Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Thêm Một Đường Lối Phong Thánh Mới: Việc Dâng Hiến Mạng Sống Vì Người Khác

Vatican, 18/07/2017 (MAS) – Có một “con đường” mới cho việc phong chân phúc và phong thánh: con đường này liên quan đến những người Kitô Hữu là những người, được thôi thúc bởi lòng bác ái, đã hy sinh đời sống của họ cách anh hùng vì người khác. Đó là “sự trao ban cách nhưng không đời sống của một người” vốn thêm vào với những kiểu “tử đạo” và “nhân đức anh hùng” mà từ đó, cho đến tận ngày nay, Giáo Hội tuyên phong một người người là Chân Phúc.

ĐGH Phanxicô Trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chúa Giêsu Thực Hiện Một Việc Chụp X-Quang Thiêng Liêng Tâm Hồn Chúng Ta

Vatican, 17/07/2017 (MAS) – Trong bài huấn từ vào Chúa Nhật của Ngài trước các khách hành hương và du khách là những người đang chịu cái nóng tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại bài đọc Tin Mừng trong ngày, dụ ngôn người gieo giống nổi tiếng.

Vatican Đã Buộc Tội Hai Cựu Quan Chức Bệnh Viện Của Vatican Biển Thủ Tiền Để Chi Trả Cho Căn Hộ Của Một Hồng Y

Vatican, 14/07/2017 (MAS) – Các công tố viên Vatican đã truy tố cựu chủ tịch và cựu ngân khố của bệnh viện nhi do Vatican sở hữu về việc chuyển tiền thu được từ việc gây quĩ cho bệnh viện để chi trả cho những sửa sang căn hộ của một vị hồng y cấp cao.

Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Giáo Lý Viên: Hãy Sáng Tạo

Vatican, 14/07/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp đến Hội Nghị Giáo Lý Viên Quốc Tế đang diễn ra vào tuần này tại Học Viện Giáo Hoàng Công Giáo của Argentina tại Buenos Aires, và có chủ đề là “phúc cho người có niềm tin”.

Đức Giáo Hoàng Nói Với Tổ Chức FAO Quốc Tế: Sự Hợp Tác Phải Bắt Nguồn Từ Tình Liên Đới

Vatican, 04/07/2017 (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp – FAO – phải luôn ở trong một vị thế can thiệp khi người dân không có đủ lương thực để ăn.

Đức Giáo Hoàng nói với các nhân sự và nhân viên của Tổ Chức thuộc Liên Hiệp Quốc đặt tại Rôma đang nhóm họp Đại Hội Lần Thứ 40 của họ.

Đức Giáo Hoàng Bổ Nhiệm Đức Tổng Giám Mục Dòng Tên Làm Bộ Trưởng Gộ Giáo Lý Đức Tin Thay Thế Đức Hồng y Muller

Vatican, 04/07/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định không tiếp tục gia hạn nhiệm kỳ của Đức Hồng Y Gerhard Müller trong vai trò là lãnh đạo Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF) nữa.

Đức Giáo Hoàng đã chọn Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria Ferrer Dòng Tên, Thư Ký CDF, là người kế nhiệm.

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Đức Giáo Hoàng Nhấn Mạnh Về Tuyên Xưng, Bách Hại và Cầu Nguyện

Vatican, 30/06/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Năm mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô nhấn mạnh đến nỗi thống khổ của người dân Kitô Hữu bị bách hại, tầm quan trọng của việc cầu nguyện và tuyên xưng đức tin.

Đức Giáo Hoàng Nói Với Phái Đoàn Chính Thống: Sự Hiệp Nhất Thì Quan Trọng Hơn Là "Kiểu Đồng Phục Ngọt Ngào"

Vatican, 28/06/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ một phái đoàn từ Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople, nói rằng hành trình của họ đi đến sự hiệp thông trọn vẹn là một hành trình cần phải tôn trọng những truyền thống độc đáo của họ - thay vì một sự đồng phục mà cuối cùng, làm cho Giáo Hội trở nên đáng chán hơn.

Subscribe to Vatican