Skip to main content
Đức Giám Mục Bruno Forte (T) và Đức Giám Mục Lazzaro You Heung-sik (P) (Vatican Insdider)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Thế giới số, sự sợ hãi, sự cô đơn và Triều Tiên

Vatican, 12/10/2018 (MAS) – Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã cho biết rằng những thảo luận trong cuộc họp Thượng Hội Đồng đã tiếp tục trong một bầu khí thanh bình và vui tươi với nhiều những tương tác vui tươi giữa các giám mục và giới trẻ. Ông cho biết rằng có một sự nhấn mạnh về sự thật là bác ái không chỉ được giảng mà thôi mà còn phải được thấy nơi việc làm. Ông đã cho các phóng viên biết rằng một người trẻ đã nói với các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng rằng hàng ngàn bạn trẻ đã mong đợi các vị một điều gì đó cụ thể từ Thượng Hội Đồng, các bạn trẻ tin tưởng các Nghị Phụ sẽ đáp ứng được niềm hi vọng của các bạn. Tiến Sĩ Ruffini cũng nói rằng một bài tham luận đã nói về sự tục hoá đã mời gọi các giám mục coi đây không chỉ là một sự thay đổi tiêu cực mà còn là một điều giải thoát tôn giáo khỏi sự kết nối với những căn tính quốc gia. Sự tục hoá thúc đẩy Giáo Hội đến một niềm tin trưởng thành hơn.

Thế Giới Số

Tiến Sĩ Ruffini cho biết rằng mặc dù thế giới số là một sự phát triển tuyệt vời và tiện lợi cho việc trao đổi thông tin thì nó cũng có những giới hạn. Mối nguy về sự thao túng và một nền văn hoá bạo lực là rất thật cả về hình ảnh và bài viết. Giáo Hội phải giúp để đưa nhân bản trở về với thế giới số.

Đức Tổng Giám Mục Bruno Forte của Ý nói rằng cuộc họp Thượng Hội Đồng nhìn nhận rằng có nhiều người trẻ bị cô đơn, không tham gia vào thực tại của mối quan hệ, mà thay vào đó tìm kiếm những mối quan hệ này trên trực tuyến. Cuộc họp Thượng Hội Đồng đã suy tư về cách Giáo Hội chạm đến những người trẻ cô đơn ở trong bóng tối này trước màn hình máy tính là điều, đức tổng nói, đang đe doạ sẽ nuốt chửng các bạn trẻ.

Sự Sợ Hãi và Cô Đơn

Đức Tổng Giám Mục Forte đã phác hoạ ra hai hồ sơ của người trẻ mà Ngài cảm thấy xuất hiện từ trong những thảo luận. Thứ nhất, một số bạn trẻ có một sự phong phú về niềm hi vọng và những mong ước cho tương lai, đặc biệt là các bạn đang thoát các hoàn cảnh chính trị và kinh tế. Nhóm thứ hai là những bạn ở Phương Tây là những bạn, đức tổng nói, sợ hãi và cô đơn hơn. Ngài nói rằng điều này xuất phát từ thế giới số nhưng cũng vì có một sự mất kết nối với quá khứ và các thế hệ trước của các bạn. Một sự mất kết nối liên thế hệ sẽ làm cho mất ký ức và vì thế bạn trẻ mất gốc.

Một thẩm định viên đến từ Ấn Độ, Ông Pervical Holt, nhấn mạnh rằng ngay cả trong Thượng Hội Đồng cũng có một sự vật lộn đối với một số vị giám mục để hiểu người trẻ vì khoảng cách thế hệ. Ông nói rằng các vị đang nỗ lực thực hiện điều này và rằng thật quan trọng để tiếp tục đối thoại. Giáo Hội và giới trẻ phải thực hiện hành trình kiên nhẫn cùng nhau, ông nói thêm.

Đức Giám Mục Lazzaro You Heung-sik đến từ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Ngài cũng gặp một số bạn trẻ sợ hãi nữa. Các bạn ấy sợ hãi về những hi sinh và tác động trên lối sống của các bạn nếu có một sự hiệp nhất giữa Nam và Bắc Hàn. Ngài nói rằng Ngài tin rằng sẽ không có đa số bạn trẻ như thế vì nhiều bạn thấy những lợi ích của một sự thay đổi như thế.

Triều Tiên

Khi nói về tình hình Triều Tiên, Đức Giám Mục Heung-sik nói rằng cho đến tận năm ngoái nhiều người vẫn tin rằng sẽ có một cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Giờ đây điều này đã thay đổi. Ngài nói điều này liên quan đến Olympics khi nói rằng sự kiện giúp thiết lập mối quan hệ giữa hai miền. Ngài nói Ngài tin rằng Bắc Hàn đang bắt đầu mở ra. Ngài nói rằng nhà lãnh đạo Nam Hàn, Moon Jae-in, đã nói với đồng sự Bắc Hàn của mình là Kim Jong Un, rằng cách tốt nhất cho đất nước là trở về với cộng đồng quốc tế bằng việc mời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm. Nếu Đức Giáo Hoàng thăm thì đây sẽ là một bước tiến lớn đến hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Đức Giám Mục cảnh báo rằng còn nhiều việc cần phải được thực hiện và sự thay đổi là cần thiết – Ngài đặc biệt đề cập đến Bắc Hàn đảm bảo tự do tôn giáo. Ngài nói rằng qua việc lắng nghe và thu thập ý kiến, đặc biệt là từ giới trẻ, Giáo Hội có thể trợ giúp làm cho mọi thứ tiến bước và trong khi làm thế sẽ tạo nên một bầu khí hợp tác.

Âu Dương Duy (Vatican News)