Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Lễ Phong Thánh (Vatican Media)

Thánh Lễ Phong Thánh: Các dấu chỉ và biểu tượng của sự thánh thiện

Vatican, 15/10/2018 (MAS) – Một vị giáo hoàng đạt tới đỉnh cao của đối thoại và truyền giáo. Một vị tổng giám mục đã bị sát hại vì bảo vệ người không thể tự vệ. Hai vị linh mục và hai nữ tu là những vị đã dành cả đời họ để phục vụ người nghèo nhất và cần giúp đỡ nhất. Một người giáo dân đã chết vì bệnh lao xương khi Ngài chỉ mới 19 tuổi.

Những tấm gương xứng đáng noi theo

Thánh Phaolô VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Catherine Kasper, Nazaria Ignazia Thánh Teresa Hài Đồng Jesus, và Nuncio Sulprizio. Tất cả đều đã làm chứng cho niềm tin của các Ngài theo những cách khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Tất cả đều được Giáo Hội chính thức công nhận là xứng đáng để noi theo. Bằng việc chính thức tuyên bố về sự thánh thiện của các vị trong Thánh Lễ vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhìn nhận rằng tên của các Ngài đã đi vào trong sổ bộ các Thánh, các giáo hội có thể được thiết lập theo tên của các vị, các bàn thờ được dành để tôn kính, và những lời cầu nguyện hướng trực tiếp lên các Ngài là những vị bảo trợ đặc biệt.

Theo những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Suy tư về bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô dành cho Chúa Nhật 28 Thường Niên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh sự cần thiết để kiên quyết bản thân chúng ta trong việc trao ban bản thân chúng ta hoàn toàn cho Thiên Chúa. “Chúa Giêsu là dứt khoát”, Đức Giáo Hoàng nói. “Ngài cho đi tất cả và Ngài đòi hỏi tất cả: Ngài trao ban một tình yêu vốn mang tính toàn diện và Ngài đòi hỏi một tâm hồn không bị phân rẽ”. Hướng về các vị thánh mới được tuyên phong, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng tất cả các Ngài, “trong những hoàn cảnh khác nhau, đã thực hành lời của ngày hôm nay vào trong đời của các Ngài, mà không nguội lạnh, không toan tính, với niềm đam mê chịu rủi ro mọi sự”. “Xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết noi theo gương các Ngài”, Đức Giáo Hoàng kết thúc.

Những dấu chỉ và biểu tượng

Ngoài những hình ảnh khổng lồ trang hoàn khuôn viên Đền Thờ Thánh Phêrô, sự hiện diện của các vị thánh mới là rõ ràng ở trong 7 hộp được đặt ở một bên bàn thờ trong suốt giờ lễ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn cách riêng ba yếu tố cá nhân để thể hiện sự gần gũi của Ngài với Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Oscar Romero, cách đặc biệt.

Chén lễ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô sử dụng trong Lễ Phong Thánh là chén yêu thích của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưg Thánh Giá Mục Tử vốn đi theo Ngài trong nhiều chuyến tông du trên khắp thế giới. Và để hiệp cùng Thánh Oscar Romero, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đeo dây đai lưng có dính máu khi sát hại Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận San Salvador, dây đai Thánh Nhân đã đeo khi bị bắn trong lúc cử hành Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Bệnh Viện Chúa Quan Phòng, vào ngày 24/03/1980.

Đan Sĩ (Vatican News)