Skip to main content
Phiên họp toàn thể Thượng Hội Đồng Giám Mục (Vatican Media)

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Thuốc gây nghiện và sự bách hại - những vấn đề bị lãng quên

Vatican, 17/10/2018 (MAS) – Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã bắt đầu buổi họp báo khi nói rằng công việc về phần hai của Instrumentum Laboris đã hoàn tất.

Sau đó ông đã liệt kê nhiều vấn đề mà cuộc họp Thượng Hội Đồng đã nói. Ông đề cập đến các vấn đề như di dân, tự do, luân lý tính dục, mầu nhiệm sự dữ trong thế giới, công lý và cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Ông cũng nói rằng sự thật là giới trẻ không thích sự giả hình đã được nhấn mạnh. Ông nói rằng một số ý tưởng đã được chia sẻ - những thứ như làm cho các giáo xứ gần lại nhau từ nhiều nơi trên thế giới để giới trẻ có thể chia sẻ thông tin và học về những bối cảnh khác nhau. Ông cũng nói rằng có một đề nghị là các tổ chức giáo xứ cần thay đổi để giới trẻ có thể tìm được ngôi nhà nơi giáo xứ địa phương của họ.

Thuốc Phiện

Đức Tổng Giám Mục Jaime Spengler, O.F.M., đến từ Brazil, nói rằng Thượng Hội Đồng đã nói về nhiều thứ nhưng lại không nói đến vấn đề thuốc gây nghiện đủ. Vấn đề này, tại Brazil, ảnh hưởng đến nhiều người và gia đình. Ngài nói rằng mặc dù sự đồng hành nghèo nàn vì dân số quá khác biệt, thì thật thú vị để nhấn mạnh rằng tại Brazil nhiều người bị giết vị các loại thuốc gây nghiện hơn là trong cuộc chiến tại Syria. Ngài nói rằng giới trẻ là những nạn nhân bi đát của việc buôn bán thuốc phiện.

Đức Tổng Giám Mục nói rằng các thành phần xã hội muốn giải phóng một số loại thuốc gây nghiện. Điều này, Ngài nói, giống như việc cổ võ việc nghiện nhưng nhà nước và xã hội lại không cam kết để giúp những con nghiện trẻ. Ngài nói rằng nhiều bạn trẻ bị nghiện đang chịu khổ và thấy thật khó để trở lại.

Ngài nói rằng Giáo Hội thực hiện công việc phi thường và nỗ lực để tạo ra các cơ hội để giúp các bạn trẻ trở lại. Ngài kêu gọi rằng Thượng Hội Đồng đừng quên thực tại tàn bạo của các loại thuốc gây nghiện. Ngài nói rằng những kẻ bán thuốc đang mang lại sự chết và rằng thật khó để tìm thấy một gia đình không đối diện với vấn đề này. Có một sự sát hại tại các vùng ngoại ô ở những thành phố lớn hơn tại Brazil vào mỗi cuối tuần đang kêu gào công lý, Đức Tổng Giám Mục nói.

Sự Bách Hại

Đức Hồng Y Louis Raphaël I Sako, Thượng Phụ Babylon Vùng Chaldean, người đứng đầu Thượng Hội Đồng Chaldea, Iraq, nói rằng trong Instrumentum Laboris nhiều vấn đề được nêu ra. Ngài than phiền là không đề cập đến các Kitô Hữu bị bách hại.

Nói về vấn đề trợ giúp người Kitô Hữu bị bách hại, Đức Hồng Y nói rằng đã có nhiều lời hứa nhưng chẳng có gì thành hiện thực. Ngài nói rằng cộng đồng quốc tế phải giúp các Kitô Hữu ở lại nơi họ ở, giúp tạo ra việc làm, sửa lại những ngôi nhà của họ và mang lại cho họ niềm hi vọng. Ngài nói rằng để cho các nước như Iraq trong tình trạng trống rỗng là một tội trọng. Nếu các Kitô Hữu vẫn tiếp tục ra đi thì Ngài nói rằng họ sẽ đánh mất căn tính và di sản. Ngài nói rằng Hungary đã thực hiện một sự đóng góp ý nghĩa để giúp các Kitô Hữu tại Iraq và Syria để tái thiết lại nhà cửa của họ, trường học và các nhà thờ.

Ngài nói rằng các giám mục và linh mục có trọng trách lớn lao để lắng nghe những giấc mơ, niềm hi vọng và nỗi sợ của hết các bạn trẻ.

Đức Hồng Y Sako đã nói rằng các bạn trẻ sợ dấn thân, cả cho đời linh mục và đời tu, cũng như là hôn nhân. Họ sợ những cam kết sẽ thất bại, Ngài nói.

Thượng Hội Đồng như là một trường học hay sổ tay

Đức Hồng Y Sako nói rằng Thượng Hội Đồng giống như một trường học mà trong đó mọi người học nhau. Ngài nói Thượng Hội Đồng đang tìm kiếm một ngôn ngữ để nói với giới trẻ. Thường thì, Ngài nói, Giáo Hội dùng ngôn ngữ truyền thống nhưng ngôn ngữ mới là cần thiết vốn thích hợp với giới trẻ. Đức Hồng Y cũng thể hiện sự quan ngại có quá ít các bạn trẻ tại Thượng Hội Đồng, Ngài nói rằng Ngài hi vọng sẽ có nhiều hơn bạn trẻ hiện diện.

Đức Hồng Y cũng nói rằng không phải văn kiện sau cùng thì quan trọng. Điều quan trọng là tinh thần và niềm hi vọng mà Thượng Hội Đồng mang lại cho giới trẻ.

Đức Hồng Y Peter Kodwo Apiah Turkson, Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Phát Triển Con Người Toàn Diện, đã dùng hình ảnh “sổ tay” để mô tả về công việc của Thượng Hội Đồng.

Thượng Hội Đồng giống như một cuộc họp mà trong đó giới trẻ, với các giám mục, đang tạo ra những hướng dẫn cho cuộc sống. Ngài nói rằng khi các bạn trẻ viết hướng dẫn thì các bạn được định hướng bởi các giá trị giống như những giá trị từ Học Thuyết Xã Hội Giáo Hội Công Giáo. Những nguyên tắc này, Ngài nói, sẽ giúp mang lại cho các bạn sự định hướng nền tảng cho đời các bạn.

Đan Sĩ (Vatican News)