Skip to main content
Cha Cantalamessa và Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Vị Giảng Thuyết Cho Đức Giáo Hoàng: Tái Khám Phá Lại Chúa Thánh Thần

Vatican, 13/03/2017 (MAS) – Vị giảng thuyết cho Phủ Giáo Hoàng, Cha Raniero Cantalamessa đã thự hiện bài giảng thứ nhất Mùa Chay cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các quan chức Vatican khác đang tập trung tại ngôi làng Ariccia cho phần linh thao Mùa Chay thường niên của các vị.

Cha dòng Capuchin sẽ thực hiện 4 bài giảng khác cho Đức Giáo Hoàng và các thành viên của Phủ Giáo Hoàng vào các ngày Thứ Sáu đến Tuần Thánh. Chủ đề của những bài giảng năm nay là công việc của Chúa Thánh Thần, dựa trên câu kinh thánh từ thư thứ I của Thánh Phaolô gửi Cô-rin-tô, Chương 12, câu 3: “không ai có thể nói rằng: ‘Ðức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí”.

Trong một bài phỏng vấn với tờ báo của Vatican, L’Osservatore Romano, Cha Cantalamessa giải thích hai lý do vì sao mà Ngài lại muốn tập trung vào Chúa Thánh Thần cho cả Mùa Chay năm nay và Mùa Vọng năm ngoái.

Trước hết, Cha Cantalamessa nói, Ngài đã chọn chủ đề này vì sự mới mẻ thật sự của giai đoạn hậu Công Đồng Vatican II là một sự hiểu rõ hơn về vai trò của Thần Khí trong đời sống và nền thần học của Giáo Hội Công Giáo. Thứ hai, Ngài nói năm 2017 đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm khởi đầu phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, một phong trào đã lan rộng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài lưu ý, sẽ cử hành dịp này, bằng một sự tập trung đại kết đặc biệt, quanh bàn tiệc của Lễ Hiện Xuống năm nay.

Hai bài giảng đầu tiên, Cha Cantalamessa tiếp tục, khám phá câu hỏi Đức Kitô là ai, không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà Ngài là ai đối với tôi và đối với thế giới ngày nay. Mầu nhiệm về sự chết và Sự Phục Sinh của Đức Kitô, Ngài nói, là vấn đề quan trọng nhất đối với các Kitô Hữu ngày nay và sẽ là trọng tâm của những bài suy niệm này dưới ánh sáng của việc tái khám phá lại vai trò của Chúa Thánh Thần.

Thần Khí, Cha Cantalamessa khẳng định, không chỉ là một sự trừu tượng hay một ý niệm, mà là một thực tại sống động, được trình bày trong Kinh Thánh bằng những biểu tượng của gió, lửa, nước, hương thơm hay bồ câu. Trong kỷ nguyên đang bị lèo lại bởi công nghệ ngày nay, chúng ta cố gắng và dạy cho một chiếc máy suy nghĩ, nhưng không ai lại đón nhận một chiếc máy có thể yêu thương. Chúa Thánh Thần, Ngài kết thúc, là nguồn tinh tuyền nhất của tất cả tình yêu và là điều duy nhất có thể đưa cho linh hồn cạn khô của con người trở về với sự sống.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)