Skip to main content
Đức Giáo Hoàng trong phiên họp Thượng Hội Đồng (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Chúng ta không tin vào một Thiên Chúa "google"

Vatican, 11/10/2018 (MAS) – Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, Ông Paolo Ruffini, đã bắt đầu phần họp tin Thượng Hội Đồng hôm nay với một báo cáo hoạch ra nhiều phần phát biểu khác nhau được thực hiện tại hội trường phiên khoáng đại của Thượng Hội Đồng. Các giám mục đã bắt đầu làm việc trên phần thứ hai của Instrumentum Laboris, phân tích bối cảnh mà giới trẻ đang hiện diện ngày nay. Ông Ruffini cũng đã làm rõ sự thật là các giám mục Trung Quốc sẽ không ở lại cho đến hết Thượng Hội Đồng. Các vị đã có những chương trình trước khi các vị được mời đến dự Thượng Hội Đồng.

Những tham luận

Nhiều vấn đề xuất hiện, những vấn đề này bao gồm việc đồng hành và đào luyện, ơn gọi, “chủ nghĩa toàn trị” mới (những thứ làm thuộc địa hóa người trẻ và lấy đi sự tự do) và cách tạo ra những không gian an toàn để trợ giúp các bạn trẻ biện phân điều gì là tốt lành. Ông Ruffini nói rằng trong một phần tham luận đã cho biết rằng Giáo Hội không thể bị giảm xuống thành một kiểu Thiên Chúa “google”. Ông nói rằng có một sự nhìn nhận rằng Giáo Hội đã thất bại trong việc đồng hành với giới trẻ trong hôn nhân và rằng hôn nhân phải không được giảm thiểu thành một thứ nghi thức.

Một thực tại xã hội thay đổi

Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes từ Mexico nói rằng trong mọi thời đại những người đấu tranh nhất để phù hợp với thiết chế xã hội là giới trẻ. Ngài nói rằng chúng ta đang sống trong một thời kì phân rã xã hội. Điều này có nghĩa là Giáo Hội phải điều chỉnh để giúp giới trẻ. Đức Hồng Y nói rằng tầm nhìn chung của Công Đồng Vatican II có thể giúp chúng ta tạo ra sự ổn định và một con đường tiến bước.

Đức Tổng Giám Mục Jean-Claude Hollerich thuộc Luxembourg nói rằng thế giới đang trải qua một sự thay đổi sâu sắc và sâu về văn minh. Ngài nói rằng Ngài có liên hệ với các bạn trẻ, Ngài có các bạn trẻ sống trong tòa giám mục, và đã nhận thấy rằng các bạn sống rất khác. Ngài nói rằng Ngài đã học biết rằng nhiều bạn trẻ không bao giờ đọc một cuốn sách, thay vào đó các bạn xem và trích dẫn Netflix. Sự biện phân, một tổng giám mục nói, không phải là về việc trắng và đen mà là khám phá tất cả mọi sắc mầu và sắc thái của thực tại. Ngài nói rằng sự biện phân không phải là về những ý kiến đụng độ nhau mà là về sự lắng nghe lớn lao hơn và khả năng cảm và thấy điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Ngài nhấn mạnh, đây là điều mà Thượng Hội Đồng đang quan tâm.

Chủ nghĩa toàn trị

Đức Hồng Y Rete nói rằng chủ nghĩa toàn trị luôn là một cơn cám dỗ đối với xã hội, đặc biệt là trong chính trị và kinh tế. Ngài nói rằng nhiều kiểu chủ nghĩa toàn trị đã được nói đến trong phiên họp chung. Ngài đã nói về tính vô danh trên trang mạng vốn thao túng để tạo ra những thứ ý thức hệ.

Đức Tổng Giám Mục Hollerich nói rằng Ngài đã quan ngại với chủ nghĩa dân túy tại Châu Âu. Ngài nói rằng điều này có thể tạo ra một Châu Âu rời rạc, nó đặt tình trạng bình ổn rất quan trọng của các châu lục vào mối nguy. Ngài nói rằng các nền chính trị đã không trực tiếp được nói đến trong Thượng Hội Đồng nhưng tin rằng nếu chúng ta tập trung vào những người bị gạt ra bên lề thì chúng ta sẽ làm việc để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa dân túy. Đức Tổng Giám Mục nói rằng Thượng Hội Đồng là một phương dược tốt cho chủ nghĩa dân túy.

Sự hợp tác vui tươi

Bạn Briana Regina Santiago, một thẩm định viên giáo dân đến từ Hoa Kỳ, đã nói với báo giới rằng giới trẻ đã lên tiếng và đã được kêu gọi nhận định nhiều hơn là họ đã mong đợi trong các phiên thảo luận nhóm. Cô nói rằng cô không thể diễn tả bằng lời việc tham gia vào Thượng Hội Đồng là tuyệt vời tới mức nào. Cô nói rằng cô đã không nghe thấy một trong các bạn trẻ đã có một kinh nghiệm tiêu cực. Có một sự thảo luận mở, đó là một cuộc trao đổi mở tầm mắt và làm phong phú và liên thế hệ, cô nói.

Đan Sĩ (Vatican News)