vụ cho dân thánh trung tín của Thiên Chúa. Xin cám ơn anh em vì gương sáng này...vì nó ‘xây dựng’ Giáo Hội”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trả lời cho thông cáo ngày 3/8 ra mắt khi kết thúc một tuần họp của hội đồng giám mục Chile để xem xét các căn nguyên của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội tại đất nước và sau đó xác định những hướng dẫn để áp dụng trong các giáo phận của các vị.

Các giám mục nhìn nhận các vị đã thất bại trong bổn phận của các vị trong vai trò là các mục tử khi đối diện với những vụ việc lạm dụng tình dục do các linh mục thực hiện và do đó đưa ra các biện pháp ngắn và trung hạn để xác định sự thật và đảm bảo công lý và sự đền bù cho các nạn nhân.

Các giám mục thể hiện sự ăn năn sám hối của các vị vì “chúng tôi không luôn biết cách áp dụng hay thực thi trong mọi hoàn cảnh giáo hội những chỉ dẫn của Hội Đồng Ngăn Chặn Nạn Lạm Dụng để giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục”.

“Những sai lỗi và những sự chối bỏ của chúng tôi đã tạo nên nỗi đau và tình trạng hỗn loạn, đã gây hại đến sự hiệp thông giáo hội và ngăn chặn sự hoán cải, và coi thường niềm hy vọng”, các vị nói thêm.

“Chúng tôi không mong muốn tạo nên hay làm nặng nề thêm sự nguy hại đã xảy ra, nhưng nhìn từ cách tiếp cận của thời gian, một số vị trong chúng tôi có lẽ đã tích cực và chú tâm hơn đến nỗi đau được tạo ra bởi các nạn nhân, người thân, và cộng đoàn giáo hội”, các vị nói.

Biện pháp đầu tiên đã được hội đồng giám mục công bố là ý định hợp tác của các vị với các cuộc điều tra đang được thực hiện tại hệ thống pháp lý tội phạm, có trách nhiệm bảo vệ “danh tính của những người khiếu nại và nạn nhân vốn yêu cầu cách cụ thể là danh tính của họ cần được giữ mật”.

Hội đồng giám mục Chile cũng thông báo ban hành mọi cuộc điều tra trước đó được thực hiện có liên quan đến việc lạm dụng tình dục người bé mọn, và yêu cầu các dòng tu hãy làm điều tương tự.

Các giám mục đã bổ nhiệm luật sư Ana María Celis làm chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Ngăn Chặn Lạm Dụng và Đồng Hành Với Nạn Nhân, một vị trí đang được tạm giữ bởi Đức Giám Mục Silva.

Các vị cũng đã phê chuẩn những quyền lực mới của Hội Đồng Quốc Gia Ngăn Chặn Lạm Dụng, vì thế hội đồng này có thể thu thập thông tin cập nhật về các cuộc điều tra và các tiến trình pháp lý.

Các giám mục cũng xác nhận việc tạo ra Ủy Ban Ngăn Chặn Lạm Dụng, là ban sẽ báo cáo cho hội đồng, và sẽ có chức năng thực thi những hành động và tiếp nhận những khiếu nại theo qui định giáo luật.

Sau cùng, hội đồng giám mục đã thông báo danh sách tên các linh mục đã bị kết án dân sự và theo giáo luật vì đã lạm dụng trẻ em và sẽ được đăng lại trên trang web của hội đồng.

Đan Sĩ (CNA)