Skip to main content
Phiên họp tin Thượng Hội Đồng vào Thứ Hai, 22/10/2018 (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Chúng ta phải xin sự tha thứ

Vatican, 23/10/2018 (MAS) – Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã có một ngày thứ Hai nghỉ ngơi trong khi bản thảo đầu tiên của văn kiện Thượng Hội Đồng được đúc kết lại. Bản thảo này sẽ được trình lên Cuộc Họp Khoáng Đại vào sáng thứ Ba. Bản thảo sẽ được thảo luận vào Thứ Ba và Thứ Tư. Vào Thứ Năm các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ nghỉ trong khi bản thảo sau cùng được chuẩn bị. Vào Thứ Sáu, Cuộc Họp Khoáng Đại sẽ họp để bầu một Hội Đồng mới cho Thượng Hội Đồng và, vào Thứ Bảy, văn kiện sau cùng sẽ được trình lên các giám mục. Các vị sẽ biểu quyết từng đoạn một, mỗi đoạn cần 2/3 số đồng ý để được bao gồm vào trong văn kiện sau cùng.

Chúng ta phải xin sự tha thứ

Đức Giám Mục Paolo Bizzeti, S.J., từ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Ngài đã nghĩ về kiểu thế giới vốn được tạo dựng nên cho mọi người trẻ. Chúng ta đã không chuẩn bị một thế giới có thể sống được cho giới trẻ là nơi mà các bạn có thể làm việc, thể hiện bản thân và sử dụng các tài năng của các bạn. Chúng ta xin người trẻ sự tha thứ, Ngài nói, vì tạo ra một thế giới mà trong đó chúng ta đã lấy đi của các bạn quá nhiều cơ hội.

Đức Giám Mục cũng nói rằng điều xuất hiện nơi Ngài tại Thượng Hội Đồng là những khác biệt rất bao la giữa Giáo Hội ở những vùng quá giàu có của thế giới so với nhiều nơi nghèo nàn. Ngài nói rằng ở những nơi nghèo nàn thì thật khó để nói về niềm tin và sự biện phân khi nhiều bạn trẻ tuổi từ 8 – 10 còn không thể chọn lựa vì những chọn lựa được thực hiện cho các bạn, vì thường bởi những điều kiện khắc nghiệt mà các bạn ở trong ấy.

Sự hoán cải

Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải hoán cải cách nghiêm túc, vì thế chúng ta có thể trở thành một Giáo Hội tốt đẹp hơn, Cha Ángel Fernández Artime, S.D.B., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Salesian của Thánh Gioan Bosco. Ngài nói rằng giới trẻ đã kêu gọi Giáo Hội hãy can đảm và làm chứng, làm chứng cho niềm tin. Ngài nói rằng đây là một lời mời gọi cho hết mọi người trưởng thành, chứ không phải với hàng giáo sĩ.

Cô Henriette Camara, thẩm định viên và là thành viên của Hướng Đạo Sinh Công Giáo tại Guinea, đã nói về sự cải đạo của cô. Cô nói rằng cô xuất phát từ một gia đình Hồi Giáo. Cô đi vào mối liên lạc với Hướng Đạo Công Giáo và giải thích cách mà, qua phong trào này, cô chọn cải đạo. Cô nói rằng cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ họ, cô đã được đón tiếp mà không có sự phân biệt đối xử nào và rằng sự dấn thân của cô cho Giáo Hội với các bạn trẻ khác đã là một kinh nghiệm rất ý nghĩa. Cô nói rằng, ngay cả hiện nay, mẹ cô vẫn chưa vui là cô chọn cải đạo vì cô vẫn được các hướng đạo sinh hỗ trợ.

Cảm thấy mồ côi cha và mẹ

Đức Giám Mục Bizzeti và Cha Artime nói rằng các vị tin rằng tình cha và tình mẹ đang khuyết. Cha Artime nói rằng Ngài gặp gỡ giới trẻ đang chịu cảnh thiếu tình cha mẹ. Ngài nói rằng ngay cả ở những gia đình chính tông thì nhịp sống là con cái không được trao ban sự hiện diện và đồng hành mà các bạn cần.

Ngài tiếp tục nói rằng Ngài tin rằng có sự yếu ớt trong tầm nhìn của Giáo Hội. Giáo Hội không chỉ hiện diện nơi các giáo xứ mà còn ở các trường học, những mái ấm và các tổ chức và rõ ràng là ở những nơi này mà Giáo Hội có thể mang lại và giúp giới trẻ với một sự trưởng thành thật sự và một tình cha và tình mẹ lành mạnh.

Thượng Hội Đồng địa phương

Đức Giám Mục Frank J. Caggiano từ Hoa Kỳ nói rằng công việc của Thượng Hội Đồng đã nhìn vào mọi thứ từ cấp độ toàn cầu nhưng rằng điều này hiện tại cần phải được về ở cấp các Giáo Hội địa phương. Ngài nói rằng tính Thượng Hội Đồng chưa kết thúc bây giờ, nó cần phải được tiếp tục ở những vùng địa phương. Một câu hỏi lớn cho Ngài, Ngài nói, là làm thế nào Ngài có thể thực thi điều này ở giáo phận của mình. Ngài nói rằng Ngài muốn qui tụ giớ trẻ ở giáo phận của Ngài lại để các bạn có thể cùng suy nghĩ và tìm ra con đường tiến bước. Ngài nói rằng một cuộc họp cấp giáo phận hay hội nghị cần phải là một con đường làm cho Thượng Hội Đồng tiến bước.

Đức Giám Mục Caggiano nói rằng giới trẻ có một sự đóng góp độc đáo để mang lại cho Giáo Hội theo hình thức công nghệ mà các bạn sử dụng. Giới trẻ có tính chuyên môn về “châu lục số” và điều đó cần phải trở thành một lãnh địa truyền giáo thật sự. Ngài nói rằng giới trẻ tại Thượng Hội Đồng đã sẵn sàng để được sai đi và rằng niềm hy vọng của Ngài là các bạn sẽ làm phát sinh sức sống và sức mạnh mới trong Giáo Hội. Giới trẻ sẽ truyền giáo tốt nhất cho giới trẻ, vị giám mục nói.

Nhận định về vụ lạm dụng tình dục trẻ em Đức Giám Mục Caggiano nói rằng nạn lạm dụng vừa là một tội ác vừa là tội lỗi và rằng không có chỗ trong Giáo Hội đối với điều này. Chúng ta cần để cho giới trẻ biết rằng chúng ta đang cam kết tái thiết lại uy tín và niềm tin của chúng ta. Các giám mục nói rằng khi sự tin tưởng bị phá vỡ thì thật khó để xây dựng lại và cần phải được thực hiện từng người một. Ngài nói rằng có điều gì đó các giám mục sẽ giải quyết và phải có một cách dứt khoát để giải quyết trong tương lai.

Âu Dương Duy (Vatican News)