Skip to main content

Đức Hồng Y Sarah: Lời tuyên bố là Đức Benedict không phải là đồng tác giả của cuốn sách về sự khiết tịnh linh mục là 'một sự phỉ báng vô cùng nghiêm trọng'

Vatican (MAS) – Đức Hồng Y Robert Sarah đã cho biết vào Thứ Hai là những lời tuyên bố Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI không đồng tác giả với Ngài trong cuốn sách mới về sự khiết tịnh linh mục là “những sự phỉ báng nghiêm trọng vô cùng”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các nhà ngoại giao: Sự phân cực làm tổn thương người nghèo

Vatican (MAS) – Trong bài diễn văn thường niên của Ngài trước các nhà ngoại giao vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng tình liên đới là cần thiết trong năm 2020 để vượt thắng sự phân cực vì người nghèo, những người chịu khổ khi thiện ích chung bị coi thường.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy sống những thử thách bằng cách gắn chặt vào Đức Kitô

Vatican (MAS) – Một Năm Mới nhưng là một sự tiếp tục bài giáo lý về Sách Công Vụ Tông Đồ. Các khách hành hương và du lịch đã tham gia cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Hội Trường Phaolô VI vào Thứ Tư để nghe Ngài thực hiện một bài giảng khác về Sách này, đoạn cho thấy Thánh Phaolô tiếp tục hành trình của Ngài không chỉ bằng đường bộ mà còn bằng đường biển.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Hiển Linh: Giáo Hội phải lớn lên trong sự thờ phượng

Vatican (MAS) – Thờ phượng – tôn thờ - “là cùng đích và là mục tiêu” của hành trình của các Nhà Đạo Sĩ, tâm điểm của Lễ Chúa Hiển Linh. “Một khi chúng ta đánh mất cảm thức thờ phượng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài, “thì chúng ta đánh mất định hướng của mình trong đời sống Kitô Hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về bản thân chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Mẹ Thiên Chúa: Phẩm giá và quà tặng của phụ nữ

Vatican (MAS) – Bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm mới được dành cho hình tượng Mẹ Maria, vào ngày Giáo Hội cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria được tuyên bố là Mẹ Thiên Chúa tại Công Đồng Ephesus vào năm 431, và chính Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đã khôi phục lại lễ trọng này vào ngày 1/1/1974.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Thánh Giuse khôn ngoan và hiền lành dạy chúng ta biết tin vào Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Khi suy tư về bài đọc trong ngày từ Tin Mừng Mátthêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh vai trò của Thánh Giuse hiền lành và khiêm nhường, mà khả năng lắng nghe và tin tưởng vào Thiên Chúa của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta một khuôn mẫu để sống và nói theo.

Đức Giáo Hoàng nói với Giáo Triều Rôma: Những thay đổi là cần thiết để phục vụ nhân loại tốt hơn

Vatican (MAS) – Trong một thế giới đang thay đổi, Giáo Triều Rôma không thay đổi vì sự thay đổi, để “chạy theo thời cuộc”, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bài nói. Giáo Hội sống sự phát triển và sự tăng trưởng từ cách nhìn của Thiên Chúa. Ngay cả Kinh Thánh cũng là “một hành trình được đánh dấu bởi việc khởi đầu đi khởi đầu lại”.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Đừng để bị lo ra, hãy tạo không gian cho niềm vui của Chúa Giêsu

Vatican (MAS) – Trước khi xướng Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói phụng vụ của Chúa Nhật III Mùa Vọng này mời gọi chúng ta hãy vui lên, nhưng lại ý thức về “sự sống cũng gồm cả những phút giây hoài nghi”. “Niềm vui và sự hoài nghi cả hai đều là những kinh nghiệm vốn là một phần đời sống của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng cho cộng đồng người Filipino

Vatican (MAS) – Trong bài giảng Lễ của Ngài dành cho cộng đồng người Filipino qui tụ tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bằng việc nói về phụng vụ của Chúa Nhật. Ngài nói rằng “từ những lời của Thánh Vịnh Đáp Ca mà chúng ta học biết rằng những “người mỏng giòn là những người cũng xứng đáng với một cáci nhìn của tình yêu đặc biệt từ Thiên Chúa”.

Subscribe to Vatican