Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Tin Mừng mời gọi chúng ta tín thác vào Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Trong bài suy tư Giờ Kinh Truyền Tin của Ngài về các bài đọc từ Thánh Lễ Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đi trên mặt biển “là một lời mời gọi phó thác bản thân chúng ta cách đầy tín thác cho Thiên Chúa trong mọi khoảnh khắc của đời sống chúng ta, đặc biệt là trong những lúc sợ hãi và gặp thử thách”.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung bắt đầu loạt bài giáo lý mới về sự chữa lành

Vatican (MAS) – Trong một bài giáo lý được phát sóng trực tuyến từ Thư Viện Tông Toà vào sáng Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đảm bảo với người Kitô Hữu rằng bất chấp đại dịch Covid-19 đang tiếp tục gây nhiễm và làm thiệt mạng nhiều người, với nhiều người, đặc biệt là người nghèo, đang trải

Toà Thánh Vatican ban hành tài liệu Vademecum: các thủ tục liên quan đến các vụ việc lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ

Vatican (MAS) – Cuối cùng, tài liệu Vademecum mang lại những câu trả lời rõ ràng cho điều có thể được gọi là những câu hỏi hay được hỏi nhất. Đó là một tài liệu hướng dẫn, dài hơn 30 trang một chút và có 9 chương, sẽ trả lời các câu hỏi chính cho vài bước mang tính thủ tục có liên quan đến cách mà các vụ lạm dụng tình dục trẻ em được thực hiện bởi các thành viên của hàng giáo sĩ cần phải được xử lý.

50 linh mục, học giả, và những người khác cám ơn Đức Tổng Viganò và Đức Schneider vì đã nêu lên các vấn đề của Công Đồng Vatican II

Rôma (MAS) – Hôm nay, hơn 50 linh mục, học giả, nhà báo, và những người thế giá khác đã cho công bố một Lá Thư Công Khai gửi Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò và Đức Giám Mục Athanasius Schneider, khi cám ơn hai vị giám mục này vì những lời tuyên bố mới đây của các vị mà trong đó các vị thảo luận một số vấn đề của các văn kiện thuộc Công Đồng Vatican II vốn cần phải đánh giá sâu hơn và chỉnh sửa sâ

Subscribe to Bản Tin