Skip to main content

Đức Tổng Giám Mục Chaput: Thượng Hội Đồng bỏ lỡ một cơ hội để xin lỗi về nạn lạm dụng tình dục

Vatican, 27/10/2018 (MAS) – Hơn 250 giám mục Công Giáo từ trên khắp thế giới đang họp tại Vatican trong Tháng 10 này đã bỏ lỡ một cơ hội để giải quyết vấn đề khủng hoảng lạm dụng tình dục toàn cầu, Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput Tổng Giáo Phận Philadelphia nói.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: "Tính hội đồng" là từ khoá

Vatican, 26/10/2018 (MAS) – Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng và các thẩm định viên đã thực hiện một chuyến hành hương dài 6km hôm nay từ Monte Mario đến Đền Thờ Thánh Phêrô. Tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá, đã chủ sự Thánh Lễ. Đức Thánh Cha cũng hiện diện.

Tính Thượng Hội Đồng

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Thiên Chúa là một ý niệm trừu tượng với giới trẻ

Vatican, 25/10/2018 (MAS) – Vào Thứ Tư, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã thảo luận về bản thảo văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Sự Biện Phân Ơn Gọi. Một lá thư cho giới trẻ, từ Thượng Hội Đồng, cũng đã được đọc lên trong Phiên Họp Khoáng Đại. Người ta mong đợi là lá thư sẽ được đọc trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng vào Chúa Nhật, 28/10.

Đức Giáo Hoàng cho ngừng mục vụ đối với Đức Giám Mục Giáo Phận Memphis, Hoa Kỳ

Vatican, 25/10/2018 (MAS) – Một thông cáo do Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh Vatican đã công bố vào Thứ Tư cho thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho Đức Giám Mục Martin D. Holley dừng lại công việc mục vụ cho giáo phận Memphis tại Hoa Kỳ.

Thông cáo cũng nói Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurz thuộc Luisville đã được bổ nhiệm làm giám quản tạm để coi sóc giáo phận cho đến khi có thông báo thêm.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Giới trẻ chưa được sử dụng chứ không vô dụng

Vatican, 24/10/2018 (MAS) – Bản thảo của văn kiện sau cùng đã được trình lên các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng vào sáng Thứ Ba và đã được chào đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, Tiến Sĩ Paolo Ruffini Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican đã cho biết. Vào Thứ Tư, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ đưa ra những đề xuất để tháp nhập vào trong văn kiện sau cùng. Tiến Sĩ Ruffini nói rằng văn kiện thì rất khác văn kiện làm việc, Intrumentum Laboris, nhưng phản ánh nhiều vấn đề đã được phác ra trong văn kiện ấy.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Chúng ta phải xin sự tha thứ

Vatican, 23/10/2018 (MAS) – Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã có một ngày thứ Hai nghỉ ngơi trong khi bản thảo đầu tiên của văn kiện Thượng Hội Đồng được đúc kết lại. Bản thảo này sẽ được trình lên Cuộc Họp Khoáng Đại vào sáng thứ Ba. Bản thảo sẽ được thảo luận vào Thứ Ba và Thứ Tư. Vào Thứ Năm các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ nghỉ trong khi bản thảo sau cùng được chuẩn bị. Vào Thứ Sáu, Cuộc Họp Khoáng Đại sẽ họp để bầu một Hội Đồng mới cho Thượng Hội Đồng và, vào Thứ Bảy, văn kiện sau cùng sẽ được trình lên các giám mục.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Phục vụ là phương dược cho việc tự kiếm vinh quang bản thân'

Vatican, 21/10/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện Kinh Truyền Tin với khách hành hương qui tụ vào Chúa Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, và đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Mc 10:35-45).

Ngài nói về cách Chúa Giêsu cố gắng để sửa sai các môn đệ của Ngài bằng việc “biến đổi họ từ não trạng thế tục sang tư tưởng của Thiên Chúa”.

Lá thư của Đức Tổng Giám Mục Viganò đáp trả lại lá thư của Đức Hồng Y Ouellet về sự nổi loạn đối với Đức Giáo Hoàng

Vatican, 21/10/2018 (MAS) – Trong một chứng từ mới vào Thứ Sáu, Đức Tổng Giám Mục Carlo Viganò đã cáo buộc rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phớt lờ trách nhiệm của Ngài đối với Giáo Hội, và trả lời cho những nỗ lực tranh cãi những tố cáo mà Ngài đã thực hiện trong những tháng qua về Đức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick và các vị lãnh đạo giáo hội khác.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Mục vụ trong thế giới số

Vatican, 20/10/2018 (MAS) – Thực tại buồn của giới trẻ di dân và gia đình các bạn và cách Giáo Hội sử dụng thế giới số là tâm điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Biện Phân Ơn Gọi trong phần họp tin hằng ngày.

Sức khoẻ tâm thần của người di dân

Đức Hồng Y Parolin: Hoà bình mà không có thập giá thì không phải hoà bình của Chúa Kitô

Vatican, 19/10/2018 (MAS) – Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã cử hành Thánh Lễ vào tối Thứ Tư tại Đền Thờ Thánh Phêrô cầu nguyện cho hoà bình tại bán đảo Triều Tiên, khi nói rằng hoà bình mà không có thập giá và những quẫn bách thì không phải là hoà bình của Chúa Giêsu.

Subscribe to Vatican