Skip to main content
Khung cảnh Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Thật khó biết bao để tìm thấy bình minh giữa sự chạng vạng

Vatican, 16/10/2018 (MAS) – Ba Vị Bề Trên Tổng Quyền và một thẩm định viên đến từ Chile đã hiện diện trong buổi họp báo hằng ngày về Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ, Niềm Tin và Sự Biện Phân Ơn Gọi.

Thông điệp của giới trẻ gửi cho các giám mục

Cô Silvia Teresa Retamales Morales nói rằng đó thật là một đặc quyền và trách nhiệm lớn lao đối với cô khi được hiện diện tại Thượng Hội Đồng. Cô nói rằng cô ở đây để thể hiện tiếng nói của tất cả mọi người trẻ là những người muốn đến Rôma và nói với các giám mục. Cô nói rằng khi giới trẻ biết cô đến Thượng Hội Đồng họ đã liên lạc với cô, nhiều trong số đó không phải là người Công Giáo. Họ nói với cô rằng họ muốn cô mang đến thông điệp này: họ muốn một Giáo Hội đa văn hoá vốn mở ra cho hết mọi người, chứ không phải là một giáo hội phán xét. Họ muốn một Giáo Hội làm cho mọi người cảm thấy như ở gia đình, một Giáo Hội phản ánh thông điệp của Chúa Giêsu Kitô. Cô cũng cho biết là giới trẻ nói rằng Giáo Hội không nên phân biệt đối xử với những dân tộc thiểu số - đặc biệt là những người có những khuynh hướng tính dục khác và người nghèo.

Khi nói cách cụ thể về tính dục, cô nói rằng giới trẻ tin rằng người bị đồng tính có cùng những quyền như mọi người khác và rằng họ cũng muốn sống niềm tin của họ trong Giáo Hội. Cô nói rằng cô thấy sự phân biệt đối xử, người ta thường không cởi mở với những người đồng tính. Cô nói rằng lệnh truyền đầu tiên của Giáo Hội là yêu thương. Người đồng tính phải được nhìn nhận trọn vẹn như là anh chị em vốn cần được đồng hành bởi chúng ta. Cô nói rằng điều này đã được thảo luận trong phiên khoáng đại của Thượng Hội Đồng.

Cô Morales nói rằng giới trẻ cũng muốn phụ nữ được trao những vai trò và trách nhiệm lớn lao hơn trong Giáo Hội. Tại Chile, cô nói, phụ nữ trở nên được trao quyền hơn ở cả trong xã hội và giáo hội, họ phải được trao niều trách nhiệm hơn.

Cơ hội cho một sứ mạng được đổi mới

Cha Arturo Sosa, S.J., cho rằng nhiều thách đố, như sự tục hoá và thế giới số, là một cơ hội để canh tân lại sứ mạng của Giáo Hội để loan báo Tin Mừng. Ngài nói rằng sự thách đố về cách giáo dục giới trẻ trong một thế giới không dự báo được này cần sự suy xét.

Cha Sosa cũng nói rằng một dấu chỉ của thời đại chúng ta là di dân và cách mà người di dân bị đối xử ở mọi quốc gia. Người di dân, Cha nói, là người đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài nói rằng phải ứng với người di dân và tị nạn chỉ cho thấy chúng ta vô nhân bản thế nào. Ngài nói rằng chúng ta cần hiểu lý do vì sao người ta rời bỏ đất nước của họ và cũng lý do vì sao lại có một phong trào nội bộ mang tính đồng loạt. Ngài nói rằng diều này cho thấy chúng ta cần đặt vấn đề như lý do vì sao mà nền dân chủ dường như đang suy yếu và chủ nghĩa quốc gia đang xuất hiện và điều này có liên hệ đến tình trạng di dân thế nào.

Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên nói rằng người dân được trợ giúp trong những hoàn cảnh khẩn cấp nhưng nói rằng Ngài cũng bị sốc khi thấy quá nhiều thời gian người tị nạn ở trong các trại, một số hầu như trong suốt đời họ. Bạn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra với những người nam nữ trẻ là những người dành cả đời họ ở trong các trại tị nạn, Ngài hỏi. Ngài giải thích rằng anh em Dòng Tên đang nỗ lực dùng công nghệ, thế giới số, để mang lại nền giáo dục trong các trại.

Lắng nghe phải dẫn đến hành động

Cha Tổng Quyền Dòng Đaminh, Bruno Cadoré, nói rằng Giáo Hội, qua Thượng Hội Đồng, muốn đi từ việc lắng nghe đến đối thoại. Ngài nói rằng việc chuẩn bị Thượng Hội Đồng là chính xác và chi tiết và rằng giới trẻ đã được lắng nghe từ bên trong và bên ngoài Giáo Hội.

Cha Marco Tasca, O.F.M., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Phanxicô, nói rằng Ngài đã suy tư về Thánh Phanxicô Assisi là người đã thực hiện một quyết định dứt khoát để theo đuổi một lối sống khác. Ngài nói rằng đấy là điều mà Giáo Hội mang lại ngày nay. Lắng nghe, Ngài nói, là chìa khoá. Ngài kể một câu chuyện mà Ngài nghe về một vị giám mục đến thăm một gia đình. Một người trẻ trong gia đình đã đã nói với vị giám mục là vị này giả tạo. Ngài nói rằng các giám mục đáp trả bằng việc hỏi người trẻ giúp Ngài để không giả tạo. Cha Tasca nói rằng đây là ý nghĩa của sự lắng nghe lời: mở ra trước điều mà giới trẻ nói, lối sống của họ. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng diễn ra để xây dựng Giáo Hội, cùng nhau. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng phải đi từ lắng nghe đến đối thoại để Giáo Hội có thể tìm ra đường lối của mình. Ngài nói rằng đôi khi thật “khó để tìm thấy bình minh trong sự chạng vạng”.

Cha Sosa nói rằng cá nhân Ngài tin rằng Công Đồng Vatican II đã giới thiệu một khuôn mẫu giáo hội vốn đã không trở thành một thực tại. Ngài nói rằng chúng ta đã thực hiện một vài tiến bộ và rồi lại đi ngược. Khuôn mẫu này, Ngài nói, cần phải được mặc lấy trong lịch sử.

Cha Cadoré nói rằng dấu ấn của Giáo Hội là việc giáo hội mở ra cho sự thay đổi, hướng đến tương lai.

Tại buổi họp báo Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã làm rõ rằng vào Thứ Bảy, 27/10/2018 các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ biểu quyết từng đoạn một trên văn kiện sau cùng. Mỗi một đoạn cần có tỷ lệ đa số là 2/3 đối với văn kiện sau cùng.

Câu hỏi của các thẩm định viên nữ đã giúp cho việc biểu quyết đuọc hỏi lại. Các Tổng Quyền hiện diện nhắc nhớ các phóng viên rằng đây là một Thượng Hội Đồng Giám Mục và Giáo Hội được đánh dấu bởi nền văn hoá này. Cha Sosa nói rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn một Giáo Hội mang tính hội đồng vì thế những thay đổi đang diễn ra. Ngài nói rằng sự không thoải mái với điều này là quan trọng khi nó có ý nói đến điều gì đó không phải là quyền và nó cần phải được giải quyết.

Đan Sĩ (Vatican News)