Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Hiển Linh: Giáo Hội phải lớn lên trong sự thờ phượng

Vatican (MAS) – Thờ phượng – tôn thờ - “là cùng đích và là mục tiêu” của hành trình của các Nhà Đạo Sĩ, tâm điểm của Lễ Chúa Hiển Linh. “Một khi chúng ta đánh mất cảm thức thờ phượng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài, “thì chúng ta đánh mất định hướng của mình trong đời sống Kitô Hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về bản thân chúng ta”.

Đức Hồng Y Mueller: Cuộc khủng hoảng Giáo Hội xuất phát từ việc bỏ mặc Thiên Chúa, chạy theo văn hoá

Phoenix, Arizona (MAS) – Cuộc khủng hoảng mà Giáo Hội Công Giáo ngày nay đang đối diện xuất phát từ một sự nỗ lực – thậm chí bởi một số vị trong Giáo Hội – để chạy theo nền văn hoá và bỏ mặc giáo huấn của niềm tin, Đức Hồng Y Gerhard Mueller đã nói vào ngày 1/1/2020.

Đức Giáo Hoàng trong Lễ Mẹ Thiên Chúa: Phẩm giá và quà tặng của phụ nữ

Vatican (MAS) – Bài giảng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm mới được dành cho hình tượng Mẹ Maria, vào ngày Giáo Hội cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria được tuyên bố là Mẹ Thiên Chúa tại Công Đồng Ephesus vào năm 431, và chính Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là vị đã khôi phục lại lễ trọng này vào ngày 1/1/1974.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Thánh Giuse khôn ngoan và hiền lành dạy chúng ta biết tin vào Thiên Chúa

Vatican (MAS) – Khi suy tư về bài đọc trong ngày từ Tin Mừng Mátthêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh vai trò của Thánh Giuse hiền lành và khiêm nhường, mà khả năng lắng nghe và tin tưởng vào Thiên Chúa của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta một khuôn mẫu để sống và nói theo.

Đức Giáo Hoàng nói với Giáo Triều Rôma: Những thay đổi là cần thiết để phục vụ nhân loại tốt hơn

Vatican (MAS) – Trong một thế giới đang thay đổi, Giáo Triều Rôma không thay đổi vì sự thay đổi, để “chạy theo thời cuộc”, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bài nói. Giáo Hội sống sự phát triển và sự tăng trưởng từ cách nhìn của Thiên Chúa. Ngay cả Kinh Thánh cũng là “một hành trình được đánh dấu bởi việc khởi đầu đi khởi đầu lại”.

Subscribe to Bản Tin