Skip to main content
Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh (Vatican Media)

Toà Thánh Vatican công bố chi tiết Cuộc Họp Bảo Vệ Trẻ Em

Vatican, 17/01/2019 (MAS) – Giám Đốc lâm thời Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, vào Thứ Tư đã cung cấp cho các phóng viên nhiều thông tin hơn có liên quan đến Cuộc Họp “Bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội”, sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 21 đến 24/02/2019.

Uỷ Ban Tổ Chức Cuộc Họp đã tập trung tại Rôma vào Thứ Ba, 10/01, ông nói. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các thành viên của Uỷ Ban, là những người sẽ cập nhật cho Ngài về việc chuẩn bị cho cuộc Họp.

Những chuẩn bị và chi tiết

Cuộc Họp Tháng 2 sẽ gặp gỡ tất cả các Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục trên khắp thế giới qui tụ lại để thảo luận, như chủ đề cho thấy, “việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội”. Theo thông cáo Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Cuộc Họp sẽ bao gồm các phiên toàn thể, các nhóm làm việc, các thời khắc cầu nguyện chung, lắng nghe các chứng từ, phụng phụ sám hối, và việc cử hành Thánh Lễ bế mạc.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đảm bảo là Ngài sẽ hiện diện trong toàn bộ thời gian cuộc Họp, và Ngài đã uỷ thác cho Cha Federico Lombardi, SJ, nhiệm vụ điều phối phiên Toàn Thể.

Những mục đích và mong đợi

Sau khi ban hành thông cáo, Giám Đốc lâm thời của Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, đã đưa ra thông báo sau:

“Cuộc Họp Tháng 2 về việc bảo vệ trẻ em có một mục đích cụ thể: mục tiêu là tất cả mọi Giám Mục hiểu rõ điều mà các vị cần phải làm để ngăn chặn và chiến đấu lại vấn đề khắp thế giới về lạm dụng tình dục trẻ em. Đức Giáo Hoàng Phanxicô biết rằn một vấn đề toàn cầu chỉ có thể được giải quyết bằng một sự đáp trả mang tính toàn cầu. Đức Giáo Hoàng muốn đó là một hội đồng các Mục Tử, chứ không phải là một cuộc hội thảo học thuật – một cuộc họp mang nét đặc thù của cầu nguyện và biện phân, một cuộc gặp gỡ mang tính giáo lý và làm việc.

Thật nền tảng đối với Đức Thánh Cha là khi các Giám Mục đến Rôma dự rồi trở về đất nước và giáo phận của các vị là các vị hiểu luật nào cần được áp dụng và các vị thực hiện những bước cần thiết để ngăn chặn nạn lạm dụng, chăm sóc các nạn nhân, và đảm bảo rằng không còn vụ bao che hay tiêu huỷ nào nữa.

Nói về các mong đợi cao đã được tạo ra quanh Cuộc Họp, thật quan trọng để nhấn mạnh rằng Giáo Hội đang không ở giai đoạn đầu của cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng. Cuộc Họp là một giai đoạn trên hành trình đau đớn mà Giáo Hội đã thực hiện ngày càng mạnh mẽ và nhiều trong vòng hơn 15 năm qua”.

Đan Sĩ (Vatican News)