Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Sự hiền lành tạo hiệp nhất, sự giận dữ gây chia rẽ

Vatican (MAS) – Hướng sự chú ý của Ngài sang Mối Phúc thứ ba của Tin Mừng Mát-thêu – “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiêp” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng một người hiền lành thì tử tế và không bạo lực, khước từ nổi giận khi những đam mê bừng cháy.

Chủ đề Thượng Hội Đồng Giám Mục 2022 sẽ do Đức Giáo Hoàng quyết định

Vatican (MAS) – Phiên Họp Thượng Hội Đồng Giám Mục kế tiếp đã được lên kế hoạch vào “mùa thu 2022”, để đảm bảo “sự dự phần lớn lao hơn” của toàn thể Giáo Hội “trong việc chuẩn bị và tổ chức” Thượng Hội Đồng, một thông cáo từ Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục cho biết.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Thiên Chúa dạy chúng ta sự tự do và trách nhiệm thật sự'

Vatican (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với người tín hữu là Thiên Chúa đến thế gian để mang lại Ân Sủng của Người để chúng ta có thể thi hành ý muốn của Người, và Đức Giáo Hoàng giải thích rằng qua lề luật của Người, Chúa Giêsu dạy chúng ta sự tự do và trách nhiệm thật sự.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các nhà lãnh đạo tài chính: Chấm dứt tình trạng nghèo là nghĩa vụ của chúng ta

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính và kinh tế gia toàn cầu hãy chấm dứt sự bất bình đẳng kinh tế vào thứ Tư, khi nói rằng các nguồn hiện đại đang giúp cho việc chấm dứt sự nghèo nàn toàn cầu trở nên khả thi – và là một trác

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Có tinh thần nghèo khó là sự tự do đích thực

Vatican (MAS) – Trong bài giáo lý của Ngài về Mối Phúc thứ nhất – “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận, đó là sự nghèo khó về sự hiện hữu của chúng ta; và một sự nghèo khó mà chúng ta phải tìm kiếm, ngoài những sự thuộc về thế gian này”.

Đức Hồng Y Sarah: Lời tuyên bố là Đức Benedict không phải là đồng tác giả của cuốn sách về sự khiết tịnh linh mục là 'một sự phỉ báng vô cùng nghiêm trọng'

Vatican (MAS) – Đức Hồng Y Robert Sarah đã cho biết vào Thứ Hai là những lời tuyên bố Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI không đồng tác giả với Ngài trong cuốn sách mới về sự khiết tịnh linh mục là “những sự phỉ báng nghiêm trọng vô cùng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các nhà ngoại giao: Sự phân cực làm tổn thương người nghèo

Vatican (MAS) – Trong bài diễn văn thường niên của Ngài trước các nhà ngoại giao vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng tình liên đới là cần thiết trong năm 2020 để vượt thắng sự phân cực vì người nghèo, những người chịu khổ khi thiện ích chung bị coi thường.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy sống những thử thách bằng cách gắn chặt vào Đức Kitô

Vatican (MAS) – Một Năm Mới nhưng là một sự tiếp tục bài giáo lý về Sách Công Vụ Tông Đồ. Các khách hành hương và du lịch đã tham gia cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI vào Thứ Tư để nghe Ngài thực hiện một bài giảng khác về Sách này, đoạn cho thấy Thánh Phaolô tiếp tục hành trình của Ngài không chỉ bằng đường bộ mà còn bằng đường biển.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Hiển Linh: Giáo Hội phải lớn lên trong sự thờ phượng

Vatican (MAS) – Thờ phượng – tôn thờ - “là cùng đích và là mục tiêu” của hành trình của các Nhà Đạo Sĩ, tâm điểm của Lễ Chúa Hiển Linh. “Một khi chúng ta đánh mất cảm thức thờ phượng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài, “thì chúng ta đánh mất định hướng của mình trong đời sống Kitô Hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về bản thân chúng ta”.

Subscribe to Vatican