Skip to main content
ĐGH Phanxicô và các thành viên Hội Đồng Hồng Y (OSS_ROM)

Phiên Họp Thứ 23 Của Hội Đồng Hồng Y Kết Thúc

Vatican, 28/02/2018 (MAS) – Ông Greg Burke, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Hội Đồng Hồng Y đang tiếp tục thảo luận về cuộc cải tổ giáo triều.

Trong một buổi họp báo được tổ chức vào chiều nay theo giờ Vatican tại Văn Phòng Báo Chí, vị phát ngôn viên Vatican đã thông báo cho các phóng viên biết về Phiên Họp Thứ 23 của “Hội Đồng Hồng Y”, thường được gọi là “C9”, đã bắt đầu vào Thứ Hai và kết thúc vào chiều nay tại Vatican.

Giám Đốc Burke đã nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng đã tham gia tất cả các phiên, nhưng trừ phiên họp sáng nay, do bởi Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của Ngài.

Tất cả các thành viên của Hội Đồng đã hiện diện trừ Đức Hồng Y George Pell, trong khi Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya đã đến trễ một ngày do những lần hủy chuyến bay vì thời tiết xấu.

Các phiên làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9g00 đến 12g30, và vào buổi chiều từ 4g30 đến 7g00, và đã dành để suy xét kĩ hơn về vài thánh bộ trong Giáo Triều.

Theo thông cáo do Văn Phòng Báo Chí công bố, các vị đã thảo luận, cách cụ thể vị thế mang tính thần học của các hội đồng giám mục, các nguồn nhân lực và các khoản chi phí của Tòa Thánh, và sau cùng, việc bảo vệ trẻ em.

Tiếp tục suy tư về Giáo Triều Rôma, các đức hồng y hiện diện – ông Greg Burke giải thích – đã xem xét các Thánh Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, Bộ Giáo Hội Phương Đông và Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Việc suy tư về tình trạng thần học của các Hội Đồng Giám Mục được trích từ đoạn số 32 của Evangelii Gaudium: “....một vị thế pháp lý của các hội đồng giám mục vốn coi mình là những chủ thể của những thuộc tính cụ thể, gồm cả thẩm quyền giáo lý đúng đắn, vẫn chưa được thiết lập chi tiết đủ. Sự tập quyền thái quá, thay vì cho thấy hữu ích, lại làm phức tạp thêm đời sống của Giáo Hội và sứ vụ truyền giáo của mình. Cần đọc lại Tự Sắc “Apostolos suos”, trong một sự phân quyền lành mạnh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói đến, tái khẳng định rằng chính Ngài là người luôn bảo vệ sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Đức Cha Jan Romeo Pawlowski đã chia sẻ với các hồng y tiến trình của Nhánh Thứ Ba của Bộ Ngoại Giao mới được thiết lập gần đây cho việc tuyển chọn và đào tạo nhân sự ngoại giao và đang được Ngài dẫn dắt.

Ngoài ra, vị phát ngôn viên Vatican đã cho các phóng viên biết, Đức Hồng Y Reinhard Marx đã trình bày cho Hội Đồng Hồng Y chủ đề về nguồn nhân lực trong khi trình bày về công việc của Hội Đồng Kinh Tế, vốn đang nghiên cứu những đề xuất để hoạch định những công việc của “phòng kiểm soát” nguồn nhân lực. Đức Hồng Y người Đức cũng báo cáo về tiến độ tích cực trong các lãnh vực trình bày về báo cáo tài chính, các khoản chi phí và việc giảm thâm hụt của Tòa Thánh.

Trong bối cảnh này, Hội Đồng Kinh Tế đã quyết đình soạn thảo bản hướng dẫn cho các tổ chức của Tòa Thánh với mục đích cắt giảm chi phí.

Ông Greg Burke cũng đã nhấn mạnh rằng các hồng y cũng đã thảo luận nhiều ý kiến khác nhau về Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin để xử lý các vụ làm dụng trẻ em trong thời gian ngắn.

Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Việc Phát Triển Con Người Toàn Diện, Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, đã nói với các hồng y liên quan đến tiến triển của bộ, và đưa ra những suy tư xa hơn về các Bộ Giáo Hội Đông Phương và Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Phiên Họp Thứ 23 này của Hội Đồng Hồng Y đánh dấu là phiên đầu tiên của Năm 2018, và cuộc họp kế tiếp của các vị được lên kế hoạch từ ngày 23-25/04/2018.

Đan Sĩ (Theo ZENIT)