Skip to main content

Dòng Tên Giải Thích Qui Trình Bầu Bề Trên Tổng Quyền Mới Của Họ

Rôma, 29/09/2016 (MAS) – Một linh mục Dòng Tên đã giải thích tiến trình bầu chọn người lãnh đạo trong hội dòng như thế nào.

Anh em Dòng Tên có một qui trình độc nhất cho việc bầu chọn bề trên tổng quyền cho hội dòng của họ, một qui trình mà “nếu bạn chưa từng thấy bao giờ, bạn sẽ nghĩ điều đó là không thể”, Linh Mục Dòng Tên Orlando Torres, bề trên của một nhà quốc tế dành cho việc học tập của Dòng Tên.

Án Phong Thánh Cho Cha Trương Bửu Diệp Được Mở

Vatican, 18/12/2014 (MAS) – Việt Nam sẽ sớm có một vị thánh mới. Bộ Phong Thánh Vatican đã bật đèn xanh cho việc mở tiến trình phong thánh cho Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, một linh mục đã tử đạo năm 1946 trong suốt Chiến Tranh Việt Nam lần thứ nhất trong khi nỗ lực cứu lấy những người trong giáo xứ của Ngài. Bộ Phong Thánh đã xác nhận với ĐGM Têphanô Tri Bửu Thiên GP Cần Thơ về tín hiệu xanh vào hôm 31/10/2014, nhưng tin tức thì chỉ mới được công bố gần đây.

Subscribe to Bản Tin