Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura, Khâm Sứ Toà Thánh tại Pháp (AFP)

Toà Thánh rút lại quyền miễn nhiễm pháp lý với Đức Khâm Sứ tại Pháp

Vatican (MAS) – Giám đốc lâm thời của Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, đã xác nhận là Toà Thánh đã rút lại sự miễn nhiễm ngoại giao với Khâm Sứ Toà Thánh tại Pháp, Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura, khi có liên quan đến thủ tục hình sự có liên quan đến Ngài. Hành động đã được thực thi trong sự hoà hợp với Hội Nghị Vienna 18/4/1961.

Hành động rút lại quyền miễn nhiễm ngoại giao “là một hành động ngoại thường vốn xác nhận ý muốn của Toà Khâm Sứ, được thể hiện ngay từ đầu của vấn đề, để cộng tác hoàn toàn và đồng thời với các giới chức pháp lý của Pháp chịu trách nhiệm vụ án”, ông Gisotti nói trong một thông cáo ngắn. Ông giải thích rằng Toà Thánh đợi chờ kết luận của giai đoạn đầu của tiến trình – “mà trong đó Đức Tổng Giám Mục Ventura đã tham gia cách tự do” – trước khi đưa ra quyết định. Toà Thánh đã nhận được thông báo về việc kết thúc của giai đoạn đó vào cuối tháng 6, và đã thông tin quyết định rút lại quyền miễn nhiễm với các giới chức Pháp vào tuần qua.

Âu Dương Duy (Vatican News)