Skip to main content
Cuộc họp báo về Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Thứ Ba, 09/10/2018 (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Lắng nghe, hoán cải và vai trò của phụ nữ

Vatican, 10/10/2018 (MAS) – Ngoài những hoàn cảnh và bối cảnh khác nhau của người trẻ trên khắp thế giới thì những động lực chung của họ là giống nhau. Các bạn trẻ muốn được coi trọng, lắng nghe, được phép góp phần và họ muốn chúng ta tin tưởng họ, Đức Hồng Y Oswald Gracias từ Ấn Độ nói.

Lắng nghe

“Lắng nghe là chìa khóa trong tiến trình Thượng Hội Đồng”, Nữ Tu Nathalie Becquart người Pháp cho biết. Giai đoạn đầu của Thượng Hội Đồng, vị nữ tu giải thích, đã về việc lắng nghe về hoàn cảnh xã hội của người trẻ cũng như lắng nghe cách mà Thiên Chúa đang hoạt động. Đức Hồng Y Gracias nói rằng các giám mục đã bắt đầu lắng nghe trong phần chuẩn bị Thượng Hội Đồng. Trong giai đoạn đó ủy ban Thượng Hội Đồng nhận được hơn 100 ngàn câu trả lời cho bảng câu hỏi đã được gửi đi. Đức Hồng Y Gerald Cyprien La Croix người Canada đã giải thích cách mà, trong các nhóm nhỏ và trong phiên họp Thượng Hội Đồng, người trẻ chia sẻ những ý tưởng của các bạn. Ngài nói rằng có những trao đổi qua lại thật mạnh mẽ. Ngài giải thích tiến trình lắng nghe mới để có sự hiểu biết và rồi lại có sự dừng lại thinh lặng thật hữu ích thế nào vì nó mang lại cho các tham dự viên thời gian để suy tư về điều mà họ đã nghe.

Đức Hồng Y Gracias nói rằng Ngài đã bị đánh động thật sự, khi lắng nghe giới trẻ chia sẻ, rằng có một lời mời gọi mạnh mẽ trên khắp thế giới đối với Giáo Hội để đảm bảo rằng các việc phụng vụ đã được thực hiện tốt hơn. Trong phần thứ hai của tiến trình thì các vị sẽ phân tích dữ kiện này và rồi, trong phần thứ ba, nhìn vào những đáp trả và chương trình mục vụ thích hợp.

Hoán Cải

Ngoài sự xáo trộn trong Giáo Hội, vốn đã được nói đến tại Thượng Hội Đồng chứ không chặn lại, người trẻ vẫn đang dấn thân và hoạt động trong Giáo Hội, Đức Hồng Y Désiré Tsarahazana người Madagascar cho biết. Giáo Hội tại Madagascar đã kêu gọi tất cả mọi người tín hữu hãy đảm bảo rằng đời sống và niềm tin không tách rời nhau, một lời mời gọi thật sự cho sự hoán cải của toàn thể Giáo Hội. Đức Hồng Y Tsarahazana giải thích tình trạng cực nghèo và thất nghiệp đã dẫn đến tham nhũng thế nào. Giới trẻ bị ảnh hưởng bởi điều này – giống như một sự hoại tử. Thường thì người trẻ mua bằng cấp và nỗ lực để mua công việc vì họ thất vọng. Ngài nói rằng sự bất công đang tạo ra sự không an toàn và rằng nếu chúng ta không tách niềm tin và đời sống thì chúng ta sẽ không thấy chính mình trong hoàn cảnh hiện tại của một tình trạng cực nghèo như thế.

Đức Hồng Y La Croix lặp lại lời mời gọi hoán cải đối với hết mọi người đã chịu phép rửa. Ngài nhấn mạnh rằng một phần của điều này là đang đảm bảo Giáo Hội đang mang lại sự đào luyện tốt đẹp hơn cho hết mọi người dân Chúa. Ngài nói rằng điều này là đặc biệt thật nhất đối với hàng giáo sĩ và tu sĩ trong lãnh vực tác động và tính dục. Đức Hồng Y Gracias nói thêm rằng người trẻ muốn một Giáo Hội chính đáng – như các giám mục muốn. “Nếu đã có những thất bại trong quá khứ, thì phải sửa đổi”, Ngài nói.

Phụ Nữ

Vấn đề phụ nữ trong Giáo Hội được nói lại lần nữa. Đức Hồng Y Gracias nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô không muốn những thay đổi mang tính thẩm mỹ nhưng muốn những vị trí ra quyết định và có trách nhiệm trong Giáo Hội dành cho phụ nữ. Sơ Becquart nói rằng sơ đã bị đánh động khi thấy chủ để về phụ nữ lại diễn ra mạnh mẽ thế nào nơi các bạn trẻ vì các bạn đang sống trong một thế giới mà trong đó các mối quan hệ giữa nam và nữ đã thay đổi. Sơ cũng nói rằng vấn đề phụ nữ đã được nhiều vị giám mục đề cập và điều này dẫn sơ đến chỗ tin rằng vấn đề vai trò phụ nữ và trách nhiệm trong Giáo Hội đã được quan tâm. Sơ nói rằng các tham dự viên Thượng Hội Đồng đang nỗ lực sống như một Giáo Hội bao gồm cả nam và nữ bước đi cùng nhau.

Âu Dương Duy (Vatican News)