Skip to main content
Một cảnh ở Thuỵ Điển (Kalin-Eftimov-Shutterstock)

Việc Thử Nghiệm 6 Giờ Làm Việc Một Ngày Ở Thuỵ Điển Gặp Rắc Rối: Quá Đắt Giá

Stockholm, Thuỵ Điển, 04/01/2017 (MAS) – Người Thuỵ Điển đang trông đợi một ngày làm việc 6 tiếng nhận được những tin xấu: chi phí đè nặng lợi ích.

Đây là thông tin theo sau những kết quả ban đầu của một cuộc thử nghiệm 2 năm được thực hiện tại Thành Phố Gothenburg của Thuỵ Điển, quê hương của thương hiệu Volvo. Để giảm tải thời gian 8 tiếng một ngày tại một nhà hưu dưỡng Svartedalen, thì thành phố đã phải thuê thêm 17 nhân sự với giá là 12 triệu kronor (2.2 triệu USD).

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các nhân viên cảm thấy khoẻ hơn, một điều làm giảm việc nghỉ bệnh, và việc chăm sóc người bệnh được cải thiện, nhưng thành phố sẽ không triển khai để làm cho kế hoạch trở thành vĩnh viễn.

“Việc đó có liên hệ đến chi phí cao hơn, hoàn toàn thế”, Daniel Bernmar cho biết, một chính trị gia phe cánh tả chịu trách nhiệm về việc chăm sóc người lớn tuổi của hội đồng thành phố. “Thật quá mắc mỏ để thực hiện việc giảm thiểu chung số giờ làm việc trong một khuôn khổ thời gian hợp lý”.

Cuộc thử nghiệm của thành phố Gothenburg chỉ là một cuộc thử nghiệm sau cùng trong nhiều cuộc thử nghiệm làm giảm giờ làm được thực hiện tại Thuỷ Điển, một đất nước tự hào về nhà nước với chính sách phúc lợi đại lượng của nó. Cuộc thử nghiệm đã được theo dõi sát sao trên toàn cầu, với các nhà hoạt động về lao động ca ngợi một Thuỵ Điển tiến bộ như là khuôn mẫu chính trong việc giảm giờ làm.

Mặc dù dữ liệu lịch sử cho thấy rằng thời lượng trung bình của những ngày làm việc đã giảm xuống trong vòng một thế kỷ qua, thì hiện vẫn chưa có kế hoạch nào để thiết lập ngày làm việc 6 tiếng ở cấp độ quốc gia.

Nhưng, ông Bernmar cho biết ông muốn thấy nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa trước việc rút ngắn thời gian làm việc cũng có thể tạo ra được những lợi ích lâu dài cho toàn thể xã hội. Một luận điểm là điều đó có thể giúp cho người được thuê vào làm việc trong những công việc tập trung ở phòng thí nghiệm kéo dài đời sống làm việc của họ.

“Cá nhân tôi tin là thời gian làm việc ngắn hơn là một giải pháp dài hạn”, ông cho biết. “Chúng ta càng giàu có hơn, thì chúng ta cần tận dụng nhiều hơn sự giàu có ấy theo những cách khác thay vì một chiếc xe hơi mới hơn hay một sự tiêu thụ nhiều hơn”.

Joseph C. Pham (Theo Bloomberg)