Skip to main content
Tóm lược tin ngày thứ 5 Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ: Nạn lạm dụng tình dục trẻ em và vai trò của phụ nữ là trọng tâm

Vatican, 09/10/2018 (MAS) – Ba vị tham dự vào Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ đã tham dự buổi họp tin hằng ngày. Những vị này gồm Đức Tổng Giám Mục Charles Scicluna, giám mục phụ tá Lyon, Pháp, Emmanuel Gobilliard và tác giả người Ý ông Thomas Leoncini. Sau khi nói lên ấn tượng của họ về Thượng Hội Đồng, hai vấn đề đã được nói đến: nạn lạm dụng tình dục trẻ nhỏ và vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội.

Các tham dự viên ấn tượng về Thượng Hội Đồng

Đức Tổng Giám Mục Scicluna đã mở đầu phần họp tin bằng việc nói rằng Ngài đã bị đánh động bởi sự hiện diện có tiếng nói của 30 bạn trẻ tại Thượng Hội Đồng là những người, mà đôi khi, đã phản ứng cách mạnh mẽ trước điều mà các bạn nghe. Ngài nói rằng điều này mang lại cho các giám mục một dấu chỉ tốt về điều được mong đợi từ các Ngài. Đức Giám Mục Gobillard nói rằng các bạn trẻ nhắc nhớ các giám mục rằng họ là một phần của Giáo Hội và tỏ cho họ “con đường” để rao giảng Tin Mừng một cách chính tông hơn. Ông Leoncini nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đối với nhiều bạn trẻ, là một nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong số các nhà lãnh đạo và rằng họ thật sự cảm thấy được lắng nghe và được đồng hành bởi Đức Giáo Hoàng. Ông nói rằng Thượng Hội Đồng đã cho ông thấy rằng Giáo Hội không sợ đặt ra những câu hỏi vốn tìm kiếm những câu trả lời mang tính quyết định.

Lạm Dụng Tình Dục

Đức Tổng Giám Mục Scicluna đã nói về nạn lạm dụng cách trực tiếp. Ngài nói rằng những nhận định được đưa ra vào tuần trước bởi Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Melbourne là một “sự nhận lỗi” quan trọng vốn thu hút cảm nhận của tất cả mọi Nghị Phụ Thượng Hội Đồng. Ngài nói rằng giới trẻ đang tìm kiếm một Giáo Hội đoan chính và rằng mọi nhóm làm việc tại Thượng Hội Đồng đã chạm đến vấn đề này. Nhấn mạnh về sự cần thiết hành động, Ngài nói rằng các giám mục phải đáng tin cậy không phải chỉ với Thiên Chúa mà còn với dân của các vị. “Người quản lý là lời, bảo vệ là lời”, Đức Tổng Giám Mục Scicluna nói. Ngài nói thêm rằng Ngài đã khóc cùng với các nạn nhân nhiều lần. Đức Tổng Giám Mục nói rằng khi Ngài gặp gỡ các nạn nhân họ thường không còn trẻ nữa. “Điều làm tôi đau đớn là công lý cần quá lâu thời gian. Đây cũng là điều rất đớn đau đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô”. Ngài nói rằng Ngài là một chứng nhân trực tiếp về cách mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đau khổ vì công lý dường như quá chậm chạp.

Đức Giám Mục Gobillard nói rằng tốt hơn là để cho tội lỗi được tỏ lộ so với che đậy vì điều này sẽ giúp các nạn nhân bắt đầu tiến trình chữa lành và giúp cho Giáo Hội giải quyết nó. Ngài nói rằng tình hình lạm dụng là một điều mà Giáo Hội đang xấu hổ. Thật quan trọng để các giám mục dựa vào sự đồng hành của giới trẻ để vấn đề này được xử lý trong việc đào luyện và ở những nơi như chủng viện. Đức Giám Mục cũng nhấn mạnh rằng vì Giáo Hội đã đối diện với hành xử gây vấp phạm này thì điều đó không có nghĩa là cần phải giới hạn khỏi việc nói về khía cạnh quan trọng của việc là người này.

Phụ Nữ

Nói về vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, ông Leoncini nói rằng nhóm nhỏ mà ông tham gia thì nói cách đặc biệt về các quyền của phụ nữ - nhìn nhận rằng điều này cũng khác đối với các nền văn hóa. Đức Giám Mục Gobillard nhận xét rằng nhiều người phụ nữ đang giữ trách nhiệm tham gia nhiệt thành vào các Giáo Hội địa phương và đây là một dữ kiện quan trọng cần phải được nhìn nhận.

Đức Tổng Giám Mục Scicluna nói rằng vai trò của phụ nữ là vấn đề quan trọng mà Đức Thánh Cha đã lên tiếng nói. Ngài nói rằng Giáo Hội cần phải lắng nghe cách cẩn trọng người phụ nữ và cho họ nhiều hơn nữa các vai trò lãnh đạo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng nói, đã mời gọi điều này trong Giáo Triều. Ngài cũng nói rằng thật quan trọng khi người phụ nữ được trao quyền trong Giáo Hội.

Đan Sĩ (Vatican News)