Skip to main content
Placuit Deo, Thư Gửi Hàng Giám Mục Công Giáo Thế Giới (Vatican Media)

Niềm Tin Vào Đức Kitô Bị Phá Hỏng Bởi Tân Học Thuyết Pelagius và Tân Thuyết Ngộ Đạo

Vatican, 02/02/2018 (MAS) – Một văn kiện mới từ Bộ Giáo Lý Đức Tin nhấn mạnh “một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô Giáo mà ngày nay vốn có thể khó hiểu vì những thay đổi văn hóa gần đây”.

Lá Thư, có tựa là Placuit Deo, đề ngày 22/02, lễ kính Ngai Tòa Phêrô, và nói cho hết mọi Giám Mục thuộc Giáo Hội Công Giáo – và phổ quát hơn, với hết mọi tín hữu.

Tân học thuyết Pelagius là gì? Tân học thuyết ngộ đạo là gì?

Văn kiện Placuit Deo tập trung đặc biệt vào hai khuynh hướng hiện đại: một bên là một kiểu “tân học thuyết Pelgagius”, một kiểu chủ nghĩa cá nhân tin là con người có thể tự cứu lấy chình mình; và một mặt, một hình thức của “tân học thuyết ngộ đạo”, một tầm nhìn về ơn cứu độ hệ tại hoàn toàn ở trong sự hiệp nhất nội tại với Thiên Chúa, trong khi lại coi thường các mối quan hệ với người khác, và với toàn bộ công trình tạo dựng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Văn Kiện nhắc lại, “thường tham chiếu”, trong huấn quyền giảng dạy của Ngài, đến hai huynh hướng này, vốn “giống với những khía cạnh của hai trào lưu dị giáo xưa”, mà không xác định chúng. “Cả chủ nghĩa cá nhân tân Pelagius và tân ngộ đạo đều coi thường thân thể làm hư hỏng việc tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất, phổ quát”.

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

Sau khi suy xét thế giới đương đại đang nhìn về ơn cứu độ Kitô Giáo thế nào, thì trọng tâm của Văn Kiện của Bộ đưa ra lòng khao khát ơn cứu độ của con người; vai trò độc nhất của Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ và ơn cứu độ; và ơn cứu độ trong Giáo Hội, Thân Mình Đức Kitô. Bằng cách này, văn kiện giải thích kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhấn mạnh cả công cuộc giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và nâng chúng ta lên mức thông phần sự sống thánh của Ba Ngôi. Văn kiện cungd chỉ ra sự cần thiết của “hệ thống” bí tích mà qua đó Thiên Chúa khao khát cứu con người nhân loại.

Tầm về ơn cứu độ Kitô Giáo này, trái với những xu hướng tân học thuyết Pelagius và tân học thuyết ngộ đạo, nhất thiết kêu gọi người Kitô Hữu là những nhà truyền giáo. Điều này bao gồm “cuộc đối thoại chân thành và mang tính xây dựng” với những người tin vào các truyền thống tôn giáo khác, trong khi tiếp tục đợi chờ “sự ngự đến của Đấng Cứu Độ”.

Số phận cuối cùng của nhân loại

“Ơn cứu độ toàn vẹn thân xác và linh hồn là số phận chung cuộc mà Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại hướng đến”, Thư kết thúc. “Được thiết lập trong đức tin, được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng, và hoạt động trong bác ái, với gương của Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Độ và là người đầu tiên trong số những người được cứu, chúng ta chắc chắn rằng ‘quyền công dân của chúng ta trên thiên đàng, và từ đó chúng ta cũng đợi chờ một đấng cứu độ, Chúa Giêsu Kitô”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)