Skip to main content
Khung cảnh Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Mục vụ trong thế giới số

Vatican, 20/10/2018 (MAS) – Thực tại buồn của giới trẻ di dân và gia đình các bạn và cách Giáo Hội sử dụng thế giới số là tâm điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Biện Phân Ơn Gọi trong phần họp tin hằng ngày.

Sức khoẻ tâm thần của người di dân

Cô Yadira Vieyra từ Hoa Kỳ là một giám định viên trẻ tại Thượng Hội Đồng. Cô làm việc cùng với các nhà tâm lý và các lãnh vực chuyên môn khác với người di dân. Cô nói rằng nhiều gia đình di dân chịu cảnh lo âu, chán nản và thất vọng. Điều này thường gắn liền với tình trạng bạo lực. Tại Thượng Hội Đồng cô nỗ lực khích lệ Giáo Hội hãy xem xét sức khoẻ tâm thần của người di dân tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới cách nghiêm túc. Giáo Hội, cô nói, không thể mục vụ giới trẻ mà không mục vụ các gia đình của họ nữa.

Cô Vieyra cũng nói về vấn đề vai trò của người phụ nữ khi nói rằng cô nghĩ rằng thật là tổn thương khi các nữ tu không thể biểu quyết tại Thượng Hội Đồng. Phụ nữ có thể thực hiện các tham luạn trong cuộc họp nhưng không thể bỏ phiếu. Cô nói rằng phụ nữ có một vai trò quan trọng và rằng họ đầu tư vào sự phát triển thiêng liêng của các thành viên Giáo Hội. Nhận định về vấn để giới trẻ là các bạn thuộc nhóm LGBTI, cô Vieyra ói rằng thật là một thách đố để mục vụ nhóm người vốn cảm thấy bị Giáo Hội tấn công. Cô nói rằng những người Công Giáo LGBTI thường nhận được sự chăm sóc mục vụ nghèo nàn và cảm thấy Giáo Hội không muốn họ. Điều này không đúng với đại đa số người Công Giáo, cô nói.

Là một người mới kết hôn, cô Vieyra nói thêm rằng cô nghĩ rằng sự đồng hành trước hôn nhân là tốt nhưng cảm thấy rằng cần phải có cái nhìn nghiêm túc về cách các bạn trẻ được đồng hành sau khi kết hôn bởi Giáo Hội.

Cô nói rằng Thượng Hội Đồng đã là một kinh nghiệm tích cực – một số vị giám mục đã sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và thay đổi. Những vị khác, cô nói, vẫn cần được thuyết phục về điều này.

Tử Đạo

Đức Giám Mục Joseph Naffah người Maronite nói rằng thực tại về Trung Đông đã được thảo luận. Ngài nói rằng giới trẻ không ngại làm chứng cho niềm tin của họ ngay cả khi đối diện với sự tử đạo. Ngài nói rằng Giáo Hội là một trong những niềm hy vọng và vì thế coi cuộc đấu tranh này là một cơ hội để làm chứng cho niềm tin.

Mục vụ trong thế giới số

Đức Giám Mục Naffah đã tiếp tục nói về việc mục phụ trong thế giới số. Ngài giải thích cách mà Ngài thực hiện một dự án ở Ả Rập để giữ liên lạc với giới trẻ trực tuyến. Dự án tập trung vào giáo lý, một kiểu học viện khoa học tôn giáo trực tuyến, Ngài nói. Có 550 học viên từ khắp mọi nơi trên thế giới tham gia vào dự án này gồm cả những người trẻ trong tù. Ngài nói rằng Ngài đặc biệt bị đánh động bởi một bạn trẻ đã bị bại liệt và không thể dịch chuyển ngón cái. Trước sáng kiến này thì thế giới, người trẻ này, bị giới hạn vào cái giường nhưng giờ thì cậu có liên lạc với thế giới. Đức Giám Mục nói rằng cũng có những sự hoán cải từ dự án này.

Ngài thể hiện sự quan tâm về nhiều trang web tuyên bố họ là có nội dung Công Giáo nhưng lại không phản ánh giáo huấn Công Giáo. Ngài đề nghị một ban đặc biệt tại Vatican kiểm tra những trang này và rồi xác thực họ như là những trang phản ánh lập trường của Giáo Hội Công Giáo.

Đức Giám Mục Emmanuel Kofi Fianu từ Ghân cũng nói về việc sử dụng thế giới số. Ngàin ói rằn yêu thích đặc biệt của Ngài là đưa Lời Chúa đến với mọi người. Ngài nói rằng thật quan trọng để Giáo Hội cung cấp nhiều hơn nữa những nền tảng số về Lời Chúa vì điều này không chỉ có thể giáo dục người trẻ mà còn giúp các bạn ấy trở thành những nhà truyền giáo.

Cha Valdir Jose Castrol, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Phaolô, nói rằng Ngài cũng tập trung vào truyền thông khi tham gia vào những thảo luận tại Thượng Hội Đồng. Giáo Hội có thể sống trong thế giới số thế nào là một câu hỏi chính. Ngài nói rằng Giáo Hội đã không ngồi yên nhưng vẫn còn có quá nhiều việc phải làm. Thế giới trang mạng là một mạng lưới con người và Giáo Hội phải trợ giúp giới trẻ trở thành những nhân vật chính của việc truyền giáo trong không gian ấy. Ngài nói rằng giới trẻ biết ngôn ngữ và qui chuẩn của mạng xã hội và vì thế các bạn là quan trọng để giúp Giáo Hội ra đi và mở cửa ra.

Đan Sĩ (Vatican News)