Skip to main content

Thượng Hội Đồng Amazon: Những đề xuất cho sứ vụ giáo dân nữ

Vatican (MAS) – Sức khoẻ toàn diện của vùng Amazon là một trong những sự quan tâm được nêu lên vào sáng nay (09/10) tại hội trường Thượng Hội Đồng. Khuôn mẫu phát triển đã được cổ võ bởi chủ nghĩa tư bản vốn đang phá huỷ; những vụ cháy đang phá huỷ khu vực; sự tham nhũng; sự sói mòn; và việc làm nông trái pháp luật – tất cả những điều này đang đe doạ sức khoẻ của người dân, lãnh thổ, và toàn bộ hành tinh.

Thượng Hội Đồng Amazon: Sự hiện diện của Giáo Hội và các hình thức mục vụ mới

Vatican (MAS) – Trong phiên họp báo sau phiên họp buổi sáng của Thượng Hội Đồng Amazon, Tiến Sĩ Paolo Ruffini đã nhấn mạnh một vài điểm quan trọng của các bài tham luận, gồm sự hoán cải sinh thái sâu sắc, sự cần thiết đối với Giáo Hội để hiện diện với người dân Amazon, và tầm quan trọng của việc thực hiện những thay đổi đối với lối sống của chúng ta.

Thượng Hội Đồng Amazon: Bảo vệ các dân tộc thiểu số

Vatican (MAS) – Trong số các chủ để mà Tiến Sĩ Ruffini nhấn mạnh là sự cần thiết của người dân tộc đối với các bí tích, tầm quan trọng của việc đào luyện các thừa tác viên mục vụ, việc phá huỷ được tạo ra bởi những lợi ích mang tính khai thác, và sự hội nhập văn hoá trong Giáo Hội.

Thượng Hội Đồng Amazon: Người Trẻ, các nhân vật chính của nền sinh thái toàn diện

Vatican (MAS) – Phiên họp buổi chiều cho thấy việc bầu chọn, bởi một sự đa số tuyệt đối, về bốn thành viên của Uỷ Ban soạn thảo Văn Kiện Sau Cùng của Thượng Hội Đồng. Các thành viên đó là: Đức Giám Mục Mario Antonio Da Silva, Giáo Phận Roraima của Brazil; Đức Tổng Giám Mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.

Đức Giáo Hoàng khai mạc Thượng Hội Đồng Amazon, kêu gọi lòng trung thành với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần

Vatican (MAS) – Chính tại Giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 15/10/2017 mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lần đầu tiên công bố Ngài sẽ triệu tập Một Hội Đồng Giám Mục Đặc Biệt để “xác định những nẻo đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện”.

Đức Giáo Hoàng khai mạc Thượng Hội Đồng: kêu gọi sự hiểu biết và phục vụ

Vatican (MAS) – Thượng Hội Đồng Amazon đã khai mạc bằng một cuộc rước từ Đền Thánh Phêrô, đi ra quảng trường, qua Cổng Chuông, và vào Hội Trường Thượng Hội Đồng. Ở đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc các tiến trình với một bài diễn từ bằng tiếng Tây Ban Nha mà trong đó Ngài nói về Thượng Hội Đồng có bốn chiều kích: mục vụ, văn hoá, xã hội và sinh thái.

13 Tân Hồng Y diễn tả "ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội"

Vatican (MAS) – Từ “công nghị” xuất phát từ tiếng La Tinh “consistorium”, có nghĩa là “một nơi của một hội đồng” – vì động từ La Tinh “consistere” theo nghĩa đen có nghĩa là “đứng cùng nhau”. Khởi đi từ thế kỷ 11, các hội đồng, hay các cuộc gặp gỡ giáo hội, đã trở nên những dịp thường xuyên đối với Đức Giáo Hoàng để tìm kiếm lời khuyên từ những người cố vấn đáng tin cậy nhất của Ngài, các Hồng Y.

Đức Hồng Y Baldesseri: Tài liệu làm việc thượng hội đồng Amazon không phải là "huấn quyền"

Vatican (MAS) – Phát biểu tại cuộc họp báo vào Thứ Năm về thượng hội đồng Amazon sắp tới của Vatican, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, bộ trưởng Bộ Giám Mục, đã làm giảm đi tầm quan trọng của tài liệu làm việc thượng hội đồng, khi nói rằng tài liệu này không “phải là một văn kiện giáo hoàng”, cũng “không phải là huấn quyền”.

Đức Giáo Hoàng: Chúa đang mời gọi các bạn làm chứng

Vatican (MAS) – Ngày 01/10 là ngày lễ kính Thánh Therese Hài Đồng Giêsu, nổi tiếng được yêu mến với tên gọi “Bông Hoa Bé Nhỏ”. Mặc dù Ngài chưa bao giờ rời khỏi tu viện kín Cát Minh, nhưng Ngài lại là bảo trợ toàn cầu cho các việc truyền giáo, cùng với Thánh Phanxicô Xavier.

Đức Giáo Hoàng thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa

Vatican (MAS) – Thời gian của văn kiện thật ý nghĩa: Ngày 30/9 là Lễ Kính Thánh Jerome, vị thánh đã dịch hầu hết Kinh Thánh sang tiếng La Tinh, và là người đã có câu nói nổi tiếng: “Ngu dốt về Kinh Thánh là ngu dốt về Đức Kitô”. Năm nay cũng đánh dấu 1600 năm ngày qua đời của Ngài.

Subscribe to Vatican