Skip to main content
Buổi họp báo Thượng Hội Đồng (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Giới trẻ muốn chúng ta lên tiếng

Vatican, 21/10/2018 (MAS) – Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã nói rằng Thượng Hội Đồng đã kết thúc với phần thứ ba, đáp trả mục vụ cho giới trẻ. Văn kiện sau cùng sẽ được soạn thảo và sẽ được trình lên các giám mục vào Thứ Ba để thảo luận và phê chuẩn.

Dùng tiếng nói của chúng ta

Đức Hồng Y Blaise Cupich đến từ Hoa Kỳ đã nói rằng Ngài sẽ làm hết sức Ngài để mang lại tiếng nói cho giới trẻ vì đó là điều mà các bạn ấy đòi hỏi các giám mục thực hiện. Đức Hồng Y nói rằng người trẻ nói về chiến tranh, tình trạng nghèo, tình trạng thất nghiệp, di dân, buôn vũ khí và các chính phủ là những người tạo nên chiến tranh cách dễ dàng để giải quyết những vấn đề này. Ngài nói rằng giới trẻ đang đòi hỏi các giám mục hãy cho các bạn trẻ những tiếng nói có giá trị để nói lên những vấn đề này. Các bạn trẻ muốn các giám mục hãy nói với các nhà lãnh đạo thế giới vì họ sợ những thảo luận được thực hiện bây giờ sẽ đặt tương lai của các bạn và tương lai của các thế hệ tương lai vào mối nguy.

Người dân có quyền ở nhà

Cả Đức Hồng Y Cupich và John Ribat đến từ Papua New Guinea đều nói rằng mặc dù nhiều bạn trẻ chọn di dân, nhưng chúng ta cũng phải công nhận là người dân có quyền để ở lại quê nhà và có quyền có sự phát triển phù hợp. Nhiều người không muốn rời xa khỏi những cội rễ của họ - gồm cả ngôn ngữ và các truyền thống của họ.

Vị thế của Kinh Thánh

Đức Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli đến từ Úc đã nói rằng Ngài chú ý thấy rằng việc thảo luận tại Thượng Hội Đồng – những cuộc thảo luận tại phiên họp khoáng đại và ở các nhóm nhỏ - đã phát triển trong vài tuần qua. Mọi thứ trở nên sâu hơn, Ngài nói. Ngài nói rằng Kinh Thánh đi vào nhiều hơn cách tiếp cận mà các vị giám mục nói. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng muốn Tin Mừng lên tiếng trước các thực tại của người trẻ ngày nay.

Nạn Lạm Dùng Tình Dục Hàng Giáo Sĩ

Đức Tổng Giám Mục Comensoli nói rằng nạn lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ đã được nói đến từ khởi đầu của Thượng Hội Đồng. Ngài nói rằng trong Thượng Hội Đồng có một sự nhìn nhận về sự thất bại của Giáo Hội – gọi là thất bại, nhận ra vấn đề, xin sự tha thứ và một nỗ lực đi kèm để hành động về vấn đề này. Ngài nói rằng mặc dù vấn đề này trở nên nổi cộm tại Thượng Hội Đồng, thì cuộc họp do Đức Giáo Hoàng triệu tập vào Tháng 2 sẽ nhìn vào vấn đề sâu hơn nữa điều mà Thượng Hội Đồng đã có thể thực hiện.

Đức Hồng Y Cupich nói rằng giới trẻ làm rõ những vấn đề: họ muốn các giám mục hãy đến với các nạn nhân và họ muốn sự tín nhiệm. Ngài nói rằng giới trẻ nói rằng không ai bị loại trừ khỏi việc bị choáng váng. Đức Hồng Y nói rằng giới trẻ muốn các giám mục hãy minh bạch. Ngài nói rằng các giám mục biết rằng việc này cần phải được nói một cách thẳng thắn.

Đức Hồng Y Cupich nói rằng Ngài tin rằng Đức Thánh Cha đã triệu tập cuộc họp Tháng 2 để giải quyết việc vì Ngài là một con người của hành động. Ngài nói rằng Ngài lặp lại một lần nữa là Ngài cũng nhượng lại quyền của Ngài hay thẩm quyền của Ngài để bị điều tra nếu có bất cứ một lời cáo buộc nào đối với Ngài. Ngài nói rằng Ngài tin người dân, đặc biệt là giáo dân, muốn Giáo Hội có quyền này và để cho Giáo Hội thành công.

Cả Đức Hồng Y Cupich và Đức Tổng Giám Mục Comensoli đều nhắc lại rằng tình dục đồng tính không phải là căn nguyên của nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ. Cả hai nều nói rằng cuộc điều nghiên chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ và Úc đã cùng đi đến một kết luận.

Người Xa Giáo Hội

Người xa Giáo Hội hiện diện trong tiếng nói của họ với các thẩm định viên trẻ tại Thượng Hội Đồng, các giám mục nói. Họ nói thay mặt các gia đình và bạn hữu là những người lìa xa Giáo Hội hay bỏ Giáo Hội. Đức Tổng Giám Mục Comensoli nói rằng Thượng Hội Đồng sẽ nói rộng về vấn đề này nhưng rằng vấn đề này cần phải suy xét theo khu vực tại các Hội Đồng Giám Mục và các Giáo Phận. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng đã nhìn vào những vấn đề rộng hơn như lý do vì sao giới trẻ đã bỏ Giáo Hội nhưng giờ đây vấn đề này cần phải được nhìn vào những địa phương cụ thể vì những lý do khác nhau. Đức Hồng Y Ribat nói rằng thật là một vấn đề đớn đau với nhiều bạn trẻ và rằng họ thấy thật khó để nói về vấn đề này. Chính bạn hữu và gia đình của họ đã rời bỏ. Ngài nói rằng người trẻ đã mở ra cho điều dẫn người khác đến việc bỏ Giáo Hội.

Sự Hấp Dẫn Đồng Phái Tính

Đức Hồng Y Ribat nói rằng cách tiếp cận của Giáo Hội là đón tiếp mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Mọi người, Ngài nói, đang nhìn đến Giáo Hội như là một nơi mà họ có thể gọi là nhà. Ngài nói rằng giới trẻ đang giúp các giám mục hiểu rõ hơn vấn đề hấp dẫn đồng phái.

Đức Hồng Y Cupich nói rằng có nhiều tham luận về vấn đề đồng phái. Ngài nói rằng văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng hy vọng có gì đó bao gồm hết mọi người. Toàn bộ văn kiện phải có điều gì đó nói với hết mọi người, chúng tôi muốn làm rõ rằng người dân được bao gồm và rằng tất cả đều cảm thấy rằng văn kiện này là dành cho họ, gồm cả người trẻ đang sống theo đồng tính. Chúng ta phải không được quên rằng ân sủng của Thiên Chúa đang đồng hành cùng với chúng ta, Đức Hồng Y kết thúc. Đức Tổng Giám Mục Comensoli nói rằng tất cả đều là tội nhân, đều xin để được Thiên Chúa gặp gỡ, và rằng chúng ta đừng quên điều này.

Đan Sĩ (Vatican News)