Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Vatican Media)

Tòa Thánh Vatican đáp trả lại báo cáo lạm dụng của Đại Bồi Thẩm Đoàn Pennsylvania

Vatican, 17/08/2018 (MAS) – “Liên quan đến báo cáo đã được công bố ra công chúng tại Pennsylvania vào tuần này, có hai lời có thể diễn tả những cảm xúc khi đối diện với những tội ác khủng khiếp này: xấu hổ và đau buồn. Tòa Thánh đang xử lý với sự nghiêm túc lớn lao công việc của Đại Bồi Thẩm Đoàn Điều Tra của Pennsylvania và Báo Cáo Lâm Thời thật dài mà họ đã đưa ra. Tòa Thánh lên án tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.

Những lạm dụng được mô tả trong báo cáo là thật đáng trách về mặt tội phạm và luân lý. Những hành vi này là những sự phản bội lại sự tin tưởng vốn lấy đi nơi những người sống sót phẩm giá và niềm tin của họ. Giáo Hội phải học những bài học khó của mình từ trong quá khứ, và cần có sự đáng tin cậy đối với cả những người lạm dụng và những người đã cho phép sự lạm dụng xảy ra.

Hầu hết mọi thảo luận trong báo cáo có liên quan đến những vụ lạm dụng trước những năm đầu 2000. Bằng việc không phát hiện ra một vụ nào sau năm 2002, những kết luận của Đại Bồi Thẩm Đoàn là nhất quán với những nghiên cứu trước đó cho thấy rằng Giáo Hội Công Giáo cải tổ tại Hoa Kỳ đã làm giảm cách triệt để tai họa lạm dụng trẻ em nơi hàng giáo sĩ. Tòa Thánh khích lệ cuộc cải tổ tiếp tục và sự thức tỉnh ở mội cấp độ của Giáo Hội Công Giáo, để giúp đảm bảo việc bảo vệ trẻ nhỏ và những người lớn tổn thương khỏi sự nguy hại. Tòa Thánh cũng muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ với luật dân sự, gồm cả lệnh buộc những yêu cầu báo cáo đối với việc lạm dụng trẻ em.

Đức Thánh Cha hiểu rất rõ những tội ác này làm lung lay niềm tin và sự tuôn trào của người tín hữu biết bao nhiêu và lặp lại lời mời gọi hãy thực hiện mọi nỗ lực để tạo ra một môi trường an toàn cho trẻ nhỏ và người trưởng thành mỏng giòn trong Giáo Hội và trong mọi hoàn cảnh xã hội.

Các nạn nhân cần biết rằng Đức Giáo Hoàng đang ở phía họ. Những người đang phải chịu khổ là ưu tiên của Ngài, và Giáo Hội muốn lắng nghe họ để nhổ rễ hết sự kinh hoàng bi đát này vốn đang phá hủy đời sống của người vô tội”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)