Skip to main content
Nguyên Hồng Y McCarrick (Vaticam Media)

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh ra thông cáo về trường hợp của Đức nguyên Hồng Y McCarrick

Vatican, 08/10/2018 (MAS) – Sau khi có sự công khai về những tố cáo có liên quan đến hành xử của Đức Tổng Giám Mục Theodore Edgar McCarrick, Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Phanxicô, khi biết và quan tâm bởi những bối rối mà những tố cáo này đang tạo nên trong lương tâm của người tín hữu, đã quyết định điều sau đây cần được truyền thông:

Vào Tháng 9/2017, Tổng Giáo Phận New York đã thông báo với Tòa Thánh là một người đàn ông đã tố cáo Đức nguyên Hồng Y McCarrick về việc đã lạm dụng ông ta vào những năm 1970. Đức Thánh Cha đã ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra tổng thể ban đầu đối với việc này, một cuộc điều tra đã được thực hiện bởi Tổng Giáo Phận New York, với kết luận về điều mà tài liệu có liên quan đã được chuyển tiếp đến Bộ Giáo Lý Đức Tin. Trong thời gian đó, vì những dấu chỉ nghiêm trọng đã xuất hiện trong thời gian điều tra, Đức Thánh Cha đã chấp nhận sự từ nhiệm của Đức Tổng Giám Mục McCarrick khỏi Hồng Y Đoàn, ngăn cấm Ngài không thực hiện bất cứ một sứ vụ công khai nào, và buộc Ngài sống một cuộc đời cầu nguyện và sám hối.

Trong thời gian đó, Tòa Thánh sẽ cho công khai những kết luận về vấn đề có liên quan đến Đức Tổng Giám Mục McCarrick. Hơn thế nữa, với sự tham chiếu đến các lời tố cáo đã được thực hiện đối với Đức Tổng Giám Mục McCarrick, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng thông tin thu thập được trong cuộc điều tra ban đầu được phối hợp với cuộc nghiên cứu toàn diện sâu xa hơn của toàn bộ tài liệu đã được lưu trữ trong Văn Khố Các Bộ và Văn Phòng của Tòa Thánh có liên quan đến Đức Nguyên Hồng Y McCarrick, để đảm bảo rằng mọi dữ kiện phù hợp, đặt chúng vào trong bối cảnh lịch sử và đánh giá chúng cách khách quan.

Tòa Thánh ý thức rằng, từ việc xem xét các dữ kiện và các hoàn cảnh, có thể xuất hiện là những chọn lựa được thực hiện vốn không hòa hợp với cách tiếp cận đương thời đối với những vấn đề như thế. Tuy nhiên, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Chúng tôi sẽ theo con đường của sự thật bất luận là con đường ấy dẫn đi đâu” (Philadelphia, 27/09/2015). Cả nạn lạm dụng và sự bao che đều không thể chấp nhận được và một cách xử lý khác đối với các Giám Mục đã thực hiện hay bao che vụ lạm dụng, thực vậy đại diện cho một hình thức giáo sĩ trị vốn không thể chấp nhận được.

Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Phanxicô lặp lại lời mời gọi khẩn thiết của Ngài là hiệp nhất các sức mạnh để chống lại sự tàn phá nghiêm trọng của nạn lạm dụng bên trong và ra khỏi Giáo Hội, và ngăn chặn những tội ác như thế khỏi việc được thực hiện trong tương lai để hại những người vô tội nhất và tổn thương nhất trong xã hội. Như trước đây đã rõ, Đức Thánh Cha đã triệu tập một cuộc gặp gỡ với các Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục trên khắp thế giới vào Tháng 2 tới đây, trong khi khi những lời của Lá Thư Gửi Dân Chúa mới đây của Ngài vẫn còn vang vọng: “Cách duy nhất mà chúng ta phải đáp trả lại sự dữ này vốn đã làm tối tăm quá nhiều mảnh đời là hãy kinh nghiệm nó như một nhiệm vụ có liên quan đến tất cả chúng ta trong tư cách là Dân Thiên Chúa. Sự ý thức về việc được là một phần của một dân và là một lịch sử chung sẽ giúp chúng ta nhận biết về các tội lỗi quá khứ của chúng ta và các sai lỗi với sự cởi mở mang tính sám hối vốn có thể giúp chúng ta được đổi mới từ bên trong” (20/08/2018).

Đan Sĩ (Vatican News)