Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ các Tăng Sĩ Phật Giáo tại Yangon, 2017 (AFP)

Thông Điệp Đại Lễ Vesakh của Vatican: Cổ võ phụ nữ và bé gái

Vatican, 14/05/2019 (MAS) – Toà Thánh Vatican đang mời gọi các Phật Tử và người Kitô Hữu trên thế giới hãy làm việc cùng nhau để tôn trọng và cổ võ các quyền và phẩm giá của người phụ nữ và các bạn nữ.

Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn của Toà Thánh đã thực hiện lời kêu gọi trong một thông điệp được công bố vào Thứ Bảy trước tầm nhìn về đại lễ Phật Đản Vesakh, sẽ được cử hành ở hầu hết các nước vào ngày 19/5.

Đôi khi được gọi cách không chính thức là “Ngày Sinh Nhật Đức Phật”, Đại Lễ Vesakh thật sự kỷ niệm ngày sinh, sự giác ngộ và sự chết của Đức Gautama, và được cử hành vào nhiều ngày khác nhau theo các nước.

Có tựa đề “Phật Tử và Kitô Hữu: Cổ Võ Phẩm Giá và Quyền Bình Đẳng của Phụ Nữ và Nữ Giới”, thông điệp, được ký bởi Đức Giám Mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, được gợi hứng từ Văn Kiện về Tình Huynh Đệ Con Người vì Hoà Bình Thế Giới và Sống Cùng Nhau, được ký tại Abu Dhabi vào ngày 4/2/2019 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đại Giáo Trưởng Sheikh Ahmad Al-Tayyeb của Al-Azhar.

Trong số một vài vấn đề, văn kiện Abu Dhabi bao gồm một lời mời gọi quan trọng đối với người dân khắp nơi hãy cổ võ phẩm giá phụ nữ và trẻ em.

Bình đẳng giới

Thông điệp Vesakh nhắc lại các giáo huấn của Chúa Giêsu và Đức Phật và hai niềm tin về phẩm giá bình đẳng của người nam và nữ và vai trò quan trọng của cả hai tôn giáo thực hiện trong sự thăng tiến người phụ nữ. Tuy nhiên, văn kiện nói, quá thường các phụ nữ cũng kinh nghiệm sự phân biệt đối xử và sự đối xử tệ và đôi khi sự hiểu biết mang tính tôn giáo phác hoạ người phụ nữ như là thuộc cấp của người đàn ông.
Bạo lực, sự phân biệt đối xử, và trục lợi

Đức Giám Mục Ayuso nhấn mạnh rằng bạo lực đối với phụ nữ và các bạn gái trẻ là một vấn đề toàn cầu “đang ảnh hưởng đến một phần ba dân số nữ trên thế giới”.

Tình hình mâu thuẫn, hậu mâu thuẫn và sự ly tán vì tình trạng bạo lực như thế. Phụ nữ và các bé gái đặc biệt chịu sự ảnh hưởng của nạn buôn người và tình trạng nô lệ hiện đại, và những hình thức tàn bạo này đang ảnh hưởng cách tiêu cực và thường là bất khả vãn hồi về sức khoẻ của họ.

Trong số các cách thế chống lại những bất công như thế, Toà Thánh Vatican đề nghị rằng người phụ nữ trẻ và bé gái cần phải được hưởng nền giáo dục, đảm bảo việc trả lương bình đẳng cho công việc bình đẳng, rằng họ cần phải được đảm bảo về quyền thừa hưởng và quyền tài sản, để tình trạng hiện diện ở bên dưới trong chính trị, chính phủ và ra quyết định được vượt thắng và để vấn đề về tài năng của họ được thể hiện.

Các quyền bình đẳng và phẩm giá của phụ nữ, Đức Giám Mục nói, cũng cần được cổ võ trong cuộc đối thoại liên tôn nơi mà các quyền này vẫn đang bị thống lĩnh bởi đàn ông.

Đức Giám Mục Ayuso nhấn mạnh rằng văn kiện Abu Dhabi mời gọi sự bảo vệ người phụ nữ khỏi tình trạng bị khai thác và bị đối xử như thứ hàng buôn bán hay những đối tượng của thú vui hay phúc lợi tài chính.

Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đại Giáo Trưởng mời gọi một sự chấm dứt “đối với hết mọi thực hành phi nhân và dung tục dang hạ thấp phẩm giá phụ nữ”, và sự chỉnh sửa luật pháp vốn đang ngăn cản người phụ nữ vui hưởng quyền trọng vẹn.

Trách nhiệm của các giới chức

Hội Đồng Giáo Hoàng mời gọi các giới chức và các nhà lãnh đạo hãy khích lệ những người đi theo họ hãy tôn trọng phẩm giá phụ nữ và các bé gái, và bảo vệ các quyền con người căn bản của họ.

Hội đồng cũng kêu gọi sự cổ võ và bảo vệ thiết chế hôn nhân, tình mẹ và đời sống gia đình.

Đan Sĩ (Vatican News)