Skip to main content
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Hội Thảo Ngoại Giao Jerusalem vào ngày 06/12/2017 ( REUTERS/Ronen Zvulun)

Ông Netanyahu Không Đề Cập Gì Đến Động Thái Jerusalem Của Ông Trump Trong Bài Diễn Văn Của Mình

Jerusalem, 06/12/2017 (MAS) – Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không bình luận về việc nhìn nhận theo kế hoạch của Hoa Kỳ đối với Jerusalem là thủ đô của Israel vào Thứ Tư trong bài diễn văn công khai đầu tiên của ông kể từ khi Nhà Trắng xác nhận về chính sách.

Trong bài diễn văn dài 21 phút của ông trước một cuộc hội thảo ngoại giao Jerusalem, ông Netanyahu đã vạch ra những điểm mạnh về kinh tế của Israel và sự tham gia của quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng ông không đề cập đến lời tuyên bố về Jerusalem của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, nói sau đó vào Thứ Tư.

Đan Sĩ (Theo Reuters)