Skip to main content
Martin Luther King Jr. (Vatican News)

Tòa Thánh Vatican Nhớ Kỷ Niệm Lần Thứ 50 Ngày Qua Đời Của Martin Luther King Jr.

Vatican, 04/04/2018 (MAS) – Vào Thứ Tư, 04/04 đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Tiến Sĩ Martin Luther King Jr. Một mục sư Phái Tin Lành Ân Điển và nhà hoạt động nhân quyền Mỹ đã bị ám sát vào năm 1968 tại Memphis, Tennessee, trong khi đang đấu tranh cho tình trạng nghèo và phân biệt chủng tộc.

Ông đang nói với các bạn hữu của ông tại ban công của Nhà Nghỉ Lorraine vào ngày 04/04/1968 thì ông bị bắn hạ bởi một viên đạn.

Sau cái chết của Tiến Sĩ King, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong bài diễn văn Kinh Truyền Tin của Ngài tại Quảng Trường Thánh Phêrô đã thể hiện sự buồn sầu của Ngài vì việc giết hại “một vị ngôn sứ Kitô Giáo cho sự tháp nhập sắc tộc”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong bài diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 24/09/2015, đã nói giấc mơ của Martin Luther King Jr vẫn đang tiếp tục gợi hứng cho các Kitô Hữu trên khắp thế giới.

Bất Bạo Động và Liên Đới Toàn Cầu

Đức Tổng Giám Mục Ivan Jurkovič, Khâm Sứ Tòa Thánh và Quan Sát Viên Thường Trú của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genenva, đã nói với Alessandro Gisotti từ Vatican News về những nét tương đồng giữa Tiến Sĩ King và Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Ngài nói hai con người đã cùng chung một tâm điểm về tầm quan trọng của bất bạo động và sự cần thiết của tình liên đới toàn cầu.

Đức Tổng Giám Mục Jurkovič nói, “Mọi sự phát triển của con người chỉ có thể đạt được thông qua bất bạo động. Bạo lực đại diện cho những vấn đề mới và những chia rẽ mới”.

Nói về sự cần thiết đối với tình liên đới, thì Ngài nói Giáo Hội tin, và Martin Luther King Jr. đã tin, rằng “tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình nhân loại và chúng ta phải vượt thắng hết mọi sự chia rẽ, đặc biệt những chia rẽ dựa trên những khác biệt về sắc tộc hay xã hội”.

“Sự nhìn nhận là Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một trong số vài người thật sự, nhất quán đang bảo vệ nhân quyền...Đấu tranh cho hòa bình”, Đức Tổng Giám Mục Jurkovič nói, “phải trở thành một chương trình toàn cầu cho sự phát triển chính trị”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)